Loggan för Oxelösunds kommun

Fritidshem

Här kan du läsa om regler och avgifter för fritidshem

I Oxelösunds kommun finns fritidshem vid varje grundskola som har årskurs F-6. Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00 alla helgfria vardagar undantaget julafton, nyårsafton och midsommarafton. Verksamheten är öppen till 18.30 vid behov.

Ditt barn har rätt till en plats på fritidshem om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Från och med att ditt barn börjar förskoleklass och till och med vårterminen det år ditt barn fyller 13 år kan du ansöka om plats på fritids. Du ansöker om plats i Självservice. Länk till annan webbplats.

Vi kan komma att göra en inkomstjämförelse.

Kom ihåg att registrera rätt inkomstuppgifter för ditt hushåll så att vi kan debitera dig rätt avgift. Även inkomstuppgifterna för din eventuella sambo ska registreras.

Du betalar avgift från och med det datum ditt barn fått en placering på fritidshem. Faktura skickas varje månad tills du säger upp platsen. Avgiften baseras på hushållets inkomstuppgifter som du regstrerat i vår Självservice och enligt kommunens debiteringstabell för fritidshem. Kom därför ihåg att alltid registrera aktuell inkomstuppgift i Självservice. Länk till annan webbplats. Vi kan komma att göra en inkomstjämförelse.

Avgifter för fritidshem

Skriv tabellbeskrivning här

Barn 1

2 % maxavgift 1 125:-

Barn 2

1 % maxavgift 563:-

Barn 3

1 % maxavgift 563:-

Barn 4

ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn ett. Ingen avgift debiteras om du har fyra barn eller fler på förskola och fritidshem. Från och med 1 januari 2023 är avgiftstaket för barnomsorgstaxan 56 250 kronor. Vi följer Skatteverkets årliga indexhöjning.

Delad faktura

Vid delad faktura betalar ni procentuellt utifrån vad båda hushållen registrerat i Självservice. Ni betalar aldrig mer än maxavgiften tillsammans.

Här hittar du debiteringstabell för 2024. Pdf, 173.5 kB.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon
0155-380 00

E-post
utbildning@oxelosund.se