Oxelösunds logga

Ramdalsskolan (årskurs F- 6 och fritidshem)

Välkommen till Ramdalsskolan! Vår skola är omgiven av stora gräsytor och det är nära till sport- och simhall.

På Ramdalsskolan går drygt 350 barn fördelade på två per årskurs, från förskoleklass till årskurs 6. Även fritidsverksamheten finns i skolans lokaler. Skolan ingår i Ramdalens förskole- och skolområde tillsammans med Dalgångens förskola, Ramdalens förskola, Stenviks förskola, Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger samt Kulturskolan.

Vi arbetar målmedvetet med att skapa trygghet, gemenskap och glädje för barnen. Vi vet att det är en förutsättning för att utvecklas och uppnå läroplanens kunskapsmål.

 

Varmt välkommen till Ramdalsskolan!

På grund av coronaviruset har vi ingen möjlighet till öppet hus utan vi välkomnar dig och ditt barn till en digital rundtur av Ramdalsskolan.

Välkommen till Ramdalsskolan - textad film Länk till annan webbplats.

Välkommen till Ramdalsskolan - syntolkad film Länk till annan webbplats.

Just nu pågår ett arbete med att sätta den nya förskole- och skolorganisationen. Ramdalsskolan blir klar för ombyggnad runt årsskiftet 2021. Skolan kommer att kompletteras med lokaler för hemkunskap, naturorienterande ämnen och musik.

Uppbyggnad av inriktningen Idrott och hälsa påbörjas under läsåret 2021-2022 och beräknas vara helt klar till läsåret 2022-2023.

Återkom gärna till den här sidan ofta. Vi uppdaterar den under arbetets gång.

Målbild för Ramdalsskolan när den nya förskole- och skolorganisation är på plats:

Varmt välkommen till Ramdalsskolan och vår aktiva miljö!

Du märker direkt när du kommer in genom våra dörrar att Ramdalsskolan är fylld av aktiva människor och vill du fördjupa dig i ämnen som idrott och hälsa kommer du att trivas hos oss. Ramdalsskolan är en grundskola med fokus på idrott och hälsa. Vi har högt ställda förväntningar på elever och lärare. Här kommer cirka 450 elever i årskurserna F till 9 att gå.

På Ramdalsskolan uttrycker du dig med rörelse och får en bra teoretisk och praktisk grund inför din framtid. Undervisningen i teoretiska och idrottsämnen håller hög kvalitet och din skoltid blir både aktiv och rörlig.

Tillsammans utvecklar vi idrott och gemenskap på skolan och tar tillvara skolans unika läge.

Ramdalsskolan erbjuder extra idrott, simning och andra rörelseaktiviteter.

Ramdalsskolan är uppdelad i fyra olika arbetslag, F-3C, F-3D, 4-6C och 4-6D. Det innebär att pedagogerna inom arbetslagen samarbetar och lär känna alla elever samt att vi har möjlighet att dela in eleverna i olika gruppkonstellationer över årskursgränser.

Eleverna ingår i faddergrupper där varje faddergrupp har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Syftet är att fler elever ska lära känna fler elever för ökad trygghet och trivsel. Det innebär också att pedagogerna lär känna fler elever än de som ingår i arbetslaget. Fadderverksamheten är en del i värdegrundsarbetet.

Ramdalsskolan har ett samarbete med Sörmlandsidrotten. Vi satsar på rastaktiviteter och rörelsepauser under dagen för att bryta stillasittandet och för att främja lärandet.

I årskurs 4-6 har eleverna Chromebooks som de använder i undervisningen och i de lägre åldrarna har vi tillgång till surfplattor. Varje klassrum är utrustad med en smartboard som är en del i digitaliseringen.

Ramdalsskolans fritidshem välkomnar ditt barn att vara hos oss före och efter skoldagen de tider du arbetar eller studerar.

Vi har öppet alla vardagar året om från kl. 6.00-18.00. Vid behov håller vi öppet till 18.30. Du måste då meddela oss i god tid, minst två veckor i förväg.

Vistelsetiden registrerar du via Självservice  Länk till annan webbplats.senast torsdagen innan tiden ska börja gälla. Om du vill att barnet ska gå hem tidigare någon dag eller om barnet behöver vara kvar längre kontaktar du fritidsavdelningen.

På Ramdalsskolans fritidshem finns två avdelningar:

  • Fritids C, ingång i mitten av skolbyggnaden
  • Fritids D, den lilla separata byggnaden närmast Medley Ramdalen sportcenter

Öppning och stängning av fritids sker på Fritids D. Här vistas alla eleverna före skolstart samt efter cirka 16.30.

Stängningsdagar

Följande dagar under våren 2021 har fritidshemmet stängt för planering och kompetensutveckling.

  • Torsdag 7 januari
  • Måndag 12 april
  • Måndag 14 juni

Vi hoppas att ni har möjlighet att lösa tillsynen dessa dagar. Om du inte kan det kontaktar du rektor senast två veckor före varje datum.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för fritidshem i kommunen.

Kontaktuppgifter

Fritids C 072-543 03 34
Fritids D (öppnings-och stängningsavdelning) 072-542 61 02

Anmäl frånvaro

Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns frånvaro senast klockan 07:45 samma dag via Schoolsofts hemsida eller app. Länk till annan webbplats. Observera att du först måste kryssa i rutan ”åtkomst från app” under Din profil i Schoolsoft för att kunna ladda ner appen till din mobil.

Du kan ange flera dagars frånvaro för ditt barn i samband med första sjukdagen eller anmäla frånvaro dag för dag. Du har även möjlighet att lägga in del av dag.

Du behöver också anmäla till fritids om ditt barn är frånvarande. Det gör du via Schoolsofts hemsida eller app. Länk till annan webbplats.

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig. Du som vårdnadshavare får information om ogiltig frånvaro via SMS eller mejl.

Anmäl frånvaro i efterhand

Om du glömt anmäla frånvaro för ditt barn på morgonen kommer du att få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Du kan anmäla frånvaro samma dag i efterhand.

Kom ihåg att avboka eventuell specialkost och skolskjuts (skoltaxi)

Har ditt barn specialkost kom ihåg att avbeställa den på telefon 0155-387 10 mellan klockan 7.00-8.30. Meddela även när ditt barn kommer tillbaka till skolan.

Avboka skoltaxi hos Sörmlandstrafiken på något av följande sätt:

Observera att om ditt barn missat att åka med förmiddagsturen utan att meddela Sörmlandstrafiken så avbokas hemresan automatiskt av. Diu behöver ringa till kundservice 020-44 40 00 och boka på resan igen om ditt barn ska åka på eftermiddagen. Det måste du göra senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Ledighetsansökan

Här ansöker du i god tid om ledighet för ditt barn Pdf, 38.3 kB.

Läsåret 2020-2021

Vårterminen 2021

Skolstart: torsdag 7 januari
Skolavslutning: fredag 11 juni
Sportlov: 22 februari - 26 februari (vecka 8)
Påsklov: 6 april - 9 april (vecka 14)
Studiedag: måndag 12 april (eleverna lediga)
Lovdag: fredag 14 maj

 

Läsåret 2021-2022

Höstterminen 2021

Skolstart: onsdag 18 augusti
Skolavslutning: tisdag 21 december
Höstlov: 1 november - 5 november (vecka 44)

Vårterminen 2022

Skolstart: tisdag 11 januari
Skolavslutning: fredag 10 juni
Sportlov: 21 februari - 25 februari (vecka 8)
Påsklov: 11 april - 14 april (vecka 15)
Studiedag: tisdag 19 april (eleverna lediga)
Lovdag: fredag 20 maj

Elevhälsoteamet ansvarar för trygghetsarbetet på skolan. Vårt elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, socialpedagog, specialpedagog och speciallärare. På skolan finns en elevhälsoplan med rutiner för elev- och gruppärenden.

Socialpedagog

Arbetar i nära samarbete med kurator, medverkar under elevhälsoteamets och trygghetsgruppens möten som i första hand ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande men även åtgärdande vid behov. Vår socialpedagog arbetar i elevgrupp och då främst i vår särskilda undervisningsgrupp.

Specialpedagog och speciallärare

Våra specialpedagoger och speciallärare arbetar övergripande med specialpedagogik och stöttar arbetslagen i arbetet med eleverna i klass. Ibland finns ett behov av ett riktat individuellt stöd som kontinuerligt följs upp. Vi satsar på att eleverna ska ingå i den ordinarie undervisningen så mycket som möjligt och där är specialpedagog och speciallärare ett givet stöd för lärarna när det kommer till extra anpassningar och särskilt stöd. Som vårdnadshavare är du välkommen att kontakta dem vid frågor.

Skolsköterska

För frågor om elevhälsa eller för att komma i kontakt med skolsköterska kan du ringa Kommuncenter på 0155-380 00 så hänvisas du rätt.

Kurator

På Ramdalsskolan arbetar kurator med psykosocialt elevstöd, både i grupper/klasser och individuellt. Kurator arbatar främst hälsofrämjande och förebyggande men även åtgärdande. Kurator ansvarar för trygghetsgruppen som träffas regelbundet för att gemensamt arbeta fram insatser på grupp- och individnivå.

Om du som elev är orolig, du som vårdnadshavare känner oro för ditt barn eller vill ha råd och stöd är du välkommen att ta kontakt. Kurator genomför också föräldrautbildning kvällstid.

Telefon 073-070 58 73
Mejl lena.osth@oxelosund.se

Tandvård

Tandvården är kostnadsfri under hela skoltiden. Fluorsköljning genomförs i Oxelösunds skolor efter behov. Folktandvården kallar dig till undersökning.

I skolans bibliotek jobbar en bibliotekarie som kommer till skolbiblioteket en förmiddag i veckan för att bland annat presentera nya böcker, läsa högt och lära eleverna att hitta i biblioteket. Bibliotekarien ser till att de nyaste böckerna finns i skolbiblioteket och jobbar tillsammans med lärarna med till exempel läsgrupper. Elever och pedagoger välkomnas även regelbundet till Koordinaten för att besöka konstutställningar, teaterframträdanden och låna böcker.

Elevrådet träffas cirka tre gånger per termin. Klasserna utser själva representanter som ansvarar för att frågorna som kommer upp på klassråden tas med till elevrådet. Ordförande är biträdande rektor.

Matrådet träffas en gång per termin. Klasserna utser representanter som får möjlighet att lyfta elevernas förslag och frågor gällande kost och matsal till personal på kostenheten och skola. 

Inom Oxelösunds kommun välkomnar vi synpunkter på vår verksamhet.

Här kan du lämna din synpunkt.

I vårt systematiska kvalitetsarbete följer förskole- och skolverksamheter kontinuerligt upp verksamheten och analyserar resultat i förhållande till de nationella och lokala målen. Arbetet handlar om att hitta de svaga länkarna i verksamheten, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har haft effekt. Det handlar också om att se vad som fungerar bra så att man kan fortsätta med de framgångsfaktorer som finns i verksamheten.

Kontaktinformation

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund

Besöksadress
Torpsvägen 1 B

Expedition telefon 0155-384 55
E-post ramdalsskolan@oxelosund.se

Rektor Jessica Caftemo jessica.caftemo@oxelosund.se
Biträdande rektor Kalle Alwert kalle.alwert@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer