Loggan för Oxelösunds kommun

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en skolform som är anpassad till elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller annan förvärvad hjärnskada. Precis som grundskolan är anpassad grundskola skolpliktig och omfattar årskurserna 1-9. Anpassad grundskola är en egen skolform med egen läroplan och egna kursplaner.

Utredningar inför eventuell placering

Innan ett barn tas emot i anpassad grundskola ska en utredning göras. Utredningen genomförs med vårdnadshavarnas samtycke. Utredningen ska omfatta:

  • Psykologisk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinsk bedömning

När utredningen är klar fattas ett beslut om barnet tillhör målgruppen för att läsa enligt anpassad grundskolas läroplan och kan tas emot i anpassad grundskola. Innan barnet tas emot behöver vårdnadshavarna ge sitt samtycke.

Anpassad grundskola i Oxelösunds kommun

I Oxelösunds kommun kan en elev som är mottagen i anpassad grundskola och läser enligt anpassad grundskolas läroplan få sin utbildning i grundskolan. Detta kallas att eleven är integrerad. Anpassad grundskola finns för elever i årskurs 1-6 på Peterslundsskolan och årskurs 7-9 på Ramdalsskolan.

Kontaktinformation

Utbildningsförvaltningen
utbildning@oxelosund.se

Peterslundsskolan
Rektor Petra Jansson petra.jansson@oxelosund.se
Biträdande rektor Camilla Sundblad camilla.sundblad@oxelosund.se

Ramdalsskolan
Rektor Jessica Caftemo jessica.caftemo@oxelosund.se
Biträdande rektor (lågstadiet och fritidshem) Kalle Alwert kalle.alwert@oxelosund.se
Biträdande rektor (mellanstadiet) Eva Alesand eva.alesand@oxelosund.se
Biträdande rektor (högstadiet) Tomas Ringdahl tomas.ringdahl@oxelosund.se

Ramdalsskolan under perioden 240201-240430
Rektor Kalle Alwert kalle.alwert@oxelosund.se
Biträdande rektor (lågstadiet och fritidshem) Marie Timan marie.timan@oxelosund.se Länk till annan webbplats.
Biträdande rektor (mellanstadiet) Eva Alesand eva.alesand@oxelosund.se
Biträdande rektor (högstadiet) Tomas Ringdahl tomas.ringdahl@oxelosund.se