Allmän förskola

Allmän förskola för 3-5 åringar

Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds allmän förskola till och med vårterminens sista dag det år barnet börjar förskoleklass . Det är inte en egen verksamhetsform utan en plats på förskola eller i familjedaghem och avser 15 timmar per vecka (totalt 525 timmar per år).
Allmän förskola följer skolans läsårstider, vilket innebär att det inte är någon allmän förskola när det är skollov. 
Klicka här för skolans läsårstider

15-timmarsplats för 3-5 åringar

Schema 
15-timmarsschema behöver registreras i e-tjänsten för att det ska börja gälla och du behöver även registrera Grund för placering, som visar vilken placering ditt barn har i förskolan.

Grund för placering
I samband med att man lägger in 15-timmarsschema, så behöver du även ändra Grund för placering och välja om platsen ska gälla under terminstider eller om platsen ska vara löpande.

Om du väjer att ha platsen under terminstider följer placeringen skolans läsårstider och barnet är ledig alla lov och platsen är avgiftsfri. 

Om du väljer att ha platsen löpande så betalar du avgift för juni, juli och augusti och har platsen 15 timmar varje vecka.

Mer än 15 timmar per vecka
Om tiden på förskola utökas och är mer än 15 timmar per vecka debiteras avgift.
För att få avdrag för tiden (525 timmar per år) görs en reducering september till maj med 37,5% och under juni, juli och augusti utgår reduceringen och du betalar enligt debiteringstabellen.

Information till dig som har 15 timmar på förskola för ditt barn
Gäller för sommaren 2020.


●    Allmän förskola för 3-5 åringar (Gäller från höstterminen det år barnet fyller tre år)
●    15-timmarsplats arbetssökande, föräldraledighet 1-3 åringar

⮚    För er som har 15-timmarsplats för 3-5 åringar med
Grund för placering: Löpande (avgift för juni, juli och augusti)
Under skolornas sommarlov, 10 juni – 18 augusti (v24-v34) kommer tiden förläggas måndag till fredag kl. 8-11.
15 juni är det studiedag och förskolorna är stängda.

⮚    För er som har 15-timmarsplats för 3-5 åringar med
Grund för placering: Under terminstid (avgiftsfri plats)
Era barn följer skolans läsår och är helt lediga under skolornas sommarlov
10 juni – 18 augusti (v24-v34)

⮚    För er som har 15-timmarsplats för 1-3 åringar med
Avgiftsbelagd plats
Under skolornas sommarlov, 10 juni – 19 augusti (v24-v34) kommer tiden förläggas måndag till fredag kl. 8-11.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter