Oxelösunds logga

Gymnasium och gymnasiesärskola

Här kan du läsa om hur du kan få hjälp inför ditt gymnasieval. Hur du får ett busskort (skolkort) och ansöker om rese- eller inackorderingsbidrag. Saknar du en gymnasieexamen läs mer under Studera som vuxen på gymnasiet.

Ersättning för bussresor till lovskola på gymnasiet 2022 - ansökan

I e-tjänsten Resebidrag - ansökan kan du som har fyllt 20 år och studerar på lovskola på gymnasiet ansöka om ersättning för dina bussresor mellan Oxelösund och Nyköping. Länk till annan webbplats. Du ansöker för de dagar du rest till skolan och deltagit i lovskolan.

Samverkansavtal

Oxelösund har ingen egen gymnasieskola men samverkar kring gymnasieutbildning med Nyköping, Norrköping, Katrineholm, Vingåker och Finspångs kommun, Region Sörmland och Region Östergötland. Det innebär att du som elev söker på lika villkor till alla gymnasieprogram på alla skolor inom dessa områden.

När det gäller nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) har Oxelösund avtal med Åtvidabergs kommun (samtliga idrotter som kommunen erbjuder) och Linköpings kommun (ishockey).

Söker du till en friskola i Sverige behandlas alla på samma sätt vid antagning.

På gymnasiesärskola kan du välja mellan nationellt eller individuellt program. Båda programmen är fyraåriga. På nationellt program läser du ämnen medan individuellt program har ämnesområden.

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan.

Kommunen samverkar med Nyköpings kommun, Region Sörmland och Region Östergötland.

Ansvariga för gymnasieantagningen är Antagningskansliet i Nyköping.

Kontaktuppgifter
antagningskansliet@nykoping.se
0155-24 81 80
nykoping.se/Mitt-gymnasieval Länk till annan webbplats.

Du har rätt till ett busskort (skolkort) om du är är folkbokförd i Oxelösund, har längre än 6 km till skolan och studerar på gymnasienivå på gymnasieskola, folkhögskola eller komvux inom Södermanlands län.

Skolkortet gäller för tre resor per dag under skoltid men inte under jul- och sommarlov. Du som har rätt till ett skolkort behöver inte ansöka om kortet. Det skickas hem inför terminsstart årskurs ett. Skolkortet gäller under hela utbildningen. Har du ett skolkort från grundskolan redan behåller du det när du börjar på gymnasiet. Skolkortet återaktiveras vid skolstart.

Tappar du ditt busskort kontaktar du Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket och får ett nytt mot 100 kronor. Går ditt skolkort sönder lämnar du in det och får ett nytt. Blir ditt skolkort stulet får du ett nytt mot att du kan visa upp en polisanmälan.

Du kan få ett skolkort om du fyller 20 år till och med slutet på det första kalenderhalvåret och att du inte samtidigt får ett rese- eller inackorderingsbidrag.

Reser du till och studerar på skola utanför Södermanlands län ansöker du om resebidrag. Du ansöker via vår Självservice inför varje nytt läsår. Länk till annan webbplats.

Du kan få resebidrag om du:

 • är folkbokförd i Oxelösund
 • reser till skola utanför Södermanlands län
 • studerar heltid på gymnasienivå på kommunal gymnasieskola, folkhögskola eller komvux
 • studerar utanför Södermanlands län
 • fyller 20 år till och med slutet på det första kalenderhalvåret
 • inte samtidigt får busskort eller inackorderingsbidrag.

Resebidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet. Aktuellt prisbasbelopp ser du på SCB:s webbplats. Länk till annan webbplats. Du får bidraget för höstterminen (september-december) utbetalt i september och för vårterminen (januari-maj) i december. Bidrag betalas inte ut för juni, juli och augusti. Resebidraget betalas ut till vårdnadshavare eller myndig elev.

När du bor och studerar på annan ort kan du ansöka om ett inackorderingsbidrag. Du ansöker via vår Självservice inför varje nytt läsår. Länk till annan webbplats.

Du kan få inackorderingsbidrag om du:

 • är folkbokförd i Oxelösund
 • studerar heltid på gymnasienivå på kommunal gymnasieskola, folkhögskola eller komvux
 • studerar utanför Södermanlands län
 • fyller 20 år till och med slutet på det första kalenderhalvåret
 • inte samtidigt får resebidrag eller busskort.

Ska du studera på folkhögskola eller fristående skola söker du inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Inackorderingsbidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet. Aktuellt prisbasbelopp kan du läsa på SCB:s hemsida. Länk till annan webbplats. Vi betalar ut det totala bidraget för höstterminen (september-december) i september och för vårterminen (januari-maj) i december. Bidrag betalas inte ut för juni, juli och augusti. Inackorderingsbidraget betalas ut till vårdnadshavare eller myndig elev. 

Om du tar emot inackorderingsbidrag utan att ha rätt till det blir du återbetalningsskyldig.

Riktlinjer för inackorderingsbidrag. Pdf, 78.9 kB.

Går du i årskurs nio och behöver du studie- och yreksvägledning inför ditt gymnasieval kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola.

Studerar du på gymnasieskola kan skolans studie- och yrkesvägledare hjälpa dig.

Studerar du inte på gymnasiet eller saknar du gymnasieexamen är du välkommen att ta kontakt med kommunens studie- och yrkesvägledare på Campus Oxelösund.

Här kan du också läsa mer om vilket stöd kommunen kan erbjuda dig som inte studerar på gymnasiet.

Campus Oxelösund erbjuder studier på gymnasienivå för dig som är vuxen. Läs mer om Campus Oxelösund här.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer