Loggan för Oxelösunds kommun

Modersmål och studiehandledning

Elever som läser modersmål utvecklar sina språkkunskaper tillsammans med andra elever med samma språk. Att kunna tala, skriva och läsa på sitt modersmål gör att eleven lättare kan lära sig andra språk.

Vem kan läsa modersmål?

För att få undervisning i modersmål krävs att:

  • Minst en av vårdnadshavarna har språket som modersmål
  • Ditt barn talar språket hemma och har grundläggande kunskaper i språket
  • Minst fem elever önskar undervisning i språket (vid minioritetspråken gäller rätten varje enskilt barn)
  • Det finns en lämplig lärare för undervisningen
  • Sverige har fem nationella minoritetsspråk; finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch och för dessa språk gäller särskilda regler. Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.

Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?

Du anmäler ditt barn till modersmålsundervisning när du gör ditt skolval. Du behöver inte göra en ny anmälan inför varje läsår.

Hur anordnas modersmålsundervisningen?

Modersmålsundervisningen är frivillig för eleverna, men om du har anmält ditt barn måste han/hon delta. Undervisningen sker på någon av Oxelösunds skolor, oftast i grupper årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. I stora språkgrupper skapas fler grupper.

Vad är studiehandledning?

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt med svenska för att följa undervisningen kan få den förklarad på sitt modersmål. Genom studiehandledningen får ditt barn möjlighet att utveckla sina kunskaper i olika ämnen, samtidigt som ditt barn lär sig svenska. Rektor beslutar om behov av studiehandledning.

Finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter

Oxelösund ingår i det finska förvaltningsområdet. Det innebär att sverigefinnar har vissa rättigheter i kommunen. Läs mer om det och kommunens skyldighet att skydda och främja de nationella minoriteternas kultur här.