Ansök eller säg upp plats

 

Hur ansöker jag om plats?

Du ansöker om plats för ditt barn på vår e-tjänst. När du ansöker om plats behöver du inte vara inloggad. På e-tjänsten väljer du ansök om förskola/familjedaghem och gör din ansökan. 

Om du vill anmäla dig till enskilt driven, till exempel privat förskola eller fritidshem tar du kontakt direkt med dem.

 

Hur snabbt kan jag få plats?

Kommunen är skyldig att ordna plats inom fyra månader. Väntetiden beror på vilken förskola barnet önskar plats på, vissa har längre väntetider. Inkomst och schema ska registreras i e-tjänsten innan platsen påbörjas. Om ditt barn inte är skrivet i Oxelösunds kommun kan det ta lite längre tid eftersom kontakt måste tas med din hemkommun och beslut fattas så kallad interkommunal ersättning. 

Fördelning av tillgängliga platser

Vid fördelning av tillgängliga platser inom förskola och pedagogisk omsorg sker prioritering enligt följande:

1. Barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 8. 5 § eller 7 §.

2. Syskonförtur för yngre syskon. Gäller till den verksamhet det äldre syskonet är placerad i.

3. Omplacering

4. När vårdnadshavare arbetar eller studerar. Placering sker med hänsyn till när arbete eller studier påbörjas.

5. När vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig. 

 

Hur säger jag upp min plats på förskola/fritidshem?

Du gör din uppsägning på vår e-tjänst. Logga in med bank-ID och säg upp platsen. I Oxelösunds kommun har vi 2 månaders uppsägning på förskole/ fritidshemsplats.

Vill du säga upp din plats på våra enskilda förskolor, tar du kontakt direkt med förskolan.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter