Oxelösunds logga

Önskemål om skolplacering

Riktlinjerna för skolplacering gäller från förskoleklass till och med årskurs 9. Huvudregeln och vårt mål är att alla elever ska få plats i den skola som vårdnadshavarna har önskat.

Av skollagen framgår att kommunen vid placering av en elev i första hand ska utgå från vårdnadshavares önskemål. Det innebär att vårdnadshavare har rätt att lämna önskemål om skolplacering för sitt barn oavsett årskurs. Ett önskemål om placering vid en viss skolenhet får däremot inte gå ut över någon annan elevs rätt att gå på en skola nära hemmet.

Kommunen får annars frångå vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Bestämmelsen kan tillämpas om skolan inte har plats för alla elever som önskar gå där. Det finns då inget krav om att kommunen måste bereda plats i syfte att tillmötesgå önskemålen.

Vill en elev byta skola under läsåret tillämpas kösystem med relativ närhet som princip. Skolbyten sker vid terminsstart.

Nyinflyttad

Vårdnadshavare till nyinflyttade barn i skolålder fyller i blanketten Önskemål om skolplacering. Plats erbjuds på önskad skola i den utsträckning det är möjligt. Antal platser på varje skola beslutas av rektor inför varje läsårsstart.

Sidan uppdaterad: 21 september 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer