Oxelösunds logga

Fritidshem

Här kan du läsa om hur du ansöker om plats, säger upp plats, var du registrerar lämnings- och hämtningstider (schema) samt vilka avgifter och regler som gäller. Du hittar också information om omsorg på lov, kvällar, nätter och helger.

I Oxelösunds kommun finns fritidshem vid varje grundskola som har årskurs F-6. Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00 alla helgfria vardagar undantaget julafton, nyårsafton och midsommarafton. Verksamheten är öppen till 18.30 vid behov.

Ditt barn har rätt till en plats på fritidshem om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Från och med att ditt barn börjar förskoleklass och till och med vårterminen det år ditt barn fyller 13 år kan du ansöka om plats på fritids. Du ansöker om plats i Självservice. Länk till annan webbplats.

Du ansöker om plats i Självservice.  Länk till annan webbplats.När du ansöker behöver du logga in med bankID. Tänk på att registrera både mobilnummer och e-postadress i ansökan, så att vi kan skicka en bekräfelse och nå dig vid behov. Här ansöker du om ditt barn saknar fullständigt personnummer eller har skyddade personuppgifter.

Inkomstuppgifter

Kom ihåg att registrera rätt inkomstuppgifter för ditt hushåll för att vi ska kunna debitera dig rätt avgift. Även inkomstuppgifterna för din eventuella sambo ska registreras. Vi gör en inkomstjämförelse varje år.

Ditt barn får placering efter det datum du har lagt in som önskat startdatum och så snart placeringssamordnare tagit kontakt med personal på fritidshemmet och stämt av vilken avdelning ditt barn ska tillhöra. När ditt barn fått plats får du en bekräftelse via sms.

Du registerar ditt barns lämnings- och hämtningstider (schema) i Schoolsoft.  Länk till annan webbplats.Du lämnar tiderna minst två veckor i förväg.

Har du inte fasta arbetstider, det vill säga en timanställning skriver du ett schema för hand och lämnar till fritidshemmet. Det gör du så långt i förväg som möjligt, senast två dagar innan tiderna börjar gälla. Exempelvis om du ska arbeta en fredag behöver vi ha tiderna för den dagen senast onsdag morgon.

Lämnings- och hämtningstider (schema) vid delad plats/delad faktura

När du som vårdnadshavare har delad faktura registrerar du ett schema till exempel för två veckor och lämnar tomt för den veckan som den andra vårdnadshavaren har sina tider. Det gör du för att personalen enkelt ska se vilka tider som gäller.

Arbetssökande

Om du blir arbetslös har du rätt att ha kvar ditt barns plats på fritids i en månad eller kan säga upp den kostnadsfritt från den dag anställningen upphör. Ta kontakt med kommunens placeringssamordnare på utbildning@oxelosund.se.

Föräldraledig

Du har inte rätt att ha ditt barn på fritids när du är föräldraledig. Kom ihåg att säga upp platsen i Självservice i god tid innan föräldraledighet. Länk till annan webbplats. Det är två månaders uppsägningstid.

Vi gör en inkomstjämförelse varje år..

Kom ihåg att registrera rätt inkomstuppgifter för ditt hushåll så att vi kan debitera dig rätt avgift. Även inkomstuppgifterna för din eventuella sambo ska registreras.

Du betalar avgift från och med det datum ditt barn fått en placering på fritidshem. Faktura skickas varje månad tills du säger upp platsen. Avgiften baseras på hushållets inkomstuppgifter som du regstrerat i vår Självservice och enligt kommunens debiteringstabell för fritidshem. Kom därför ihåg att alltid registrera aktuell inkomstuppgift i Självservice. Länk till annan webbplats. Vi gör en inkomstjämförelse varje år.

Avgifter för fritidshem

Skriv tabellbeskrivning här

Barn 1

2 % maxavgift 1 007:-

Barn 2

1 % maxavgift 503:-

Barn 3

1 % maxavgift 503:-

Barn 4

ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn ett. Ingen avgift debiteras om du har fyra barn eller fler på förskola och fritidshem. Från och med 1 januari 2021 är avgiftstaket för barnomsorgstaxan 50 340 kronor. Vi följer Skatteverkets årliga indexhöjning.

Delad faktura

Vid delad faktura betalar ni procentuellt utifrån vad båda hushållen registrerat i Självservice. Ni betalar aldrig mer än maxavgiften tillsammans.

Här hittar du debiteringstabell för 2021. Pdf, 123.4 kB.

Ansök i vår Självservice om ert barn har växelvist boende och ni båda har behov av plats. Länk till annan webbplats. Du behöver inte logga in med bank-id vid ansökan. Om ni har gemensam faktura ansöker du som inte får faktura idag. Delad faktura sker tidigast vid närmaste månadsskifte.

För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift ut per beställd dag eller per vecka. Infomera personalen på fritids senast två veckor innan ett skollov startar samt vilka dagar som du har behov av fritids.

S‌kollovstaxa

2021

per dag

per vecka

Barn 1

50 kr

250 kr

Barn 2

25 kr

125 kr

Barn 3

25 kr

125 kr

Barn 4

ingen avgift

ingen avgift


Har du en plats på fritids för ditt barn och du även arbetar på kvällar, nätter eller helger kan du ansöka om en plats på Stenviks omsorg . Här kan du läsa mer om verksamheten och hur du ansöker om plats.

Du loggar in i Självservice med ditt Bank-ID och säger upp platsen. Länk till annan webbplats. I Oxelösunds kommun gäller två månaders uppsägningstid. Du betalar för platsen till och med sista placeringsdag. Om ditt barn ska byta skola till annan kommun, kom ihåg att säga upp fritidsplatsen i god tid, så du inte behöver betala dubbla avgifter.

Observera att du betalar avgift under uppsägningstiden.

Kontaktinformation

Utbildningsförvaltningen
utbildning@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer