Omsorg på kvällar, nätter och helge

Har du behov av omsorg på kvällar, nätter och helger för ditt barn? Stenviks omsorg erbjuder omsorg alla dagar mellan 18:30 - 06:00 året runt. Helgdagar och röda dagar när ordinarie förskola och fritidshem är stängt har omsorgen öppet dygnet runt.

Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuder omsorg för ditt barn alla dagar mellan 18:30 - 06:00. Under rubrikerna nedan kan du bland annat läsa om hur du ansöker om och säger upp en plats, lämnar schema, viktiga daum och hur du gör för att anmäla att du behöver transport för ditt barn mellan omsorg och fritidshem.

Du ansöker om plats via denna ansökningsblankett. Pdf, 142.3 kB.

Det krävs att båda vårdnadshavarna har behov av omsorg under samma tider. Tillsammans med ansökan ska du också skicka kopia på anställningsintyg och arbetsschema för båda vårdnadshavarna till:

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

eller lämnas till Kommuncenter (Biblioteket, Koordinaten).

Du kan läsa mer i våra riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger. Pdf, 208.3 kB.

Närvaro

Hämtnings- och lämningstider (schema)

Du lämnar schema (hämtnings- och lämningstider) till verksamheten. Schema för barnets/elevens vistelsetid ska lämnas minst fem dagar i förväg för att kommunen ska ha möjlighet att planera bemanning utifrån den aktuella vistelsetiden. Finns det inget schema utgår vi ifrån att barnet är ledigt dessa dagar.

Vårdnadshavare som inte har fasta arbetstider ska lämna schema så långt i förväg som möjligt, dock minst två dagar innan för att beviljas vistelsetid. Önskemål om ändringar av schema under pågående vecka kan göras direkt till omsorgen och beviljas om verksamhetens planering tillåter det.

Barnets schema utgår från vårdnadshavarnas arbetstid och restid. Det betyder att barnet är ledigt från omsorgen när vårdnadshavarna är lediga. Barnet kan dock vara i verksamheten under den tid som vårdnadshavarna behöver sova för att få en dygnssömn motsvarande åtta timmar.

Frånvaro

När ditt barn är frånvarande behöver du meddela omsorgen att ditt barn inte kommer. Ring eller skicka sms. Det är viktigt att du skriver ditt barns namn och ditt eget om du skickar sms.

Om barnet blir sjukt

Om ditt barn blir sjukt på omsorgen ringer vi till er. Det är därför viktigt att vi har aktuella kontaktuppgifter så vi snabbt kan komma i kontakt med er.

Meddela oss dagen innan att ditt barn kommer tillbaka till omsorgen igen. Det är viktigt att ditt barn är helt frisk för att inte smitta andra barn på omsorgen.

Om du blir försenad

Om du blir försenad när du ska hämta ditt barn, ring oss! Annars blir både barn och personal oroliga.

Vad händer om ditt barn uteblir från omsorgen utan att du meddelat personalen?

Om platsen på omsorgen inte används enligt schema har kommunen rätt att säga upp den. Uppsägningstiden är två månader räknat från den dag kommunen beslutar om uppsägning. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Omsorgens personal har planering och studiedagar med kompetensutveckling följande datum.

Läsåret 2022-2023

Måndag 5 septemer 2022
Måndag 7 november 2022
Måndag 9 januari 2023
Måndag 17 april 2023
Måndag 12 juni 2023

Läsåret 2023-2024

Torsdag 17/8
Fredag 18/8
Fredag 27 oktober
Måndag 8 januari
Torsdag 13 juni

Omsorgen har stängt på kvällen och natten innan dessa datum och öppnar igen 20.00 på studiedagen.

Om ditt barn behöver omsorg under dessa dagar ring rektor på 0155-385 01 senast 14 dagar innan så erbjuder vi ditt barn en ersättningsplats.

Du får ett brev med erbjudande om plats och datum när ditt barn kan börja. Ta kontakt med oss (telefonnummer står i brevet) så att du och ditt barn kan få en tid för besök samt den information du behöver inför första vistelsen i omsorgen.

På vardagarna serveras middag cirka 18.00. På helgerna serveras frukost, lunch och middag. Björntorps kök levererar måltider inklusive specialkost vid behov.

Ditt barn har rätt till transport mellan Stenviks omsorg och fritidshem om det finns behov. För att vi ska kunna beställa transport krävs att du lämnar ett schema en månad innan.

Är det så att du av någon anledning inte har behov av transport måste du avboka resan. Det gör du genom att ringa Sörmlandstrafiken på telefon 020-44 40 00 eller avboka i appen Serviceresor Sörmland.


Du säger upp din plats på omsorgen genom att mejla till utbildning@oxelosund.se Vi behöver veta vad ditt barn heter, födelsedatum och från och med när du vill säga upp platsen.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer