Oxelösunds logga

Ramdalsskolan (årskurs F-9)

Välkommen till Ramdalsskolan med inriktning idrott och hälsa. Vår skola är omgiven av stora gräsytor och nära till idrottsanläggning och simhall.

Du märker direkt när du kommer in genom våra dörrar att Ramdalsskolan är fylld av aktiva människor och vill du fördjupa dig i ämnen som idrott och hälsa kommer du att trivas hos oss.

Ramdalsskolan är en grundskola med fokus på idrott och hälsa. Hos oss uttrycker du dig med rörelse och får en bra teoretisk och praktisk grund inför din framtid. Undervisningen i teoretiska ämnen och idrott håller hög kvalitet och din skoltid blir både aktiv och rörlig.

Tillsammans utvecklar vi idrott och gemenskap på skolan och tar tillvara skolans unika läge.

På skolan går drygt 350 barn fördelade på två klasser per årskurs, från förskoleklass till årskurs 7 (från och med läsåret 2022-2023 årskurs F-9). Även fritidsverksamheten finns i skolans lokaler. Från och med hösten 2021 erbjuder vi grundsärskola årskurs 7 och från och med läsåret 2022-2023 grundsärskola årskurs 7-9. Skolan ingår i Ramdalens förskole- och skolområde tillsammans med Dalgångens förskola, Ramdalens förskola, Stenviks förskola samt Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger.

Vi arbetar målmedvetet med att skapa trygghet, gemenskap och glädje för barnen. Vi vet att det är en förutsättning för att utvecklas och uppnå läroplanens kunskapsmål.

Här kan du läsa om skolutvecklingen (ny förskole- och skolorganisation) i Oxelösund.

Varmt välkommen till Ramdalsskolan!

Vi lägger stor vikt på vårt trygghetsarbete på skolan. Som ett led i det arbetet har vi bland annat fadderverksamhet. Det innebär att eleverna ingår i grupper från samtliga årskurser för att elever och lärare ska lära känna varandra på hela skolan. Vår värdegrund vilar på att alla elever är allas elever i en hälsofrämjande skola.

Det är viktigt för oss att vi har meningsfulla raster på skolan för att främja rörelse och trygghet. Därför satsar våra fritidspedagoger på att genomföra noga planerade rastaktiviteter.

Ramdalsskolans fritidshem välkomnar ditt barn att vara hos oss före och efter skoldagen de tider du arbetar eller studerar.

Vi har öppet alla vardagar året om från kl. 6.00-18.00. Vid behov håller vi öppet till 18.30. Du måste då meddela oss i god tid, minst två veckor i förväg.

Vistelsetiden registrerar du via Självservice  Länk till annan webbplats.senast torsdagen innan tiden ska börja gälla. Om du vill att barnet ska gå hem tidigare någon dag eller om barnet behöver vara kvar längre kontaktar du fritidsavdelningen.

På Ramdalsskolans fritidshem finns två avdelningar:

  • Lilla fritids (förskoleklass - årskurs 1) 072-542 61 02
  • Stora fritids (årskurs 2 - årskurs 6, öppning och stängning) 072-543 03 34

Stängningsdagar

Följande dagar under läsåret 2021-2022 har fritidshemmet stängt för planering och kompetensutveckling.

  • Måndag 10 januari
  • Tisdag 19 april
  • Måndag 13 juni

Vi hoppas att ni har möjlighet att lösa tillsynen dessa dagar. Om du inte kan det kontaktar du rektor senast två veckor före varje datum.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för fritidshem i kommunen.

Kontaktuppgifter

Fritids C 072-543 03 34
Fritids D (öppnings-och stängningsavdelning) 072-542 61 02

Anmäl frånvaro

Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns frånvaro senast klockan 07:45 samma dag via Schoolsofts hemsida eller app. Länk till annan webbplats. Observera att du först måste kryssa i rutan ”åtkomst från app” under Din profil i Schoolsoft för att kunna ladda ner appen till din mobil.

Du kan ange flera dagars frånvaro för ditt barn i samband med första sjukdagen eller anmäla frånvaro dag för dag. Du har även möjlighet att lägga in del av dag.

Du behöver också anmäla till fritids om ditt barn är frånvarande. Det gör du via Schoolsofts hemsida eller app. Länk till annan webbplats.

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig. Du som vårdnadshavare får information om ogiltig frånvaro via SMS eller mejl.

Anmäl frånvaro i efterhand

Om du glömt anmäla frånvaro för ditt barn på morgonen kommer du att få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Du kan anmäla frånvaro samma dag i efterhand.

Kom ihåg att avboka eventuell specialkost och skolskjuts (skoltaxi)

Har ditt barn specialkost kom ihåg att avbeställa den på telefon 0155-387 10 mellan klockan 7.00-8.30. Meddela även när ditt barn kommer tillbaka till skolan.

Avboka skoltaxi hos Sörmlandstrafiken på något av följande sätt:

Observera att om ditt barn missat att åka med förmiddagsturen utan att meddela Sörmlandstrafiken så avbokas hemresan automatiskt av. Diu behöver ringa till kundservice 020-44 40 00 och boka på resan igen om ditt barn ska åka på eftermiddagen. Det måste du göra senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Ledighetsansökan

Du ansöker om ledighet för ditt barn i Schoolsoft Länk till annan webbplats.

Läsåret 2021-2022

Höstterminen 2021

Skolstart: onsdag 18 augusti
Skolavslutning: tisdag 21 december
Höstlov: 1 november - 5 november (vecka 44)

Vårterminen 2022

Skolstart: tisdag 11 januari
Skolavslutning: fredag 10 juni
Sportlov: 21 februari - 25 februari (vecka 8)
Påsklov: 11 april - 14 april (vecka 15)
Studiedag: tisdag 19 april (eleverna lediga)
Lovdag: fredag 20 maj

Elevhälsoteamet ansvarar för trygghetsarbetet på skolan. Vårt elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, socialpedagog, specialpedagog och speciallärare. På skolan finns en elevhälsoplan med rutiner för elev- och gruppärenden.

Socialpedagog

Arbetar i nära samarbete med kurator, medverkar under elevhälsoteamets och trygghetsgruppens möten som i första hand ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande men även åtgärdande vid behov. Vår socialpedagog arbetar i elevgrupp och då främst i vår särskilda undervisningsgrupp.

Specialpedagog och speciallärare

Våra specialpedagoger och speciallärare arbetar övergripande med specialpedagogik och stöttar arbetslagen i arbetet med eleverna i klass. Ibland finns ett behov av ett riktat individuellt stöd som kontinuerligt följs upp. Vi satsar på att eleverna ska ingå i den ordinarie undervisningen så mycket som möjligt och där är specialpedagog och speciallärare ett givet stöd för lärarna när det kommer till extra anpassningar och särskilt stöd. Som vårdnadshavare är du välkommen att kontakta dem vid frågor.

Skolsköterska

För frågor om elevhälsa eller för att komma i kontakt med skolsköterska kan du ringa Kommuncenter på 0155-380 00 så hänvisas du rätt.

Kurator

På Ramdalsskolan arbetar kurator med psykosocialt elevstöd, både i grupper/klasser och individuellt. Kurator arbatar främst hälsofrämjande och förebyggande men även åtgärdande. Kurator ansvarar för trygghetsgruppen som träffas regelbundet för att gemensamt arbeta fram insatser på grupp- och individnivå.

Om du som elev är orolig, du som vårdnadshavare känner oro för ditt barn eller vill ha råd och stöd är du välkommen att ta kontakt. Kurator genomför också föräldrautbildning kvällstid.

Telefon 073-070 58 73
Mejl lena.osth@oxelosund.se

Tandvård

Tandvården är kostnadsfri under hela skoltiden. Fluorsköljning genomförs i Oxelösunds skolor efter behov. Folktandvården kallar dig till undersökning.

I skolans bibliotek jobbar en bibliotekarie som kommer till skolbiblioteket en förmiddag i veckan för att bland annat presentera nya böcker, läsa högt och lära eleverna att hitta i biblioteket. Bibliotekarien ser till att de nyaste böckerna finns i skolbiblioteket och jobbar tillsammans med lärarna med till exempel läsgrupper. Elever och pedagoger välkomnas även regelbundet till Koordinaten för att besöka konstutställningar, teaterframträdanden och låna böcker.

Elevrådet träffas cirka tre gånger per termin. Klasserna utser själva representanter som ansvarar för att frågorna som kommer upp på klassråden tas med till elevrådet. Ordförande är biträdande rektor.

Matrådet träffas en gång per termin. Klasserna utser representanter som får möjlighet att lyfta elevernas förslag och frågor gällande kost och matsal till personal på kostenheten och skola. 

Inom Oxelösunds kommun välkomnar vi synpunkter på vår verksamhet.

Här kan du lämna din synpunkt.

I vårt systematiska kvalitetsarbete följer förskole- och skolverksamheter kontinuerligt upp verksamheten och analyserar resultat i förhållande till de nationella och lokala målen. Arbetet handlar om att hitta de svaga länkarna i verksamheten, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har haft effekt. Det handlar också om att se vad som fungerar bra så att man kan fortsätta med de framgångsfaktorer som finns i verksamheten.

Kontaktinformation

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund

Besöksadress
Torpsvägen 1 B

Expedition telefon 0155-384 55
E-post ramdalsskolan@oxelosund.se

Rektor Jessica Caftemo jessica.caftemo@oxelosund.se
Biträdande rektor Kalle Alwert kalle.alwert@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer