Oxelösunds logga

Peterslundsskolan (årskurs F- 6 och fritidshem)

Välkommen till Peterslundsskolan. På skolan finns årskurs F-6, särskola och fritidshem och vi har cirka 300 elever. Skolan ligger i ett villaområde i utkanten av Oxelösund och omges av en stor skolgård med asfaltytor, bollplaner och en multiplan samt närhet till skogsområden. Skolan är byggd i ett plan och har 14 klassrum med studiehallar slöjdsalar, bibliotek och idrottshall. Fritidshemsverksamheten är integrerad i skollokalerna och de olika avdelningarna har sin hemvist i anslutning till klassrummen.


.

På vår skola är klasserna indelade utifrån elevernas ålder. Vi arbetar i grupper anpassade utifrån undervisning. Varje årskurs har tillgång till två klassrum och en studiehall. Undervisning i hem- och konsumentkunskap samt språkval för årskurs 6 sker på Breviksskolan.

Vi vet att kunskapande sker bäst i en trygg och stimulerande miljö som präglas av respekt, omtanke och hjälpsamhet. Därför lägger vi stor vikt vid vårt värdegrundsarbete som grundar sig på skolans respekteraregler.

På Peterslundsskolan har vi grundsärskola för elever från årskurs 1 till årskurs 6.

Eleverna får undervisning enligt grundsärskolans läroplaner. Huvuddelen av undervisningen sker i ett klassrum i närheten av de klasser de tillhör.

I grundsärskolan arbetar vi med tydliggörande pedagogik såsom språkutvecklande arbetssätt, konkret material, bildstöd och tidshjälpmedel.

Övergripande ansvar för Peterslundsskolans grundsärskola har rektor tillsammans med lärare och pedagoger.

Peterslundsskolans fritidshem välkomnar ditt barn att vara hos oss före och efter skoldagen de tider du arbetar eller studerar. Fritidshemmet består av avdelningarna Ankaret och Fyren.

Vi har öppet alla vardagar året om från kl. 6.00-18.00 (förutom studiedagar).

Stängningsdagar

Följande dagar under läsåret har fritidshemmet stängt för kompetensutveckling.

  • Fredag 28 augusti
  • Måndag 2 november
  • Tisdag 3 november

Vi hoppas att du har möjlighet att lösa tillsynen dessa dagar. Om du inte kan det kontaktar du biträdande rektor senast två veckor före varje datum.

Vår verksamhet

6.00 Fritidshemmet öppnar
7.30 Frukosten serveras
8.00 Skolstart
14.00 Mellanmål för Ankaret
14.30 Mellanmål för Fyren
18.00 Fritidshemmet stänger. Vid behov kan tiden ändras till 18.30 men då måste du meddela det via Självservice för fritidshem senast 2 veckor innan.

På loven serveras måltiderna enligt nedan
8.00 Frukost
11.30 Lunch
14.30 Mellanmål

Kontaktuppgifter

Ankaret (elever från förskoleklass till årskurs 1)
Telefon 070-567 56 96

Fyren (elever från årskurs 2 - 6)
Telefon 070-567 41 03

Biträdande rektor
Camilla Norell, camilla.norell@oxelosund.se

Om ditt barn blir sjuk anmäler du sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro meddelas via sms på 076-278 90 81 senast kl. 7.30 varje dag som ditt barn är hemma. Kommer ditt barn att vara sjuk i flera dagar så går det bra att meddela när ditt barn förväntas vara tillbaka i skolan. Har ditt barn morgonfritids så ska även frånvaro meddelas till fritids.

Har ditt barn specialkost måste du avbeställa maten på 0155-387 10 mellan 7.00-8.30. Meddela även när ditt barn återkommer till skolan.

Skolskjuts (skoltaxi) avbokas via appen eller på 0155-24 58 00.

Ledighet för elev söks i god tid på blanketten Ansökan ledighet elev.

Har du frågor om frånvaro kontakta expeditionen 0155-386 07.

Läsårstiderna för läsåret 2020-2021.

Höstterminen 2020

Skolstart: tisdag 18 augusti
Skolavslutning: fredag 18 december
Höstlov: 26 oktober - 30 oktober (vecka 44)
Studiedagar: 28 augusti, 2-3 november (eleverna lediga)

Vårterminen 2021

Skolstart: torsdag 7 januari
Skolavslutning: fredag 11 juni
Sportlov: 22 februari - 26 februari (vecka 8)
Påsklov: 6 april - 9 april (vecka 14)
Studiedagar: 12 april (eleverna lediga)
Lovdag: 14 maj

Matsedel

AivoMeny är en app där du kan se matsedeln för skolorna i Oxelösund. Du laddar ner appen där du vanligtvis laddar ner dina appar. I appen kan du lägga exempelvis din skola som favorit.

Här kan du se menyn via din webbläsare.länk till annan webbplats

Måltider och specialkost

Här kan du läsa om måltier i skolan och hur du ansöker om specialkost.

Elevhälsoteam

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, socialpedagog, specialpedagog, speciallärare och en kurator.

Teamet träffas kontinuerligt och behandlar elevvårdsärenden. Vid fyra tillfällen per termin deltar representant från socialförvaltningen på elevhälsoteam-möten. Teamet gör utredningar och är hjälper till att ta fram av åtgärdsprogram.

Kurator

Kuratorns uppgift är att arbeta med psykosocialt hälsoarbete. Det kan handla om samtal med elever, föräldrar och personal, rådgivning, stöd vid kriser, konflikthantering med mera. Kuratorn deltar också i socialt nätverksarbete kring elever och samordnar kontakter med andra myndigheter. Det är även kuratorns uppgift att ansvara för att sociala utredningar inom skolan görs vid behov.

Öppettider

Måndag 8.00-16:30
Torsdag 8.00-16:30
Fredag 8:00-12.00

Du når kurator lättas på pia.ohrn.adler@oxelosund.se eller via Kommuncenter 0155-380 00.

Skolsköterska

Skolsköterska nås på 0155-385 86 eller via veronica.anlew.gustavsson@oxelosund.se

Öppettider

Måndag 7.30-16.00
Tisdag 7.30-16.00
Onsdag Ledig
Torsdag 7.30-16.00
Fredag Ledig

Specialpedagoger

Specialpedagogen ingår i elevhälsoteamet och deltar i skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.

De gör klassrumsobservationer, handleder och fortbildar personal, skriver pedagogiska utredningar och underlag till åtgärdsprogram. Specialpedagogen deltar i möten med vårdnadshavare och samverkar med barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) och socialtjänsten vid behov.

Skolans specialpedagog når du på 070-567 07 59 eller charlotta.ehk@oxelosund.se

Peterslundsskolans studiegård

Studiegården är en verksamhet för elever som av olika anledningar behöver tillgång till en mindre grupp under del av dagen. Där arbetar en ansvarspedagog som har erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd. Alla elever tillhör sin ordinarie klass och tillsammans med klasslärare, elev och vårdnadshavare görs en plan för hur mycket undervisning som ska ske i studiegården.

Övergripande ansvar för studiegården har rektor och biträdande rektor. För mer information om studiegården kontaktar du biträdande rektor.

I skolans bibliotek jobbar en bibliotekarie som kommer till skolbiblioteket en förmiddag i veckan för att bland annat presentera nya böcker, läsa högt och lära eleverna att hitta i biblioteket. Bibliotekarien ser till att de nyaste böckerna finns i skolbiblioteket och jobbar tillsammans med lärarna med till exempel läsgrupper och källkritik. Elever och pedagoger välkomnas även regelbundet till Koordinaten för att besöka konstutställningar, teaterframträdanden och låna böcker.

Inom Oxelösunds kommun välkomnar vi synpunkter på vår verksamhet.

Här kan du lämna din synpunkt.

I vårt systematiska kvalitetsarbete följer förskole- och skolverksamheter kontinuerligt upp verksamheten och analyserar resultat i förhållande till de nationella och lokala målen. Arbetet handlar om att hitta de svaga länkarna i verksamheten, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har haft effekt. Det handlar också om att se vad som fungerar bra så att man kan fortsätta med de framgångsfaktorer som finns i verksamheten.

Peterslundsskolan är öppen kl. 8.00-16.00.

Kontaktinformation

Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress
Lingonvägen 10

Telefon 0155-386 07

Tillförordnad rektor Christer Åhlfeldt christer.ahlfeldt@oxelosund.se
Biträdande rektor Josefina Gibson josefina.gibson@oxelosund.se

Sidan uppdaterad: 21 september 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer