Oxelösunds logga

Breviksskolan (årskurs 7-9)

På Breviksskolan går elever i årskurs 7–9. Skolan ligger både centralt och naturnära och har cirka 350 elever. Vi arbetar i arbetslag runt en årskurs i taget, det vill säga varje arbetslag har samma elever under tre år. Vi har en egen idrottshall, välutrustade hemkunskapssalar, musiksal, trä-, metall- och textilslöjdssal.

För oss på Breviksskolan är det viktigt att du som elev känner trygghet och får det stöd du behöver. Vi vill att du som elev ska få de förutsättningar som krävs för att du ska utvecklas och nå de mål som du själv strävar mot. På skolan har vi kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt en engagerad lärarkår.

Breviksskolan inrymmer även grundsärskola. På skolan finns också en plattform för elever inom autism- och neurospektrat. Här använder vi oss av elevcoacher som alltid finns till hands både vad gäller att följa med till lektion och att fortsätta arbetet inom de olika ämnena. Behöriga lärare är ansvariga för undervisningen.

Våra nyanlända elever börjar sin skolgång i vår mottagningsenhet. Där genomförs kartläggningar av elevers tidigare kunskap och behov. Efter kartläggningen klassplaceras eleven och påbörjar undervisningen i vår förberedelsegrupp. Vi har modersmålsstöd av studiehandledare i arabiska, dari, persiska, somaliska, tigrinja, thai, ryska och urdu.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss.

På Breviksskolan finns tre arbetslag. Varj arbetslag är kopplat till en årskurs med minst fyra klasser.

Vi har språkval franska, spanska och tyska. Under höstterminen i årskurs 6 får eleven prova på alla språk för att sedan välja språkval till vårterminen.

Särskolan har från den 1 juli 1994 samma läroplan som den övriga grundskolan, respektive den övriga gymnasieskolan. Därmed markeras att alla elever, oberoende av utvecklingsnivå, omfattas av samma värdegrund. Däremot har särskolan egna kursplaner som är anpassade till skolformen och till de olika behov skolan ska kunna tillgodose för var och en av särskolans elever.

Till den obligatoriska särskolan räknas grundsärskolan och träningsskolan. Den innebär nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. Därutöver har eleverna rätt till ett tionde, frivilligt skolår för att komplettera utbildningen. I grundsärskolan går elever med lindrig utvecklingsstörning.

Eleverna undervisas ungefär i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar. Därför upprättas också en individuell studieplan för varje elev.

Källa: Skolverket

Sjukanmälan ska ske av vårdnadshavare via Schoolsoft.

Läsårstider för läsåret 2020-2021.

Höstterminen 2020

Skolstart: tisdag 18 augusti
Skolavslutning: fredag 18 december
Höstlov: 26 oktober - 30 oktober (vecka 44)
Studiedagar: 28 augusti, 2-3 november (eleverna lediga)

Vårterminen 2021

Skolstart: torsdag 7 januari
Skolavslutning: fredag 11 juni
Sportlov: 22 februari - 26 februari (vecka 8)
Påsklov: 6 april - 9 april (vecka 14)
Studiedagar: 12 april (eleverna lediga)
Lovdag: 14 maj

AivoMeny är en app där du kan se matsedlarna för skolor och äldreboenden i Oxelösunds kommun. Du laddar ner appen där du vanligtvis laddar ner dina appar. I appen kan du lägga exempelvis din skola som favorit.

Om du hellre vill se menyn via din webbläsare så går det också bra.länk till annan webbplats Du måste välja Oxelösunds kommun för att komma till skolorna.

Studiegården är en verksamhet för elever som av olika anledning behöver tillgång till en mindre grupp under del av dagen. Där arbetar lärare och elevcoacher med lång erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd.

Alla elever tillhör sin ordinarie storklass och tillsammans med eleven och vårdnadshavarna gör man en plan för hur mycket man ska vara i storklass och hur mycket man ska gå i studiegården.

När elever som tillhör studiegården är i sin klass följer oftast en elevcoach med. Ofta är man med på genomgångar i storklass och därefter kan man gå iväg med sin coach och jobba på en lugnare plats i en mindre grupp. Vissa elever är mycket i storklass, andra mindre.

För mer information kontakta rektor.

I elevhälsan ingår rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska.

Elevhälsan träffas en gång per vecka och arbetslagen regelbundet.

I Breviksskolans bibliotek kan du sitta och plugga, läsa en bok eller dagens tidning. Här lånar du böcker till ditt skolarbete eller för egen läsning.

Skolans bibliotek är också ett stöd i lärarnas och skolans arbete. Bibliotekarierna har undervisning i informationssökning och källkritik samt arbetar med lässtimulans och hjälper eleverna i skolarbetet.

Skolbibliotekets verksamhet sker i nära samarbete med kommunens bibliotek Koordinaten.

Aktuellt på biblioteket

Nu är äntligen skolan igång igen och med den har skolbiblioteket öppnat. Alla är välkomna att titta in om du söker en bok, plugga lite eller bara ta det lugnt en stund.

Skolbibliotekets öppettider

Måndag - torsdag 09.00-11.30

I de individuella samtalen med studie- och yrkesvägledare får du som elev möjlighet att reflektera över dig själv, i relation till olika framtidsvägar och stöd inför valsituationer. Samtalen utgår från dina frågeställningar, behov och förutsättningar och anpassas för att på bästa sätt stödja dig att gå vidare i din valprocess. Genom samtalet kan du få nya perspektiv på dig själv och dina möjligheter.

Inför gymnasievalet erbjuds alla elever minst ett individuellt samtal. Samtal med vägledare kan också ske i grupp.

Studie- och yrkesvägledaren strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information som inte styrs av olika intressen.

Prao (praktisk arbetslivsorientering) är en samverkansmodell mellan skola och arbetsliv där eleverna ska få kunskaper om arbetslivet.

Genom prap får eleverna möjlighet att genom egna erfarenheter av yrkeslivet lära sig om olika yrken, få kunskap om näringslivet och arbetsmarknaden. Erfarenheter från prao bidrar till att eleverna kan göra ett mer genomtänkt gymnasieval.

Eleverna på Breviksskolan har en veckas prao i årkurs 8 respektive årkurs 9.

Under höstterminen 2020 har elever i årskurs 9 prao under veckorna 42, 46, 47, 48 och 50. Under vårterminen 2021 har elever i årskurs 8 prao under veckorna 9, 10, 11, 12 och 16.

Informationsbrev till företagare som är intresserade att ta emot praktikanter från Breviksskolan.PDF

Om ni har möjlighet att ta emot elev är ni välkomna att anmäla ert intresse. Fyll i anmälningsblanketten och skicka ifylld intresseanmälan till oss, höstterminen 2020 PDF/ Vårterminen 2021PDF

På Skolverket finns information, film och praktiska råd och exempel på hur du kan planera och genomföra prao när du tar emot en elev.länk till annan webbplats

Frågor besvaras av studie- och yrkesvägledare, rektor eller biträdande rektor.

Här kan du läsa om skolans elevråd och matråd.

Elevråd - en väg till elevinflytande

På Breviksskolan representeras en elev från varje klass i elevrådet. Det finns en styrelse bestående av representanter från årskurs 6 - 9 som bestämmer dagordningen till elevrådsmötena, som vi har varannan vecka.

Vad är det då vi gör i elevrådet?

 • Elevrådet diskuterar och arbetar för att eleverna ska ha en trevlig inomhus- och utomhusmiljö här på skolan.
 • Vi har skolans trivselenkät som grund för elevrådets arbete.
 • Elevrådet diskuterar frågor och orättvisor som kommer från klasserna.
 • Elevrådet anordnar trivselhöjande evenemang på skolan såsom halloweenfirande, alla hjärtansdags-mys, konserter och turneringar av olika slag.
 • Elevrådet har elevskyddsombud.
 • Elevrådet diskuterar skolfrågor tillsammans med våra rektorer.
 • Elevrådet samarbetar med Koordinaten för att ungdomar i Oxelösund ska ha en bra fritidsgård.

Matråd

En gång per termin samlas vi för att prata om vår matservice på skolan. De som ingår i matrådet är kostchef, kokerska, matsalspersonal, elever från alla årskurser, pedagoger, skolsköterska och rektor.

Eleverna förbereder sig genom att samla in tankar ifrån klasserna. På elevrådet sammanställer de vad som kommit ifrån klasserna och tar med sig gemensamma punkter till matrådet.

På Breviksskolan har vi skolråd. Se Schoolsoft för datum.

Skolråd är ett medel för att uppnå:

 • ett utökat inflytande för elever, föräldrar och personal
 • en ökad ekonomisk medvetenhet
 • en ökad ansvarskänsla för den egna skolan

I rådet finns representanter för elever, föräldrar och personal:

 • rektor, som också är ordförande
 • arbetstagare/anställda som representerar skolverksamheten
 • två företrädare för eleverna som utses av elevrådet
 • varje klass utser en föräldrarepresentant

Företrädarna för eleverna och föräldrarna ska vara minst hälften av antalet ledamöter i rådet. Skolrådet är ett rådgivande organ. Skolrådsarbetet ersätter inte på något sätt det nuvarande samarbetet mellan enskilda föräldrar, klassföräldrar och lärare.

Hösten 1993 infördes skolråd i Oxelösunds kommun.

Inom Oxelösunds kommun välkomnar vi synpunkter på vår verksamhet. Här kan du lämna din synpunkt.

I vårt systematiska kvalitetsarbete följer förskole- och skolverksamheter kontinuerligt upp verksamheten och analyserar resultat i förhållande till de nationella och lokala målen. Arbetet handlar om att hitta de svaga länkarna i verksamheten, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har haft effekt. Det handlar också om att se vad som fungerar bra så att man kan fortsätta med de framgångsfaktorer som finns i verksamheten.

Öppettider för skolan.

Expedition och vaktmästeri

Expeditionen är öppen måndag till fredag 7.00-15.30
Vaktmästeriet är öppet måndag till fredag 7.00-16.00
Lunchstängt mellan 12.00-13.00

Skolans öppettider

Måndag 7.15-16.00
Tisdag 7.15-16.00
Onsdag 7.15-14.30
Torsdag 7.15-16.00
Fredag 7.15-16.10

Kontaktinformation

Breviksskolan
613 33 Oxelösund

Besöksadress
Oxelögatan 26

Telefon 0155-385 20
E-post breviksskolan@oxelosund.se

Rektor Tomas Ekholm 0155-380 00
Biträdande rektor Ylva Eriksson 0155-380 00

Sidan uppdaterad: 15 oktober 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer