Oxelösunds logga

Ramdalsskolan (årskurs F- 6 och fritidshem)

Välkommen till Ramdalsskolan! Vår skola är omgiven av stora gräsytor och det är nära till sport- och simhall.

På Ramdalsskolan går drygt 350 barn fördelade på två per årskurs, från förskoleklass till årskurs 6. Även fritidsverksamheten finns i skolans lokaler. Skolan ingår i Ramdalens förskole- och skolområde tillsammans med Dalgångens förskola, Ramdalens förskola, Stenviks förskola, Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger samt Musikskolan.

Vi arbetar målmedvetet med att skapa trygghet, gemenskap och glädje för barnen. Vi vet att det är en förutsättning för att utvecklas och uppnå läroplanens kunskapsmål.

Ramdalsskolan är uppdelad i fyra olika arbetslag, F-3C, F-3D, 4-6C och 4-6D. Det innebär att pedagogerna inom arbetslagen samarbetar och lär känna alla elever samt att vi har möjlighet att dela in eleverna i olika gruppkonstellationer över årskursgränser.

Eleverna ingår i faddergrupper där varje faddergrupp har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Syftet är att fler elever ska lära känna fler elever för ökad trygghet och trivsel. Det innebär också att pedagogerna lär känna fler elever än de som ingår i arbetslaget. Fadderverksamheten är en del i värdegrundsarbetet.

Ramdalsskolan har ett samarbete med Sörmlandsidrotten. Vi satsar på rastaktiviteter och rörelsepauser under dagen för att bryta stillasittandet och för att främja lärandet.

I årskurs 4-6 har eleverna Chromebooks som de använder i undervisningen och i de lägre åldrarna har vi tillgång till surfplattor. Varje klassrum är utrustad med en smartboard som är en del i digitaliseringen.

Ramdalsskolans fritidshem välkomnar ditt barn att vara hos oss före och efter skoldagen de tider du arbetar eller studerar.

Vi har öppet alla vardagar året om från kl. 6.00-18.00. Vid behov håller vi öppet till 18.30. Du måste då meddela oss i god tid, minst två veckor i förväg.

Vistelsetiden registrerar du via Självservice länk till annan webbplatssenast torsdagen innan tiden ska börja gälla. Om du vill att barnet ska gå hem tidigare någon dag eller om barnet behöver vara kvar längre kontaktar du fritidsavdelningen.

På Ramdalsskolans fritidshem finns två avdelningar:

  • Fritids C, ingång i mitten av skolbyggnaden
  • Fritids D, den lilla separata byggnaden närmast Medley Ramdalen sportcenter

Öppning och stängning av fritids sker på Fritids D. Här vistas alla eleverna före skolstart samt efter cirka 16.30.

Stängningsdagar

Följande dagar under hösten 2020 har fritidshemmet stängt för planering och kompetensutveckling.

  • Fredag 28 augusti
  • Måndag 2 november
  • Tisdag 3 november

Vi hoppas att ni har möjlighet att lösa tillsynen dessa dagar. Om du inte kan det kontaktar du rektor senast två veckor före varje datum.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för fritidshem i kommunen.

Kontaktuppgifter

Fritids C 072-543 03 34
Fritids D (öppnings-och stängningsavdelning) 072-542 61 02

Sjukanmälan görs i första hand i Schoolsoft. Om du ej har möjligthet till detta ring senast kl. 7.45 på telefonsvarare 0155-386 88.

Går ditt barn på morgonfritids ska du göra en anmälan även dit.

Om ditt barn har specialkost måste du avbeställa maten hos Kostenheten mellan kl. 7.00-8.30 på 0155-387 10. Meddela Kostenheten när ditt barn återkommer till skolan.

Observera att du måste sjukanmäla samtliga frånvarodagar alternativt kan du meddela om ditt barn blir hemma fler dagar i rad om du vet det.

Läsårstider för läsåret 2020-2021.

Höstterminen 2020

Skolstart: tisdag 18 augusti
Skolavslutning: fredag 18 december
Höstlov: 26 oktober - 30 oktober (vecka 44)
Studiedagar: 28 augusti, 2-3 november (eleverna lediga)

Vårterminen 2021

Skolstart: torsdag 7 januari
Skolavslutning: fredag 11 juni
Sportlov: 22 februari - 26 februari (vecka 8)
Påsklov: 6 april - 9 april (vecka 14)
Studiedagar: 12 april (eleverna lediga)
Lovdag: 14 maj

Matsedel

AivoMeny är en app där du kan se matsedeln för skolorna i Oxelösund. Du laddar ner appen där du vanligtvis laddar ner dina appar. I appen kan du lägga exempelvis din skola som favorit.

Här kan du se menyn via din webbläsare.länk till annan webbplats

Måltider och specialkost

Här kan du läsa om måltier i skolan och hur du ansöker om specialkost.

Elevhälsoteamet ansvarar för trygghetsarbetet på skolan. Vårt elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, socialpedagog, specialpedagog och speciallärare. På skolan finns en elevhälsoplan med rutiner för elev- och gruppärenden.

Socialpedagog

Arbetar i nära samarbete med kurator, medverkar under elevhälsoteamets och trygghetsgruppens möten som i första hand ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande men även åtgärdande vid behov. Vår socialpedagog arbetar i elevgrupp och då främst i vår särskilda undervisningsgrupp.

Specialpedagog och speciallärare

Våra specialpedagoger och speciallärare arbetar övergripande med specialpedagogik och stöttar arbetslagen i arbetet med eleverna i klass. Ibland finns ett behov av ett riktat individuellt stöd som kontinuerligt följs upp. Vi satsar på att eleverna ska ingå i den ordinarie undervisningen så mycket som möjligt och där är specialpedagog och speciallärare ett givet stöd för lärarna när det kommer till extra anpassningar och särskilt stöd. Som vårdnadshavare är du välkommen att kontakta dem vid frågor.

Skolsköterska

Skolsköterska har öppen mottagning på måndagar och onsdagar klockan12.00-12.45, nås annars lättast via telefon eller mejl, se kontaktuppgifter nedan.

Telefon 073-026 54 06
Mejl jenny.wallin@oxelosund.se

Kurator

På Ramdalsskolan arbetar kurator med psykosocialt elevstöd, både i grupper/klasser och individuellt. Kurator arbatar främst hälsofrämjande och förebyggande men även åtgärdande. Kurator ansvarar för trygghetsgruppen som träffas regelbundet för att gemensamt arbeta fram insatser på grupp- och individnivå.

Om du som elev är orolig, du som vårdnadshavare känner oro för ditt barn eller vill ha råd och stöd är du välkommen att ta kontakt. Kurator genomför också föräldrautbildning kvällstid.

Telefon 073-070 58 73
Mejl lena.osth@oxelosund.se

Tandvård

Tandvården är kostnadsfri under hela skoltiden. Fluorsköljning genomförs i Oxelösunds skolor efter behov. Folktandvården kallar dig till undersökning.

I skolans bibliotek jobbar en bibliotekarie som kommer till skolbiblioteket en förmiddag i veckan för att bland annat presentera nya böcker, läsa högt och lära eleverna att hitta i biblioteket. Bibliotekarien ser till att de nyaste böckerna finns i skolbiblioteket och jobbar tillsammans med lärarna med till exempel läsgrupper. Elever och pedagoger välkomnas även regelbundet till Koordinaten för att besöka konstutställningar, teaterframträdanden och låna böcker.

Elevrådet träffas cirka tre gånger per termin. Klasserna utser själva representanter som ansvarar för att frågorna som kommer upp på klassråden tas med till elevrådet. Ordförande är biträdande rektor.

Matrådet träffas en gång per termin. Klasserna utser representanter som får möjlighet att lyfta elevernas förslag och frågor gällande kost och matsal till personal på kostenheten och skola. 

Inom Oxelösunds kommun välkomnar vi synpunkter på vår verksamhet.

Här kan du lämna din synpunkt.

I vårt systematiska kvalitetsarbete följer förskole- och skolverksamheter kontinuerligt upp verksamheten och analyserar resultat i förhållande till de nationella och lokala målen. Arbetet handlar om att hitta de svaga länkarna i verksamheten, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har haft effekt. Det handlar också om att se vad som fungerar bra så att man kan fortsätta med de framgångsfaktorer som finns i verksamheten.

Kontaktinformation

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund

Besöksadress
Torpsvägen 1 B

Telefon 0155-384 55
E-post ramdalsskolan@oxelosund.se

Rektor Jessica Caftemo 0155-380 00
Biträdande rektor Kalle Alwert 0155-380 00

Sidan uppdaterad: 9 oktober 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer