Inkomstjämförelse

Årlig inkomstjämförelse 
Utbildningsförvaltningen jämför hushållens deklarerade inkomster med den avgift som betalas för barnomsorgen. Det innebär att hushåll som betalt för mycket i avgift kommer få pengar tillbaka och de som betalt för lite kommer få en extra faktura. Skillnader i avgifter under 500 kronor kommer inte att justeras

Varför inkomstjämförelse?
Genom att göra en kontroll av inkomst och avgift blir det rättvist. Hushåll med lägre inkomst ska betala mindre i barnomsorgsavgift än hushåll med högre inkomst.

Vilket inkomstår kommer att kontrolleras?
Vi kommer jämföra inkomster och avgifter för de hushåll som haft barnomsorg för 2 år sedan.

Om du betalt för mycket i barnomsorgsavgift
Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst och därmed betalt för mycket i avgift kommer du att få ett brev med information om utbetalning.

Om du betalt för lite i barnomsorgsavgift
Om jämförelsen visar att du uppgett för låg inkomst och därmed betalt för lite i avgift kommer du att få en extra faktura. Extrafakturan kommer ha ett förfallodatum tre till fyra månader framåt i tiden. Om du anser att vi fattat ett felaktigt beslut med din avgift har du rätt att överklaga. Du gör då en skriftlig överklagan till Utbildningsförvaltningen i Oxelösunds kommun. Är du fortsatt missnöjd efter vår prövning kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Meddela inkomst
För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter. Varje gång din inkomst förändras meddelar du detta via vår E-tjänst. Inkomsten anges brutto (innan skatt) per månad.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter