Oxelösunds logga

Skolval till förskoleklass och årskurs 7

Varje år genomför vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten ett skolval. Ansökan till höstens skolval är nu stängt. På den här sidan kan du läsa om hur skolvalet går till, ta en digital rundtur och lära känna våra skolor samt ta del av riktlinjerna för skolvalet i sin helhet.

Du ansöker om skola via Självservice. Länk till annan webbplats. För att logga in i e-tjänsten behöver du använda Bank-Id. Barnets samtliga vårdnadshavare ska godkänna ansökan i e-tjänsten för att den ska vara giltig. När den ena vårdnadshavaren registrerar ett skolval kommer den andra vårdnadshavaren att få ett meddelande via sms, där du ombeds att logga in i e-tjänsten och svara. Ansökan behandlas först när det är bekräftat av samtliga vårdnadshavare.

Här hittar du en manual som visar hur du gör för att ansöka om skola via e-tjänsten i Självservice Pdf, 364.5 kB..

Du gör en ansökan per barn.

Saknar du svenskt personnummer ansöker du via ansökningsblanketten Önskemål om skolplacering Pdf, 125.3 kB.

Om inte vårdnadshavare är överens om önskemålet om skola kommer kommunen att placera barnet enligt kommunens regler för placering.

Efter att du ansökt om skola får du ett beslut hem om vilken skola ditt barn har placerats på. Beslutet kommer i slutet av februari. Kommunen kommer i första hand utgå från ditt önskemål när ditt barn får en placering på en skola.

Vårdnadshavares önskemål

Så långt som möjligt försöker Oxelösunds kommun tillgodose ditt önskemål om skola. Enligt skollagen ska ditt barn placeras på den skola som du önskar. Önskemålet får frångås om den önskade placeringen skulle innebära att en annan elev inte får en placering nära hemmet. För de kommunala skolorna i Oxelösund beslutar Utbildningsnämnden vilka regler som ska gälla, utöver de som finns i skollagen. Riktlinjerna för skolplacering kan du läsa här Pdf, 307.5 kB..

Närhetsprincipen

Bedömning av närhetsprincipen utgår utifrån barnets folkbokföringsadress. Alla elever ska ha möjlighet att få plats på en skola nära sitt hem, även om ingen elev är garanterad en plats på den närmsta skolan. Relativ närhet används för att bestämma turordningen till en skolplats när antalet platser inte räcker till de elever som har sökt till skolan.

Särskilda skäl

Elever som är i behov av särskilt stöd som har särskilda skäl att placeras på en specifik skola.

Syskonförtur

Om två eller flera elever är lika berättigade till en placering på en viss skola och
samtliga elever som sökt till skolan inte får plats, får den elev som har ett syskon
som redan är placerad på skolan under det läsåret skolvalet avser, förtur till platsen. Som syskon räknas de som bor i samma familj med samma folkbokföringsadress, de behöver inte vara biologiska syskon.

Du som har ett barn som kommande hösttermin ska börja förskoleklass får Länk till annan webbplats.
lämna önskemål om skola via Självservice. Länk till annan webbplats. Placering sker enligt ditt önskemål så långt det är möjligt. Om du avstår från att önska en skola, kommer ditt barn placeras av kommunen utifrån antagningsordningen.

Antagningsordning förskoleklass

Antagningsordningen till förskoleklass:

  1. Vårdnadshavares önskemål
  2. Närhetsprincipen (relativ närhet)
  3. Särskilda skäl
  4. Syskonförtur

Ditt barn ska få en plats på den skola du önskar att ditt barn ska gå. Önskemålet får frångås om den önskade placeringen skulle innebära att en annan elev inte får en placering nära hemmet. För de kommunala skolorna i Oxelösund beslutar Utbildningsnämnden vilka regler som ska gälla, utöver de som finns i skollagen. Riktlinjerna för skolplacering kan du läsa här. Pdf, 307.5 kB.

Byte av skola kan ske i mån av plats. För att skapa de bästa förutsättningarna för
ditt barn ska skolbyte i första hand göras till läsårsstart i augusti alternativt till terminsstart i januari.

Om det är kö till en skola eller inte finns plats fattas beslut utifrån antagningsordningen.

Antagningsordning i årskurs 1–9

Antagningsordningen till grundskola ser ut enligt följande:

  1. Vårdnadshavares önskemål
  2. Närhetsprincipen (relativ närhet)
  3. Särskilda skäl
  4. Syskonförtur

Tänk på att önskemålet av skola kan påverka rätten till skolskjuts. För att ha rätt till skolskjuts gäller som huvudregel att man inte har önskat och fått placering på en annan skolenhet än vad kommunen annars hade placerat eleven på. Läs mer om skolskjuts här.

Önskar du en skola i en annan kommun ansöker du till dem direkt. Du behöver också informera oss om att du har ansökt om plats i annan kommun. Meddela oss genom att använda ansökningsblanketten Önskemål om skolplacering. Pdf, 125.3 kB.

Om du som vårdnadshavare inte gör ett val av skola kommer ditt barn att placeras av kommunen utifrån antagningsordningen.

Om en skola inte har plats för samtliga elever som vill gå där gör kommunen en bedömning utifrån urvalsgrunder beslutade av Utbildningsnämnden. Läs mer under rubriken antagning. Riktlinjerna för skolplacering kan du läsa här Pdf, 307.5 kB.

Är ditt barn folkbokförd i en annan kommun och önskar plats i en kommunal skola i Oxelösund finns möjlighet till det om det finns plats efter att alla elever folkbokförda i kommunen har fått en skolplacering. Du ansöker via Självservice på vår hemsida. Länk till annan webbplats.

Beslut om skolplacering, enligt Skollagen 9 kap. 15§ samt 10 kap. 30§, kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer