Loggan för Oxelösunds kommun

D-skolan (årskurs F- 6 och fritidshem)

En gul och vit byggnad med siffrorna 1918 på fasaden.

D-skolan är centralt belägen i en anrik skolbyggnad från 1918, vars takhöjd ger skolan en speciell atmosfär. Skolan har en stor skolgård med bland annat lekplats och grusplan för fotbolls- och brännbollsspel.

På denna mångkulturella skola går idag cirka 260 elever i 15 klasser från F-6. Här ser vi olikheter som en tillgång som skapar insikt och förståelse för andra människor.

Välkommen till D-skolan!

 

 

D-skolan är den mångkulturella skolan. Vi ser olikheter som en tillgång som skapar kunskap, insikt och förståelse för andra människor.

Ett av våra utvecklingsområden är arbetet med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt under lektionstid. Det hjälper alla elever till goda kunskaper och våra nyanlända elever goda förutsättningar att snabbt inkluderas i de olika grupperna.

D-skolans fritidshem är uppdelat på tre avdelningar. Avdelningen Havet för förskoleklass och avdelningarna Klippan och Stranden för årkurs 1-6. Vårt fritidshem är öppet för elever upp till och med 12 år med vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar.

Fritidshemmet är öppet 6.00-18.00 med huvudsaklig verksamhet 13.00-18.00. Mellan 6.00-07.30 är alla fritidsbarn tillsammans på fritids i lokalerna längst ner i D-skolan. Fritidsingång via kortsidan på D-skolan. Ringklocka finns eftersom dörrarna kommer att vara låsta.

Frukost serveras 7.30 i matsalen för de fritidsbarn som behöver det. Mellanmål serveras i matsalen 14.00. Efter mellanmålet kommer eleverna att kunna göra olika val av aktiviteter. Aktiviteterna kommer att pågå mellan 14.30-16.00. Därefter slås alla avdelningar samman igen.

Vi kommunicerar det pedagogiska arbetet på fritidshemmet, kopplat mot läroplanen, på Facebook och Instagram.

Du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn innan kl. 8.00 på telefonsvararen 0155-385 61 eller via mejl d-skolan@oxelosund.se

Du söker ledighet för ditt barn i god tid genom att fylla i och lämna in blanketten ledighetsansökan.

Läsårstider för läsåret 2020-2021.

Höstterminen 2020

Skolstart: tisdag 18 augusti
Skolavslutning: fredag 18 december
Höstlov: 26 oktober - 30 oktober (vecka 44)
Studiedagar: 28 augusti, 2-3 november (eleverna lediga)

Vårterminen 2021

Skolstart: torsdag 7 januari
Skolavslutning: fredag 11 juni
Sportlov: 22 februari - 26 februari (vecka 8)
Påsklov: 6 april - 9 april (vecka 14)
Studiedagar: 12 april (eleverna lediga)
Lovdag: 14 maj

Matsedel

AivoMeny är en app där du kan se matsedeln för skolorna i Oxelösund. Du laddar ner appen där du vanligtvis laddar ner dina appar. I appen kan du lägga exempelvis din skola som favorit.

Här kan du se menyn via din webbläsare.länk till annan webbplats

Måltider och specialkost

Här kan du läsa om måltider i skolan och hur du ansöker om specialkost.

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog.

Skolbiblioteket är en läsfrämjande plats i skolans mitt. Det drivs av skolbibliotekarier, som i samråd med elever och pedagoger, köper in och byter ut böcker genom kommunbiblioteket. En skolbibliotekarie finns på skolan varje dag och erbjuder olika pedagogiska aktiviteter som exempelvis bokprat, sagoläsning, läsgrupper, lektioner inom informationssökning och källkritik.

Eleverna skriver egna böcker som publiceras på den digitala plattformen www.bokisonline.se

Även fysiska böcker trycks tack vare finansiering av externa intressenter. Detta år har Majblomman finansierat tryckningen av 20 stycken böcker. Dessa finns numera att låna på Koordinaten.

Elever och pedagoger välkomnas även regelbundet till Koordinaten för att besöka konstutställningar, teaterframträdanden och låna böcker.

Genom elevrådet kan elever vara med och påverka i skolan. Vi har engagerade elever som via elevrådet är med och beslutar kring investeringar, till exempel vilken gunga som ska köpas in och att man inte slänger mat på D-skolan.

På D-skolan har vi skolråd i form av kafékvällar som skolan bjuder in till. Genom föräldrakaféerna kan du vara med och påverka i skolan. Datum för läsårets föräldrakaféer hittar du i Schoolsoft.

Inom Oxelösunds kommun välkomnar vi synpunkter på vår verksamhet. Här kan du lämna din synpunkt.

I vårt systematiska kvalitetsarbete följer förskole- och skolverksamheter kontinuerligt upp verksamheten och analyserar resultat i förhållande till de nationella och lokala målen. Arbetet handlar om att hitta de svaga länkarna i verksamheten, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har haft effekt. Det handlar också om att se vad som fungerar bra så att man kan fortsätta med de framgångsfaktorer som finns i verksamheten.

Skolan är öppen vardagar 8.00-17.00.

Kontaktinformation

D-skolan
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Föreningsgatan 16

Expedition telefon 0155-385 60
E-post d-skolan@oxelosund.se

Rektor Christer Lindahl christer.lindahl@oxelosund.se
Biträdande rektor Kristin Rasmussen Källströmer kristin.rasmussen.kallstromer@oxelosund.se