Oxelösunds logga

Allmän information

Ditt barn har rätt till en plats på fritidshem om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Från och med ditt barn börjar förskoleklass och till och med vårterminen det år ditt barn fyller 13 år kan du ansöka om plats på fritids. Du ansöker om plats i vår Självservice.länk till annan webbplats

Fritidshemmen har öppet 6.00-18.00 alla helgfria vardagar undantaget julafton, nyårsafton och midsommarafton. Verksamheten är öppen till 18.30 vid behov.

Du ansöker om plats i vår Självservice. länk till annan webbplatsNär du ansöker behöver du inte logga in med bank-id. Tänk på att registrera både mobilnummer och e-postadress i ansökan, så att vi kan nå dig vid behov och skicka ut en bekräftelse till dig. Om ditt barn saknar fullständigt personnummer eller har skyddade personuppgifter ansöker du här.

När får ditt barn placering?

Ditt barn får placering efter det datum du har lagt in som önskat startdatum och så snart handläggare tagit kontakt med personal på fritidshemmet och stämt av vilken avdelning ditt barn ska tillhöra. När ditt barn fått plats får du en bekräftelse via sms.

Schema

När du har fått en bekräftelse behöver du logga in i vår Självservice med ditt bank-id och komplettera med ditt barns schema. Här väljer du Normalschema och inget stoppdatum. Det är bättre att registrera schema oftare än att skicka in tillfälliga scheman. För personalens planering behöver vi ha ditt barns schema i god tid, senast två veckor innan det ska börja gälla. Om det saknas schema kan platsen sägas upp, då det räknas som att man inte har behov av plats. Är det problem med registrering kontaktar du Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket), som kan hjälpa dig.

Schema vid delad faktura/delad plats

När ni som vårdnadshavare har delad faktura registreras till exempel ett tvåveckorsschema, där du lämnar blankt för den veckan då den andra vårdnadshavaren har sina tider. Det görs för att personalen enkelt ska se vilka tider som gäller.

Inkomstuppgifter

För att rätt avgift ska debiteras behöver du alltid se till att du har registrerat rätt inkomstuppgifter för hushållet i vår Självservice. Även inkomstuppgifterna för din eventuella sambo ska registreras. Vi gör en inkomstkontroll varje år.

Vad kostar en plats på fritids?

Du betalar avgift från och med det datumet ditt barn fått placering på fritids. Faktura skickas varje månad tills du säger upp platsen. Avgiften baseras på hushållets inkomstuppgifter som du regstrerat i vår Självservice och enligt kommunens debiteringstabell för barnomsorg. Kom därför ihåg att alltid registrera aktuell inkomstuppgift i vår Självservice.länk till annan webbplats Vi gör en inkomstkontroll varje år.

Avgift för fritidshem

Barn 1

2 % maxavgift 986:-

Barn 2

1 % maxavgift 493:-

Barn 3

1 % maxavgift 493:-

Barn 4

ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn ett. Ingen avgift debiteras om man har fyra barn eller fler i barnomsorgen. Från och med 1 januari 2020 är avgiftstaket för barnomsorgstaxan 49 280 kronor. Vi följer Skatteverkets årliga indexhöjning.

Delad faktura

Vid delad faktura betalar man procentuellt utifrån vad båda hushållen registrerat i Självservice. Man betalar aldrig mer än maxavgiften tillsammans.

Här hittar du debiteringstabell för 2020

Delad faktura/delad plats

Ansök i vår Självservice om ert barn har växelvist boende och ni båda har behov av plats.länk till annan webbplats Du behöver inte logga in med bank-id vid ansökan. Om ni har gemensam faktura ansöker du som inte får faktura idag. Delad faktura sker tidigast vid närmaste månadsskifte.

Arbetssökande

Om du blir arbetslös har du rätt att ha kvar platsen på fritidshemmet för ditt barn i en månad eller kan säga upp den kostnadsfritt från den dag anställningen upphör. Ta kontakt med en barnomsorgshandläggare.

Föräldraledig

Du har inte rätt att ha barn på fritids när du är föräldraledig. Kom ihåg att säga upp platsen i vår Självservice i god tid innan föräldraledighet.länk till annan webbplats Det är två månaders uppsägningstid.

För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift ut per beställd dag eller per vecka. Infomera personalen på fritids senast två veckor innan ett skollov startar samt vilka dagar som du har behov av fritids.

S‌kollovstaxa

2020

per dag

per vecka

Barn 1

50 kr

250 kr

Barn 2

25 kr

125 kr

Barn 3

25 kr

125 kr

Barn 4

ingen avgift

ingen avgift

 

Du loggar in i vår Självservice med ditt bank-id och säger upp platsen.länk till annan webbplats I Oxelösunds
kommun gäller två månaders uppsägningstid. Du betalar för platsen till och med
sista placeringsdag. Om ditt barn ska byta skola till annan kommun, kom ihåg att säga upp fritidsplatsen i god tid, så du inte behöver betala dubbla avgifter.

Om platsen inte används enligt schemat du angett har kommunen rätt att säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader räknat från den dagen kommunen beslutat om uppsägning.

Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Sidan uppdaterad: 5 oktober 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer