Stenviks omsorg kvällar, nätter och helger

Stenviks omsorg kvällar, nätter och helger erbjuds alla barn mellan 1-13 år, där båda vårdnadshavare har omsorgsbehov samtidigt på obekväm arbetstid.

På midsommarafton, julafton och nyårsafton har omsorgen öppet mellan klockan 06.00 och 18.00.
OBS! Omsorgen är stängd från och med klockan 18.00 dagen innan studiedag och öppnar igen klockan 20.00 på studiedagen. 

Se Viktiga datum

Ansökan sker separat i e-tjänsten och kräver att båda vårdnadshavarna har omsorgsbehov under samma tider och att barnet är placerad på kommunal förskola eller fritidshem i Oxelösunds kommun. Mer finns att läsa i kommunens riktlinjer.

Vad gäller kring schema?
Barnens schema utgår från vårdnadshavarnas arbetstid och restid. Det betyder att barnet är ledigt från förskolan när föräldern är ledig. Barnen kan vara i verksamheten under den tid när föräldrarna behöver sova för att få en dygnssömn motsvarande åtta timmar.
Schema mellan klockan 17.00-23-59 läggs in på dag 1 och klockan 0.00-07.00 läggs in på dag 2. 

All vistelsetid för ditt barn mellan klockan 17.00-07.00 samt tider på lördag, söndag och helgdag registreras på placeringen Stenviks omsorg kvällar nätter och helger.

Övrig tid registreras på barnets vanliga placering på dagtid.

Lämna i omsorg på kvällar, nätter och helger
I omsorgen får barn lämnas mellan 17.00-18.00 samt 19.30-20.30. Mellan 18.00-19.30 äter barnen middag och vi lägger de minsta barnen för natten efter middagen. Du som börjar ditt arbete mellan 18.00- 19.30 får således lämna ditt barn till middagen. Det gäller även om du har ett barn som behöver sova innan 19.30 eller om barnet av andra skäl har behov att lämnas till middagen. Den dialogen förs mellan vårdnadshavarna och förskolans rektor. 
De barn som går och lägger sig efter 19.30 lämnas mellan 19.30-20.30 i omsorgen beroende på när vårdnadshavaren börjar sitt arbete, barnets ålder och barnets behov.

Hämta ditt barn på omsorg under kvällar, nätter och helger
Barn vars vårdnadshavare haft sin dygnssömn som motsvarar åtta timmar hämtas från omsorgen mellan 05.30-07.00. Det innebär i praktiken att om du slutat ditt arbete så att du haft möjlighet att sova innan 23.00 ska du hämta ditt barn innan omsorgen stänger på morgonen.

Barn vars vårdnadshavare hämtar efter 18.00 när förskolan stängt och omsorgen tagit vid kan hämta mellan 19.30 och 21.00, därefter är det nattvila. Vårdnadshavare kan inte hämta mellan 18.00-19.30 eftersom barnen äter middag och de minsta barnen läggs mellan de tiderna. Efter 19.30 har en av pedagogerna tid att möta dig som hämtar ditt barn.

Har du frågor är du välkommen att kontakta rektor Lovisa Bjurlén, telefon 0155-385 51.

 

 

 

 

Kontakt

Stenviks förskola
613 35 Oxelösund

Besöksadress
Segelvägen 4

stenviksforskola@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Rektor

Lovisa Bjurlén
tel. 0155- 385 51

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter