Gymnasiet, folkhögskola och komvux

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör gymnasiet och folkhögskola. 

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att ta kontakt med oss på Kommuncenter. Se kontaktuppgifter till höger på denna sida. 

 

Hur ansöker jag om ett skolkort när jag börjar på gymnasiet?

Du som är berättigad till skolkort (folkbokförd i Oxelösunds kommun och ska studera på heltid på ett gymnasium eller en folkhögskola i Södermanland) får busskortet skickat hem till dig inför årskurs ett. Du behöver inte ansöka om busskortet. Skolkortet gäller under hela din studietid. 

Vad gäller för skolkortet?

Skolkortet berättigar till tre resor om dagen måndag-fredag. 

Hur gör jag om jag tappat mitt skolkort?

Du vänder dig till Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket på Järntorget). Där kvitterar du ut ett nytt skolkort mot en mindre taxa.

Hur gör jag om mitt skolkort har gått sönder?

Du vänder dig till Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket på Järntorget) och får ett nytt skolkort mot att du visar upp det trasiga skolkortet.

Hur gör jag om mitt skolkort blivit stulet?

Du vänder dig till Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket på Järntorget) och får ett nytt skolkort mot att du kan uppvisa en polisanmälan.

Hur gör jag om skolkortet blir omhändertaget av Sörmlandstrafikens kontrollant på grund av att det saknar ifyllda uppgifter på baksidan?

Kortet är personligt och en värdehandling. Det ska vara försett med textat namn på baksidan. Med kommun avses den kommun skolan är placerad i.  Det sker regelbundna kontroller av korten på bussarna och kort som inte är försedda med rätt uppgifter omhändertas av Sörmlandstrafiken. Nytt skolkort kan kvitteras ut hos Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket på Järntorget) mot en mindre taxa.

Hur gör jag om jag söka resebidrag?

Du ansöker om resebidrag på blanketten Ansökan om resebidrag till höger på denna sida under Mer information. Resebidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet, vilket för närvarande är 1 517:-/månad. Bidraget betalas ut i september för höstterminen och i december för vårterminen. Resebidrag betalas inte ut för augusti och juni. Bidraget betalas ut till vårdnadshavare om du är omyndig och till elev när eleven är myndig.

Du kan inte få både inackorderings- och resebidrag samtidigt.

Kom ihåg att anmäla ändringar som påverkar resebidraget. Vid studieavbrott, inackordering, flytt från kommunen eller om du inte uppfyller kraven för resebidraget kontakta Oxelösunds kommun. Om du tar emot resebidraget utan att ha rätt till det är du skyldig att betala tillbaka beloppet. 

 

Hur gör jag om jag vill söka inackorderingsbidrag?

Hur gör jag om jag vill söka inackorderingsbidrag?

När du bor och studerar på annan ort än din hemort kan du ansöka om ett inackorderingsbidrag för din boendekostnad.

Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning att du: 

  • är folkbokförd i Oxelösund.
  • studerar på heltid på kommunal skola (gymnasieskola, gymnasiesärskola eller påbyggnadsutbildning) som betalas med statliga medel.
  • studerar utanför Södermanlands län. 
  • är under 20 år (Bidrag ges till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år). 
  • inte beviljats resebidrag eller busskort.

Sök inackorderingsbidrag hos CSN vid studier på fristående utbildning med annan än kommunal huvudman

Elever som ska studera vid folkhögskola, fristående skola eller riksinternat ska söka inackorderingsbidrag hos CSN, Centrala Studiestödsnämnden. 

Ansökan om inackorderingsbidrag för boende och studier inom länet

Vid ansökan om inackorderingsbidrag för studier inom länet görs en enskild bedömning. Vid sådana omständigheter ska detta styrkas av intyg från läkare, psykolog, kurator, specialpedagog eller annan befattningshavare som väl känner till elevens behov.

Ansökan

Ansökan görs via vår e-tjänst inför varje nytt läsår. Ansökan ska fyllas i av vårdnadshavaren om eleven är omyndig. Är eleven myndig ska han/hon ansöka själv.

Sista datum för ansökan om inackorderingsbidrag är 1 september. Vid utbildningsstart på vårterminen gäller 1 december som sista ansökningsdatum.

Bidragets storlek och utbetalning

Inackorderingsbidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet, vilket för närvarande är 1 517:-/månad.  Det totala bidraget för höstterminen betalas ut i september och avser månaderna september till och med december. 

Bidraget för vårterminen betalas ut i december och avser januari till och med maj. Bidrag betalas inte ut under juni, juli och augusti. Är eleven myndig betalas bidragit ut direkt till eleven och om eleven är omyndig betalas det ut till vårdnadshavare. 

Förändringar som påverkar inackorderingsbidraget ska anmälas till Oxelösunds kommuns utbildningsförvaltning. Exempelvis vid utbetalning av resebidrag, studieavbrott, byte av folkbokföringsadress till annan kommun eller om du inte uppfyller övriga krav för inackorderingsbidrag. Om du tar emot inackorderingsbidrag utan att ha rätt till det kommer du att bli återbetalningsskyldig.

Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter via e-tjänst eller blankett, kontakta Kommuncenter 0155-380 00.

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter