Kommunala aktivitetsansvaret

Det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen enligt skollagen har ett aktivitetsansvar för ungdomar 16–19 år, folkbokförda i Oxelösunds kommun, som inte har fullföljt eller påbörjat en gymnasieutbildning.

I det kommunala aktivitetsansvaret ska kommunen:

  • Löpande under året hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret och hur de är sysselsatta.
  • Vid behov erbjuda lämpliga individuella åtgärder, vilket i första hand ska motivera den enskilde ungdomen att påbörja eller återuppta studier.
  • Dokumentera insatser och föra register över ungdomarna som omfattas av ansvaret.

På Campus Oxelösund har vi startat upp ett projekt, #Klar Framtid, som medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet arbetar med individuellt anpassade aktiviteter med förstärkt stöd för ungdomar i åldrarna 15 – 24 år som har, eller väntas få, svårt att slutföra sina gymnasiestudier. Förutom studier, på distans eller platsförlagda, kan även en praktik bli aktuell.


För mer information, kontakta Campus Oxelösund på: syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Rutiner för skolor vid avhopp/risk för avhopp från gymnasiet

Om ni skriver ut en elev som inte längre kommer till skolan; fyll i avbrottsblanketten till höger och skicka den till Campus Oxelösund för vidare hantering.

Tänk på att ange aktuellt mobilnummer och adress till eleven samt bakgrundsfakta om utskrivningen på avbrottsblanketten.

Här kan du läsa mer om vad kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar innebär.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter