Loggan för Oxelösunds kommun

Fritidshem

Här kan du läsa om hur du ansöker om plats på fritidshem och hur du gör för att säga upp platsen samt hur du registrerar ditt barns lämnings- och hämtningstider (schema).

I Oxelösunds kommun finns fritidshem vid varje grundskola som har årskurs F-6. Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00 alla helgfria vardagar undantaget julafton, nyårsafton och midsommarafton. Verksamheten är öppen till 18.30 vid behov.

Ditt barn har rätt till en plats på fritidshem om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Från och med att ditt barn börjar förskoleklass och till och med vårterminen det år ditt barn fyller 13 år kan du ansöka om plats på fritidshem. Du ansöker om plats i Självservice. Länk till annan webbplats.

Du ansöker om plats i Självservice.  Länk till annan webbplats.När du ansöker behöver du logga in med bankID. Tänk på att registrera både mobilnummer och e-postadress i ansökan, så att vi kan skicka en bekräfelse och nå dig vid behov. Här ansöker du om ditt barn saknar fullständigt personnummer eller har skyddade personuppgifter. Pdf, 151.6 kB.

Inkomstuppgifter

Kom ihåg att registrera ditt hushålls aktuella inkomstuppgifter så att du betalar rätt avgift. Även inkomstuppgifterna för din eventuella sambo ska registreras. Vi kan komma att göra en inkomstjämförelse.

Arbetssökande

Om du blir arbetslös har du rätt att ha kvar ditt barns plats på fritidshem i en månad eller kan säga upp den kostnadsfritt från den dag din anställning upphör. Ta kontakt med kommunens placeringssamordnare på utbildning@oxelosund.se.

Föräldraledig

Du har inte rätt att ha ditt barn på fritidshem när du är föräldraledig. Kom ihåg att säga upp platsen i Självservice i god tid innan föräldraledighet. Länk till annan webbplats. Det är två månaders uppsägningstid.

Ditt barn får placering efter det datum du har lagt in som önskat startdatum och så snart placeringssamordnare tagit kontakt med personal på fritidshemmet och stämt av vilken avdelning ditt barn ska tillhöra. Placeringserbjudandet skickas till de e-postadresser som registrerats i e-tjänsten. Observera att samtliga vårdnadshavare behöver acceptera erbjudandet för att vi ska kunna genomföra placeringen.

Du registerar ditt barns lämnings- och hämtningstider (schema) i Schoolsoft.  Länk till annan webbplats.

Har du inte fasta arbetstider, det vill säga en timanställning skriver du ett schema för hand och lämnar till fritidshemmet. Det gör du så långt i förväg som möjligt, senast två dagar innan tiderna börjar gälla. Exempelvis om du ska arbeta en fredag behöver vi ha tiderna för den dagen senast onsdag morgon.

Lämnings- och hämtningstider (schema) vid delad vårdnad/delad faktura

När du som vårdnadshavare har delad vårdnad fyller du i schematider de dagar ditt barn är hos dig och lämnar tomt de dagar barnet är hos sin andra vårdnadshavare.

Du loggar in i Självservice med ditt Bank-ID och säger upp platsen. Länk till annan webbplats. I Oxelösunds kommun gäller två månaders uppsägningstid. Du betalar för platsen till och med sista placeringsdag. Om ditt barn ska byta skola till annan kommun, kom ihåg att säga upp fritidsplatsen i god tid, så du inte behöver betala dubbla avgifter.

Observera att du betalar avgift under uppsägningstiden.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon
0155-380 00

E-post
utbildning@oxelosund.se