Loggan för Oxelösunds kommun

Grundsärskola/­träningsskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller annan förvärvad hjärnskada. Precis som grundskolan är grundsärskolan skolpliktig och omfattar årskurserna 1-9. Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan och egna kursplaner.

Utredningar inför eventuell placering

Innan ett barn tas emot i grundsärskolan ska en utredning göras. Utredningen genomförs med vårdnadshavarnas samtycke. Utredningen ska omfatta:

  • Psykologisk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinsk bedömning

När utredningen är klar fattas ett beslut om barnet tillhör målgruppen för att läsa enligt grundsärskolans läroplan och kan tas emot i grundsärskolan. Innan barnet tas emot behöver vårdnadshavarna ge sitt samtycke.

Grundsärskolan i Oxelösunds kommun

I Oxelösunds kommun kan en elev som är mottagen i grundsärskolan och läser enligt grundsärskolans läroplan med inriktning ämnen få sin utbildning i grundskolan. Detta kallas att eleven är integrerad. Grundsärskolan finns för elever i årskurs 1-6 på Peterslundsskolan, årskurs 7 på Ramdalsskolan (årskurs 7-9 på Ramdalsskolan från och med läsåret 2022-2023) och årskurs 9 på Breviksskolan.

Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället inriktningen ämnesområden i träningsskolan. Har en elev behov av att läsa enligt inriktningen ämnesområden i träningsskolan ansöker Oxelösunds kommun om plats i Nyköpings kommun.


Kontaktinformation

Utbildningsförvaltningen
utbildning@oxelosund.se