Oxelösunds logga

D-skolan (årskurs F- 6 och fritidshem)

En gul och vit byggnad med siffrorna 1918 på fasaden.

D-skolan är centralt belägen i en anrik skolbyggnad från 1918, vars takhöjd ger skolan en speciell atmosfär. Skolan har en stor skolgård med bland annat lekplats och grusplan för fotbolls- och brännbollsspel.

På denna mångkulturella skola går idag cirka 260 elever i 15 klasser från F-6. Här ser vi olikheter som en tillgång som skapar insikt och förståelse för andra människor.

Välkommen!


 


Just nu pågår ett arbete med att sätta den nya förskole- och skolorganisationen. Peterslundsskolans verksamhet planeras att flyttas tillfälligt till D-skolan läsåret 2022-2023.

Återkom gärna till den här sidan ofta. Vi uppdaterar den under arbetets gång.

D-skolan är den mångkulturella skolan. Vi ser olikheter som en tillgång som skapar kunskap, insikt och förståelse för andra människor.

Ett av våra utvecklingsområden är arbetet med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt under lektionstid. Det hjälper alla elever till goda kunskaper och våra nyanlända elever goda förutsättningar att snabbt inkluderas i de olika grupperna.

D-skolans fritidshem välkomnar ditt barn att vara hos oss före och efter skoldagen
de tider du arbetar eller studerar.

Vi har öppet alla vardagar året om från kl. 6.00-18.00. Vid behov håller vi öppet till18.30. Du måste då meddela oss i god tid, minst två veckor i förväg.

Vistelsetiden registrerar du via Självservice senast torsdagen innan tiden ska börja gälla. Länk till annan webbplats. Om du
vill att barnet ska gå hem tidigare någon dag eller om barnet behöver vara kvar längre kontaktar du fritidsavdelningen

Följande dagar under våren 2021 har fritidshemmet stängt för planering och kompetensutveckling

Stängningsdagar

  • Torsdag 7 januari
  • Måndag 12 april
  • Måndag 14 juni

Vi hoppas att ni har möjlighet att lösa tillsynen dessa dagar. Om du inte kan det kontaktar
du rektor senast två veckor före varje datum.

Anmäl frånvaro

Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns frånvaro senast klockan 07:45 samma dag via Schoolsofts hemsida eller app. Länk till annan webbplats. Observera att du först måste kryssa i rutan ”åtkomst från app” under Din profil i Schoolsoft för att kunna ladda ner appen till din mobil.

Du kan ange flera dagars frånvaro för ditt barn i samband med första sjukdagen eller anmäla frånvaro dag för dag. Du har även möjlighet att lägga in del av dag.

Du behöver också anmäla till fritids om ditt barn är frånvarande. Det gör du via Schoolsofts hemsida eller app. Länk till annan webbplats.

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig. Du som vårdnadshavare får information om ogiltig frånvaro via SMS.

Anmäl frånvaro i efterhand

Om du glömt anmäla frånvaro för ditt barn på morgonen kommer du att få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Du kan anmäla frånvaro samma dag i efterhand.

Kom ihåg – specialkost och skolskjuts (skoltaxi)

Har ditt barn specialkost kom ihåg att avbeställa den på telefon 0155-387 10 mellan klockan 7.00-8.30. Meddela även när ditt barn kommer tillbaka till skolan.

Kom ihåg att avboka skoltaxi hos Sörmlandstrafiken på något av följande sätt:

Observera att om ditt barn missat att åka med förmiddagsturen utan att meddela Sörmlandstrafiken så avbokas hemresan automatiskt av. Diu behöver ringa till kundservice 020-44 40 00 och boka på resan igen om ditt barn ska åka på eftermiddagen. Det måste du göra senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Ledighetsansökan

Här ansöker du i god tid om ledighet för ditt barn Pdf, 38.3 kB.

Läsåret 2020-2021

Vårterminen 2021

Skolstart: torsdag 7 januari
Skolavslutning: fredag 11 juni
Sportlov: 22 februari - 26 februari (vecka 8)
Påsklov: 6 april - 9 april (vecka 14)
Studiedag: måndag 12 april (eleverna lediga)
Lovdag: fredag 14 maj


Läsåret 2021-2022

Höstterminen 2021

Skolstart: onsdag 18 augusti
Skolavslutning: tisdag 21 december
Höstlov: 1 november - 5 november (vecka 44)

Vårterminen 2022

Skolstart: tisdag 11 januari
Skolavslutning: fredag 10 juni
Sportlov: 21 februari - 25 februari (vecka 8)
Påsklov: 11 april - 14 april (vecka 15)
Studiedag: tisdag 19 april (eleverna lediga)
Lovdag: fredag 20 maj

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog.

Kurator

Kurator bidrar med psykosocial kompetens i alla delar som rör skolans elevhälsoarbete. Skolkurator samarbetar med eleven, familjen och skolans personal. Tonvikten i arbetet ligger på det främjande och förebyggande arbetet och att ingripa i ett tidigt skede. Kurator företräder elevens intressen både inom och utom skolan, i exempelvis samarbete med socialtjänst och BUP. Kurator arbetar med samtal på olika nivåer såsom t.ex. stödjande, motiverande och utredande. Kurator är både en operativ och konsultativ resurs med elevhälsa som huvuduppgift. Vid behov av längre samtalsstöd eller behandling kan kurator hjälpa till med hänvisning till andra instanser. Eleverna erbjuds trygghetssamtal i årskurs 2, 5 och 7. Kurator sammankallar skolans trygghetsgrupp. D-skolans kurator nås på telefon 0155-38615 samt e-post annalena.ekstrom@oxelosund.se

Skolsköterska

Skolsköterskan är en del av elevhälsans medicinska insats (EMI), som är en fortsättning på barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vissa ansvarsfrågor såsom bland annat avvikelsehantering och patientsäkerhetsberättelse hör till skolsköterskan. EMI lyder under lagstadgad tystnadsplikt, men har anmälningsplikt till socialtjänsten vid misstanke om oro om att barn far illa.

Enligt skollagen ska alla elever i grundskolan erbjudas tre hälsobesök jämt fördelat under skoltiden. I Oxelösunds kommun är de inplanerade under årskurs 1, 4 och 7. Hälsobesök/hälsouppföljningar därutöver genomförs vid behov eller vid vårdnadshavares önskemål. Under skoltiden fortsätter det svenska vaccinationsprogrammet i årskurs 2, 5 och 8. Skolsköterskan samverkar med skolans personal och följer elevernas lärande, utveckling och hälsa. Kontakt med skolläkare sker efter samråd med skolsköterska.

Skolsköterska på D-skolan är Anna Hagfalk Norbäck. Skolsköterskan nås på telefon 0155-38603 samt e-post anna.hagfalk.norback@oxelosund.se

Skolbiblioteket är en läsfrämjande plats i skolans mitt. Det drivs av skolbibliotekarier, som i samråd med elever och pedagoger, köper in och byter ut böcker genom kommunbiblioteket. En skolbibliotekarie finns på skolan och erbjuder olika pedagogiska aktiviteter som exempelvis bokprat, sagoläsning, läsgrupper, lektioner inom informationssökning och källkritik.

Eleverna skriver egna böcker som publiceras på den digitala plattformen www.bokisonline.se

Även fysiska böcker trycks tack vare finansiering av externa intressenter. Detta år har Majblomman finansierat tryckningen av 20 stycken böcker. Dessa finns numera att låna på Koordinaten.

Elever och pedagoger välkomnas även regelbundet till Koordinaten för att besöka konstutställningar, teaterframträdanden och låna böcker.

Genom elevrådet kan elever vara med och påverka i skolan. Vi har engagerade elever som via elevrådet är med och beslutar kring investeringar, till exempel vilken gunga som ska köpas in och att man inte slänger mat på D-skolan.

På D-skolan har vi skolråd i form av kafékvällar som skolan bjuder in till. Genom föräldrakaféerna kan du vara med och påverka i skolan. Datum för läsårets föräldrakaféer hittar du i Schoolsoft. Just nu under Coronapademin är dock föräldrarådet vilande.

Inom Oxelösunds kommun välkomnar vi synpunkter på vår verksamhet. Här kan du lämna din synpunkt.

I vårt systematiska kvalitetsarbete följer förskole- och skolverksamheter kontinuerligt upp verksamheten och analyserar resultat i förhållande till de nationella och lokala målen. Arbetet handlar om att hitta de svaga länkarna i verksamheten, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har haft effekt. Det handlar också om att se vad som fungerar bra så att man kan fortsätta med de framgångsfaktorer som finns i verksamheten.

Skolan är öppen vardagar 8.00-17.00.

Text

Kontaktinformation

D-skolan
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Föreningsgatan 16

Expedition telefon 0155-385 60
E-post d-skolan@oxelosund.se

Rektor Christer Lindahl christer.lindahl@oxelosund.se
Biträdande rektor Kristin Rasmussen Källströmer kristin.rasmussen.kallstromer@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer