Grundsärskola/­träningsskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller annan förvärvad hjärnskada. Precis som grundskolan är grundsärskolan skolpliktig och omfattar årskurserna 1-9. Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan och egna kursplaner.

Utredningar inför eventuell placering

Innan ett barn tas emot i grundsärskolan ska en utredning göras. Utredningen genomförs med vårdnadshavarnas samtycke. Utredningen ska omfatta:

  • Psykologisk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinsk bedömning

När utredningen är klar fattas ett beslut om barnet tillhör målgruppen för att läsa enligt grundsärskolans läroplan och kan tas emot i grundsärskolan. Innan barnet tas emot behöver vårdnadshavarna ge sitt samtycke.

Grundsärskolan i Oxelösunds kommun

I Oxelösunds kommun kan en elev som är mottagen i grundsärskolan och läser enligt grundsärskolans läroplan få sin utbildning i grundskolan. Detta kallas att eleven är integrerad. Grundsärskolan finns för elever i årskurs 1-6 på Peterslundsskolan och årskurs 7-9 på Ramdalsskolan.

Grundsärskola med inriktning träningsskola

På Peterslundsskolan finns grundsärskola med inriktning träningsskola 1-9.

Kontaktinformation

Utbildningsförvaltningen
utbildning@oxelosund.se

Peterslundsskolan
Rektor Petra Jansson petra.jansson@oxelosund.se
Biträdande rektor Camilla Sundblad camilla.sundblad@oxelosund.se

Ramdalsskolan
Rektor Jessica Caftemo jessica.caftemo@oxelosund.se
Biträdande rektor Kalle Alwert kalle.alwert@oxelosund.se
Biträdande rektor Tomas Ringdahl tomas.ringdahl@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer