Loggan för Oxelösunds kommun

Stöd i sitt modersmål i förskolan - modersmålsstöd

I Oxelösunds kommun erbjuder vi modersmålsstöd till barn i förskolan. Det innebär att barnet får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Oxelösund ingår i det finska förvaltningsområdet vilket innebär särskilda rättigheter för de barn som tillhör minoritetsgruppen.

Kommunens samtliga förskolor erbjuder modersmålsstöd. Det innebär att barnet får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Rektor strävar efter att rekrytera utbildade pedagoger med annat modersmål än svenska för att stärka den språkliga delen hos barnet. Vi har bland annat pedagoger som pratar arabiska och tigrinja, som är de två största språken i Oxelösund näst efter svenska.

Rektor planerar introduktion och andra samtal utifrån barnets och familjens behov. Pedagogen är tolkstöd och ansvarig vid introduktion för att skapa en trygg start. Om det aktuella språket saknas hos personalen bokar förskolan en tolk, för att säkerställa att informationen blir rätt både från hem och förskola. Flerspråkiga pedagoger arbetar främst med de yngsta barnen för att de ska få en så bra start i förskolan som möjligt.

Oxelösund ingår i det finska förvaltningsområdet vilket innebär särskilda rättigheter för de barn som tillhör minoritetsgruppen. Stenviks förskola erbjuder en avdelning med finsk inriktning. Läs mer om avdelningen Bullerbyn/Melukylä här.