Loggan för Oxelösunds kommun

Ramdalsskolans fritidshem

Ramdalsskolans fritidshem välkomnar ditt barn att vara hos oss före och efter skoldagen de tider du arbetar eller studerar.

Vi har öppet alla vardagar året om från kl. 06.00-18.00. Vid behov håller vi öppet till 18.30. Du måste då meddela oss minst två veckor i förväg.

Vistelsetiden registrerar du via vår Självservice för fritidshem senast torsdagen innan tiden ska börja gälla. Om du vill att barnet ska gå hem tidigare någon dag eller om barnet behöver vara kvar längre kontaktar du fritidsavdelningen.

På Ramdalsskolans fritidshem finns två avdelningar:

Lilla fritids (förskoleklass - årskurs 1) 072-542 61 02
Stora fritids (årskurs 2- årskurs 6, öppning och stängning) 072-543 03 34

Sammanslagning av fritidshem i sommar

Fritidshemmen på Oxelöskolan, Peterslundsskolan och Ramdalsskolan slår ihop sina verksamheter under vecka 28-30 (10 juli- 21 juli). Fritidsverksamheten kommer att vara i Vita villan på Jogersö och personal från samtliga fritidshem kommer att arbeta under dessa veckor.

Fritidspersonalen kommer att erbjuda roliga aktiviteter och mycket tid i områdets härliga natur.

Behöver du komma i kontakt med personal under vecka 28-30 ringer du ditt barns fritidshem:

  • Oxelöskolans fritidshem: 070-678 07 22
  • Peterslundsskolans fritidshem: 070-567 41 03
  • Ramdalsskolans fritidshem: 072-542 61 02

Studiedagar

Följande dagar har fritidshemmet stängt för kompetensutveckling.

Läsåret 2022-2023

Tisdag 16 augusti 2022
Fredag 28 oktober 2022
Måndag 9 januari 2023
Måndag 17 april 2023
Måndag 12 juni 2023

Läsåret 2023-2024

Torsdag 17/8
Fredag 18/8
Fredag 27 oktober
Måndag 8 januari
Torsdag 13 juni

Kontaktinformation

Ramdalsskolans fritidshem
613 36 Oxelösund

Besöksadress
Torpsvägen 1B

Telefon
Lilla fritids (förskoleklass - årskurs 1) 072-542 61 02
Stora fritids (årskurs 2 - årskurs 6, öppning och stängning) 072-543 03 34

Rektor Jessica Caftemo jessica.caftemo@oxelosund.se
Biträdande rektor Kalle Alwert kalle.alwert@oxelosund.se
Biträdande rektor Tomas Ringdahl tomas.ringdahl@oxelosund.se