Öppet Hus

Till dig som har barn som ska börja förskoleklass 2020

Den 20 januari mellan klockan 16.00-18.00 är du välkommen till Öppet Hus med ditt barn till D-skolan, Peterslundsskolan och Ramdalsskolan. 

D-skolan

 • Rektor, blivande lärare, fritidspersonal och skolsköterska kommer att vara på plats 
 • I matsalen kommer du få information och kunna ställa frågor till personal.  
 • Öppet hus i fritidslokaler och förskoleklassrummen.
 • Information inför skolstart kommer finnas på flera språk.
 • Frukt kommer finnas i matsalen.

Peterslundsskolan

 • Rektor, blivande lärare och fritidspersonal kommer vara på plats.
 • Öppet Hus i lokalerna
 • Läromedel kommer visas

Ramdalsskolan

 • Skyltar kommer visa vägen. Rektor, lärare och personal från fritids kommer finnas på plats. 
 • Lärare för förskoleklassen kommer presentera pedagogiskt material som skolan jobbar med, och mer om Röris samt information om simundervisning.
 • I en av förskoleklassens lokaler visar och informerar kurator om trygghetsarbetet på skolan.
 • I ett klassrum finns fritidspersonal som berättar och visar på smartboard om hur de arbetar. Här kommer du få information om de tre olika grupperna; estetiskt grupp, utegrupp och rörelsegrupp, som finns att välja/önska att gå i. 
 • Frukt och kakor kommer serveras i stora hallen.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter