Ansökan om plats i grundskola

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om en plats i grundskolan. När ditt barn ska börja förskolekoleklass och årskurs 7 har du möjlighet att önska skola till ditt barn. Här kan du läsa mer om hur skolvalet går till. Välkommen att ta en en digital rundtur via filmerna nedan för att lära känna våra skolor.

Under rubriken Ansök om skola nedan kan du läsa om hur du gör för att ansöka om plats på någon av våra grundskolor.

Önska skola inför förskoleklass och årskurs 7

När ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 har du som vårdnadshavare möljighet att önska skola. Under rubrikerna Önskemål om skolplacering i förskolklass och Önskemål om skolplacering i årskurs 7 nedan kan du läsa mer om hur skolvalet går till:

 • Vad händer om jag inte gör ett skolval?
 • Vad händer om platserna inte skulle räcka till?
 • Vad gäller för skolskjuts vid skolvalet?
 • Hur ansöker jag om jag vill välja en skola i en annan kommun?
 • Hur ansöker jag om mitt barn är folkbokfört i en annan kommun och vill välja en skola i Oxelösund?

Du får mer information via Schoolsoft inför skolvalet.

Hur ansöker jag om jag saknar ett svenskt personnummer?

Du som saknar ett svenskt personnummer ansöker här via ansökningsblankett. Pdf, 125.3 kB.

Mer information

Längst ner på sidan under Mer information hittar du länkar till:

 • Ansökan
 • Manual till e-tjänsten
 • Riktlinjer för skolval
 • Riktlinjer för skolskjuts på grundskola, grundsärskola och gymansiesärskola.

Välkommen att lära känna våra skolor

Här kan du få en digital rundtur i våra skolor och bekanta dig med deras verksamheter och inriktningar.

Oxelöskolan, estetisk inrikning F-9 Länk till annan webbplats.

Ramdalsskolan, inriktning hälsa och idrott F-9 Länk till annan webbplats.

Peterslundsskolan, inriktning natur och teknik F-6 Länk till annan webbplats.

Du ansöker om skola via Självservice. Länk till annan webbplats. För att logga in i e-tjänsten behöver du använda Bank-Id.

Du gör en ansökan per barn.

Efter att du ansökt får du ett beslut via mejl om vilken skola ditt barn har placerats på. Kommunen kommer i första hand att utgå från ditt önskemål. Barnets samtliga vårdnadshavare ska godkänna beslutet i e-tjänsten för att det ska vara giltig. Beslutet behandlas först när det är bekräftat av samtliga vårdnadshavare.

Om inte vårdnadshavare är överens om önskemålet om skola kommer kommunen att placera barnet enligt kommunens regler för placering.

Här hittar du en manual som beskriver hur du gör för att ansöka om skola via Självservice Pdf, 387.7 kB.

Saknar du svenskt personnummer ansöker du via ansökningsblanketten Önskemål om skolplacering Pdf, 125.3 kB.

Antagningsordning

Vårdnadshavares önskemål

Så långt som möjligt försöker Oxelösunds kommun tillgodose ditt önskemål om skola. Enligt skollagen ska ditt barn placeras på den skola som du önskar. Önskemålet får frångås om den önskade placeringen skulle innebära att en annan elev inte får en placering nära hemmet. För de kommunala skolorna i Oxelösund beslutar Utbildningsnämnden vilka regler som ska gälla, utöver de som finns i skollagen. Riktlinjerna för skolplacering kan du läsa här.

Närhetsprincipen

Bedömning av närhetsprincipen utgår utifrån barnets folkbokföringsadress. Alla elever ska ha möjlighet att få plats på en skola nära sitt hem, även om ingen elev är garanterad en plats på den närmsta skolan. Relativ närhet används för att bestämma turordningen till en skolplats när antalet platser inte räcker till de elever som har sökt till skolan.

Särskilda skäl

Elever som är i behov av särskilt stöd som har särskilda skäl att placeras på en specifik skola.

Syskonförtur

Om två eller flera elever är lika berättigade till en placering på en viss skola och samtliga elever som sökt till skolan inte får plats, får den elev som har ett syskon som redan är placerad på skolan under det läsåret skolvalet avser, förtur till platsen. Som syskon räknas de som bor i samma familj med samma folkbokföringsadress, de behöver inte vara biologiska syskon.

Du som har ett barn som kommande hösttermin ska börja i förskoleklass har möjlighet att önska skola till ditt barn. Du får information via Schoolsoft om sista ansökningsdatum.

Du gör ditt skolval via Självservice. Länk till annan webbplats. Placering sker enligt ditt önskemål så långt det är möjligt. Om du avstår från att önska en skola, kommer ditt barn placeras av kommunen utifrån antagningsordningen.

Hur du gör för att ansöka se ovan under rubrik Ansök till skola.

Antagningsordning förskoleklass

Antagningsordningen till förskoleklass:

 1. Vårdnadshavares önskemål
 2. Närhetsprincipen (relativ närhet)
 3. Särskilda skäl
 4. Syskonförtur

Ditt barn ska få en plats på den skola du önskar att ditt barn ska gå. Önskemålet får frångås om den önskade placeringen skulle innebära att en annan elev inte får en placering nära hemmet. För de kommunala skolorna i Oxelösund beslutar Utbildningsnämnden vilka regler som ska gälla, utöver de som finns i skollagen. Riktlinjerna för skolplacering kan du läsa här. Pdf, 307.5 kB.

Hur du gör för att ansöka se ovan under rubriken Ansök till skola.

Byte av skola kan ske i mån av plats. För att skapa de bästa förutsättningarna för ditt barn ska skolbyte
i första hand göras till läsårsstart i augusti alternativt till terminsstart i januari.

Om det är kö till en skola eller inte finns plats fattas beslut utifrån antagningsordningen.

Antagningsordning i årskurs 1–9

Antagningsordningen till grundskola:

 1. Vårdnadshavares önskemål
 2. Närhetsprincipen (relativ närhet)
 3. Särskilda skäl
 4. Syskonförtur

Tänk på att önskemålet av skola kan påverka rätten till skolskjuts. För att ha rätt till skolskjuts gäller som huvudregel att man inte har önskat och fått placering på en annan skola än vad kommunen annars hade placerat eleven på. Läs mer om skolskjuts här.

I mån av plats kan ditt barn byta skola. För att skapa de bästa förutsättningarna för ditt barn ska skolbyte i första hand göras till läsårsstart i augusti alternativt till terminsstart i januari.

Önskar du en skola i en annan kommun ansöker du till dem direkt. Du behöver också informera oss om att du har ansökt om plats i annan kommun. Blankett finns på respektive skola.

Om du som vårdnadshavare inte gör ett val av skola kommer ditt barn att placeras av kommunen utifrån antagningsordningen.

Om en skola inte har plats för samtliga elever som vill gå där gör kommunen en bedömning utifrån urvalsgrunder beslutade av Utbildningsnämnden. Läs mer under rubriken antagning. Riktlinjerna för skolplacering kan du läsa här Pdf, 307.5 kB.

Är ditt barn folkbokförd i en annan kommun och önskar plats i en kommunal skola i Oxelösund finns möjlighet till det om det finns plats efter att alla elever folkbokförda i kommunen har fått en skolplacering. Du ansöker via Självservice på vår webbplats Länk till annan webbplats.

Beslut om skolplacering, enligt Skollagen 9 kap. 15§ samt 10 kap. 30§, kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer