Loggan för Oxelösunds kommun

Avgifter och regler

Ditt barn har rätt till en plats på fritidshem om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Från och med ditt barn börjar förskoleklass och till och med vårterminen det år ditt barn fyller 13 år kan du ansöka om plats på fritids.

Fritidshemmen har öppet 6.00-18.00 alla helgfria vardagar undantaget julafton, nyårsafton och midsommarafton. Verksamheten är öppen till 18.30 vid behov..

Du betalar avgift från och med det datum ditt barn fått en placering på fritidshem. Faktura skickas varje månad tills du säger upp platsen. Avgiften baseras på hushållets inkomstuppgifter som du regstrerat i vår Självservice och enligt kommunens debiteringstabell för fritidshem. Kom därför ihåg att alltid registrera aktuell inkomstuppgift i vår Självservice. Länk till annan webbplats. Vi gör en inkomstjämförelse varje år.

Avgifter för fritidshem

Skriv tabellbeskrivning här

Barn 1

2 % maxavgift 1 007:-

Barn 2

1 % maxavgift 503:-

Barn 3

1 % maxavgift 503:-

Barn 4

ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn ett. Ingen avgift debiteras om du har fyra barn eller fler på förskola och fritidshem. Från och med 1 januari 2021 är avgiftstaket för barnomsorgstaxan 50 340 kronor. Vi följer Skatteverkets årliga indexhöjning.

Delad faktura

Vid delad faktura betalar ni procentuellt utifrån vad båda hushållen registrerat i Självservice. Ni betalar aldrig mer än maxavgiften tillsammans.

Här hittar du debiteringstabell för 2021. Pdf, 123.4 kB.

Ansök i vår Självservice om ert barn har växelvist boende och ni båda har behov av plats. Länk till annan webbplats. Du behöver inte logga in med bank-id vid ansökan. Om ni har gemensam faktura ansöker du som inte får faktura idag. Delad faktura sker tidigast vid närmaste månadsskifte.

För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift ut per beställd dag eller per vecka. Infomera personalen på fritids senast två veckor innan ett skollov startar samt vilka dagar som du har behov av fritids.

Skollovstaxa

Skriv tabellbeskrivning här

2021

per dag

per vecka

Barn 1

50 kr

250 kr

Barn 2

25 kr

125 kr

Barn 3

25 kr

125 kr

Barn 4

ingen avgift

ingen avgift