Oxelösunds logga

Breviksskolan (årskurs 8-9)

På Breviksskolan går elever i årskurs 8-9. Skolan ligger både centralt och naturnära och har cirka 350 elever. Vi har en egen idrottshall, hemkunskapssalar, musiksal, trä-, metall- och textilslöjdssal.

För oss på Breviksskolan är det viktigt att du som elev känner trygghet och får det stöd du behöver. Vi vill att du som elev ska få de förutsättningar som krävs för att du ska utvecklas och nå de mål som du själv strävar mot. På skolan har vi kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt en engagerad lärarkår.

Breviksskolan inrymmer även grundsärskola. På skolan finns också en plattform för elever inom autism- och neurospektrat. Här använder vi oss av elevcoacher som alltid finns till hands både vad gäller att följa med till lektion och att fortsätta arbetet inom de olika ämnena. Behöriga lärare är ansvariga för undervisningen.

Våra nyanlända elever börjar sin skolgång i vår mottagningsenhet. Där genomförs kartläggningar av elevers tidigare kunskap och behov. Efter kartläggningen klassplaceras eleven och påbörjar undervisningen i vår förberedelsegrupp. Vi har modersmålsstöd av studiehandledare i arabiska, dari, persiska, somaliska, tigrinja, thai, ryska och urdu.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss.

Här kan du läsa om skolutvecklingen (ny förskole- och skolorganisation) i Oxelösund.

På Breviksskolan finns två arbetslag för årskurs 8 och 9. Varje arbetslag är kopplat till en årskurs med fem klasser.

Vi har språkval franska, spanska och tyska.

Särskolan har från den 1 juli 1994 samma läroplan som den övriga grundskolan, respektive den övriga gymnasieskolan. Därmed markeras att alla elever, oberoende av utvecklingsnivå, omfattas av samma värdegrund. Däremot har särskolan egna kursplaner som är anpassade till skolformen och till de olika behov skolan ska kunna tillgodose för var och en av särskolans elever.

Till den obligatoriska särskolan räknas grundsärskolan och träningsskolan. Den innebär nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. Därutöver har eleverna rätt till ett tionde, frivilligt skolår för att komplettera utbildningen. I grundsärskolan går elever med lindrig utvecklingsstörning.

Eleverna undervisas ungefär i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar. Därför upprättas också en individuell studieplan för varje elev.

Källa: Skolverket

Anmäl frånvaro

Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns frånvaro senast klockan 07:45 samma dag via Schoolsofts webbportal Länk till annan webbplats. eller i Schoolsofts app. Observera att du först måste kryssa i rutan ”åtkomst från app” under Din profil i Schoolsoft för att kunna ladda ner appen till din mobil.

Du kan ange flera dagars frånvaro för ditt barn i samband med första sjukdagen eller anmäla frånvaro dag för dag. Du har även möjlighet att lägga in del av dag.

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig. Du som vårdnadshavare får information om ogiltig frånvaro via SMS.

Anmäl frånvaro i efterhand

Om du glömt anmäla frånvaro för ditt barn på morgonen kommer du att få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Du kan anmäla frånvaro samma dag i efterhand.

Kom ihåg – specialkost och skolskjuts (skoltaxi)

Har ditt barn specialkost kom ihåg att avbeställa den på telefon 0155-387 10 mellan klockan 7.00-8.30. Meddela även när ditt barn kommer tillbaka till skolan.

Kom ihåg att avboka skoltaxi hos Sörmlandstrafiken på något av följande sätt:

Observera att om ditt barn missat att åka med förmiddagsturen utan att meddela Sörmlandstrafiken så avbokas hemresan automatiskt av. Diu behöver ringa till kundservice 020-44 40 00 och boka på resan igen om ditt barn ska åka på eftermiddagen. Det måste du göra senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Ledighetsansökan

Du ansöker om ledighet för ditt barn i Schoolsoft Länk till annan webbplats.

Studiegården är en verksamhet för elever som av olika anledning behöver tillgång till en mindre grupp under del av dagen. Där arbetar lärare och elevcoacher med lång erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd.

Alla elever tillhör sin ordinarie storklass och tillsammans med eleven och vårdnadshavarna gör man en plan för hur mycket man ska vara i storklass och hur mycket man ska gå i studiegården.

När elever som tillhör studiegården är i sin klass följer oftast en elevcoach med. Ofta är man med på genomgångar i storklass och därefter kan man gå iväg med sin coach och jobba på en lugnare plats i en mindre grupp. Vissa elever är mycket i storklass, andra mindre.

För mer information kontakta rektor.

I elevhälsan ingår rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska.

Elevhälsan träffas en gång per vecka och arbetslagen regelbundet.

I Breviksskolans bibliotek kan du sitta och plugga, läsa en bok eller dagens tidning. Här lånar du böcker till ditt skolarbete eller för egen läsning.

Skolans bibliotek är också ett stöd i lärarnas och skolans arbete. Bibliotekarierna har undervisning i informationssökning och källkritik samt arbetar med lässtimulans och hjälper eleverna i skolarbetet.

Skolbibliotekets verksamhet sker i nära samarbete med kommunens bibliotek Koordinaten.

Aktuellt på biblioteket

Nu är äntligen skolan igång igen och med den har skolbiblioteket öppnat. Alla är välkomna att titta in om du söker en bok, plugga lite eller bara ta det lugnt en stund.

Skolbibliotekets öppettider

Måndag - torsdag 09.00-11.30

Utbildningen på grundskolan ska bidra till din personliga utveckling på bästa sätt. Den ska förbereda dig för dina val inför kommande utbildning och arbete. Detta gör vi i alla ämnen och alla som arbetar på skolan deltar i arbetet. Detta kallas för studie- och yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägledare är den person som är anställd för att hjälpa dig med dina frågeställningar och stötta pedagogerna i deras arbete.

Studie- och yrkesvägledaren träffar du under motiverande samtal, individuella samtal, under informationspass i klassrummet med mera.

I de individuella samtalen erbjuds du som elev stöd inför valsituationer, vanligen inför gymnasievalet. De individuella samtalen utgår från dina frågeställningar, behov och förutsättningar och anpassas för att på bästa sätt stödja dig att gå vidare i din valprocess. Genom samtalet kan du få nya perspektiv på dig själv och dina möjligheter.

Studie- och yrkesvägledaren strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information som inte styrs av olika intressen.

Prao (praktisk arbetslivsorientering) är en samverkansmodell mellan skola och arbetsliv där eleverna ska få kunskaper om arbetslivet. Genom prao får eleverna möjlighet att genom egna erfarenheter av yrkeslivet lära sig om olika yrken, få kunskap om näringslivet och arbetsmarknaden. Erfarenheter från prao bidrar till att eleverna kan göra ett mer genomtänkt gymnasieval. Prao regleras i Skollagen och ska omfatta tio dagar från och med årskurs 8.

Eleverna på Breviksskolan har en veckas prao i årkurs 8 respektive årkurs 9.

På grund av rådande pandemi kommer prao för årskurs 8 under vårterminen 2021 att ersättas med andra arbetslivsorienterade aktiviteter.

Frågor besvaras av rektor, biträdande rektor eller studie- och yrkesvägledare.

Sista dag att lämna ansökan om fri kvot, inklusive bilagor. Ansökan lämnas till studie- och yrkesvägledaren på Breviksskolan.

Tidplan för gymnasievalet med skolstart höstterminen 2022

Ansvariga för gymnasieantagningen är Antagningskansliet i Nyköping:

E-post antagningskansliet@nykoping.se
Telefon 0155-24 81 80
Webbsida Mitt gymnasieval nykoping.se/Mitt-gymnasieval/ Länk till annan webbplats.

Vecka 4

Lösenord skickas till hem till dig (till din folkbokföringsadress). Lösenordet är en värdehandling som du måste spara eftersom du behöver det under hela antagningsprocessen.

1-15 februari

Gymnasiewebben är öppen för ansökan Länk till annan webbplats.. Skriv ut kvittens ur systemet, du måste skriva under din ansökan.

16 februari

Sista dag att lämna underskriven kvittens till studie- och yrkesvägledare på Breviksskolan.

12 april

Preliminärt antagningsbesked finns att läsa på gymnasiewebben Länk till annan webbplats.. Beskedet baseras på betyg från december 2021. Statistik finns att läsa på Mitt gymnasieval. Länk till annan webbplats.

13 april - 1 maj

Omvalsperiod. För dig som vill ändra något i ditt gymnasieval. Gör du ett omval måste du skriva ut en ny kvittens och lämna in.

2 maj

Sista dag att lämna kvittens efter eventuellt omval till studie- och yrkesvägledaren på Breviksskolan.

1 juli

Slutligt antagningsbesked finns att läsa på gymnasiewebben. Länk till annan webbplats. Beskedet baseras på slutbetyg (juni 2022). Antagningsstatistik finns att läsa på Mitt gymnasieval Länk till annan webbplats..

30 juli

Sista dag att svara på antagningsbeskedet. Du gör det via gymnasiewebben (eller via svarskort). Länk till annan webbplats.

3 augusti

Reservantagning påbörjas.

Observera att svar efter reservantagning måste lämnas inom 3 dagar; om du står som reserv måste du logga in på gymnasiewebben varje dag för att se om någon ändring har gjorts.

Omkring 16 augusti

Skolstart.

9 september

Reservantagningen avslutas.

Bra sidor att läsa inför ditt gymnasieval:

Mitt gymnasieval, Nyköpings kommun Länk till annan webbplats.

Gymnasiewebben, Nyköpings kommun Länk till annan webbplats.

Oxelösunds kommun, Information om gymnasium, resebidrag, inackorderingsbidrag med mera Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Nyköping Länk till annan webbplats.

Utbildningsguiden.se, Skolverket. Information om gymnasieskolans program Länk till annan webbplats.

Din talang, information om yrkesprogram på gymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elitidrott på gymnasiet, RIG och NIU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök gymnasieprogram i Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök gymnasieprogram i Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Här kan du läsa om skolans elevråd och matråd.

Elevråd - en väg till elevinflytande

På Breviksskolan representeras en elev från varje klass i elevrådet. Det finns en styrelse bestående av representanter från årskurs 6 - 9 som bestämmer dagordningen till elevrådsmötena, som vi har varannan vecka.

Vad är det då vi gör i elevrådet?

 • Elevrådet diskuterar och arbetar för att eleverna ska ha en trevlig inomhus- och utomhusmiljö här på skolan.
 • Vi har skolans trivselenkät som grund för elevrådets arbete.
 • Elevrådet diskuterar frågor och orättvisor som kommer från klasserna.
 • Elevrådet anordnar trivselhöjande evenemang på skolan såsom halloweenfirande, alla hjärtansdags-mys, konserter och turneringar av olika slag.
 • Elevrådet har elevskyddsombud.
 • Elevrådet diskuterar skolfrågor tillsammans med våra rektorer.
 • Elevrådet samarbetar med Koordinaten för att ungdomar i Oxelösund ska ha en bra fritidsgård.

Matråd

En gång per termin samlas vi för att prata om vår matservice på skolan. De som ingår i matrådet är kostchef, kokerska, matsalspersonal, elever från alla årskurser, pedagoger, skolsköterska och rektor.

Eleverna förbereder sig genom att samla in tankar ifrån klasserna. På elevrådet sammanställer de vad som kommit ifrån klasserna och tar med sig gemensamma punkter till matrådet.

På Breviksskolan har vi skolråd. Se Schoolsoft för datum.

Skolråd är ett medel för att uppnå:

 • ett utökat inflytande för elever, föräldrar och personal
 • en ökad ekonomisk medvetenhet
 • en ökad ansvarskänsla för den egna skolan

I rådet finns representanter för elever, föräldrar och personal:

 • rektor, som också är ordförande
 • arbetstagare/anställda som representerar skolverksamheten
 • två företrädare för eleverna som utses av elevrådet
 • varje klass utser en föräldrarepresentant

Företrädarna för eleverna och föräldrarna ska vara minst hälften av antalet ledamöter i rådet. Skolrådet är ett rådgivande organ. Skolrådsarbetet ersätter inte på något sätt det nuvarande samarbetet mellan enskilda föräldrar, klassföräldrar och lärare.

Hösten 1993 infördes skolråd i Oxelösunds kommun.

Inom Oxelösunds kommun välkomnar vi synpunkter på vår verksamhet. Här kan du lämna din synpunkt.

I vårt systematiska kvalitetsarbete följer förskole- och skolverksamheter kontinuerligt upp verksamheten och analyserar resultat i förhållande till de nationella och lokala målen. Arbetet handlar om att hitta de svaga länkarna i verksamheten, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har haft effekt. Det handlar också om att se vad som fungerar bra så att man kan fortsätta med de framgångsfaktorer som finns i verksamheten.

Öppettider för skolan.

Expedition och vaktmästeri

Expeditionen är öppen måndag till fredag 7.00-15.30
Vaktmästeriet är öppet måndag till fredag 7.00-16.00
Lunchstängt mellan 12.00-13.00

Skolans öppettider

Måndag 7.15-16.00
Tisdag 7.15-16.00
Onsdag 7.15-14.30
Torsdag 7.15-16.00
Fredag 7.15-16.10

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer