Inackorderingsbidrag

Här kan du läsa om de personuppgifter vi behandlar när du ansöker om inackorderingsbidrag.

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer
  • Bankkontonummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Detta för att vi ska kunna handlägga din ansökan om inackorderingsbidrag. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Rättslig grund för behandlingen

Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet.

Lagringstid

Personuppgifterna sparas enligt Utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan, det vill säga så länge eleven går kvar i skolan. Därefter gallras uppgifterna.

Mottagare av personuppgifter

Placeringssamordnare på Utbildningsförsvaltningens förvaltningskontor.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på e-post utbildning@oxelosund.se.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Katrineholms kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten, www.imy.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildning@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer