Hjälp oss att bli bättre genom att säga vad du tycker

Synpunkter

Klicka på länken "Säg vad du tycker" nedan så kommer du till vårt kommungemensamma formulär. Där kan du ge oss dina synpunkter, ditt förslag eller beröm.

Säg vad du tycker 


Klagomål

Från och med 1 juli 2011 gäller att det ska finnas rutiner för klagomål på förskole-och skolverksamhet enligt skollagens 4 kap 8 §.

"Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt."

Om du vill framföra synpunkter/klagomål till personal eller skolledning går det bra att använda formuläret ovan för "Säg vad du tycker". Formuläret finns även att hämta på ditt barns förskola eller skola. 

Tack på förhand för att du säger vad du tycker! Det hjälper oss att utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter