Oxelösunds logga

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller annan förvärvad hjärnskada. Precis som grundskolan är grundsärskolan skolpliktig och omfattar årskurserna 1-9. Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan och egna kursplaner.

Utredningar inför eventuell placering

Innan ett barn tas emot i grundsärskolan ska en utredning göras. Utredningen genomförs med vårdnadshavarnas samtycke. Utredningen ska omfatta:

  • Psykologisk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinsk bedömning

När utredningen är klar fattas ett beslut om barnet tillhör målgruppen för att läsa enligt grundsärskolans läroplan och kan tas emot i grundsärskolan. Innan barnet tas emot behöver vårdnadshavarna ge sitt samtycke.

Grundsärskolan i Oxelösunds kommun

I Oxelösunds kommun kan en elev som är mottagen i grundsärskolan och läser enligt grundsärskolans läroplan med inriktning ämnen få sin utbildning i grundskolan. Detta kallas att eleven är integrerad. Grundsärskolan finns för årskurs 1-6 på Peterslundsskolan och årskurs 7-9 på Breviksskolan.

Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället inriktningen ämnesområden i träningsskolan. Har en elev behov av att läsa enligt inriktningen ämnesområden i träningsskolan ansöker Oxelösunds kommun om plats i Nyköpings kommun.


Sidan uppdaterad: 8 september 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer