Loggan för Oxelösunds kommun

Stenviks förskola med utomhusavdelningen Naturen

Rektorn har ordet

Varje barn är unikt. På Stenviks förskola är vi redo att se, lyssna på och bekräfta just ditt barn. I alla aktiviteter uppmuntrar vi barnens nyfikenhet och lust att lära, för på Stenviks förskola tror vi på det livslånga lärandet.

Alla barn har olika behov och därför vill vi ge barnen möjlighet att leka och utforska i sin egen takt, ofta i en mindre grupp. Pedagogerna finns som medforskare som stöttar och utmanar barnen.

Stenviks förskola består av sex avdelningar med förskolebarn i åldrarna 1-5 år varav tre avdelningar för de yngre barnen och tre för de lite äldre barnen.

Förskolan har stora fina gårdar och skogen precis utanför grinden på baksidan. Med våra lådcyklar kan vi enkelt ta barnen med på utflykt till såväl havet som till stadens kulturella utbud.

På Stenviks förskola äter vi i en matsal och i anslutning till byggnaden har vi vår ateljé och en alldeles egen gymnastiksal.

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Vi är den enda förskolan i Oxelösund som kan erbjuda omsorg till alla barn mellan 1 och 13 år på kvällar, nätter och helger. Omsorgen delar lokaler med förskolan. Här kan du läsa mer.

Varmt välkommen till Stenviks förskola!

 

Välkommen till Naturen, en avdelning med utomhuspedagogik

På Stenviks förskola erbjuder vi en avdelning med utomhuspedagogik. På Naturen, som avdelningen heter, är barnen till stora delar utomhus men även inomhus till exempel i ateljén eller i aktivitets- och rörelserummet. Naturen har plats för cirka 18 barn i åldern 3-5 år.

Det har visat sig att barn som vistas utomhus mår bättre och har lättare för att utvecklas motoriskt, socialt och emotionellt. Stenviks förskola ligger i en fin skogsglänta med närhet till både Femöre och Jogersö. Barnen kan upptäcka och utforska djur och natur.

Du ansöker här i Självservice. Länk till annan webbplats. Ditt barn måste vara blöjfri och inte i behov av lunchvila för att få en placering.

Välkommen till Naturen, en plats för fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus i naturen. Nedan kan du se en film om Naturen.


Under plusmenyerna nedan hittar du mer information om förskolan och sådant som kan vara viktigt för dig att veta om ditt barn har en plats på Stenviks förskola.

Stenviks förskola består av sex avdelningar med två pedagoger per grupp. Förskolan har en hög andel utbildade förskollärare och barnskötare.

På Bullerbyn skolas våra allra yngsta barn in i en trygg och lugn miljö. Avdelningarna Villekulla och Katthult är för våra 2-åringar. Junibacken tar emot 3-åringarna och på Saltkråkan finns våra 4-åringar. Det sista förskoleåret går barnen som är 5 år på avdelningen Hoppetossa.

Närvaro

Du som vårdnadshavare ansvarar för att rätt hämtnings- och lämningstider (schema) är ifyllt i Schoolsoft minst två veckor i förväg. Länk till annan webbplats. Du skriver in lämnings- och hämtningstider (schema) för ditt barn. Finns det inget schema utgår vi ifrån att barnet är ledigt dessa dagar.

Är du timanställd och inte har fasta arbetstider ska du lämna schema så långt i förväg som möjligt, dock minst två dagar i förväg.

Kontrollera också att dina uppgifter är uppdaterade.

Frånvaro

När ditt barn är frånvarande behöver du meddela förskolan att ditt barn inte kommer. Ring eller skicka sms till ditt barns avdelning. Det är viktigt att du skriver ditt barns namn och ditt eget om du skickar sms.

Har ditt barn specialkost måste du ringa till Björntorps kök 0155-387 10 och avbeställa maten senast klockan 8.00 varje dag som ditt barn är frånvarande.

Har ditt barn inte specialkost räcker det att du hör av dig till förskolan.

Om ditt barn blir sjukt på förskolan

Om ditt barn blir sjukt på förskolan ringer vi till dig. Därför är det viktigt att vi har rätt telefonnummer till dig. Är ditt barn så sjukt att det inte orkar med förskolans aktiviteter ska ditt barn vara hemma.

Meddela när ditt barn kommer tillbaka

Meddela oss, helst dagen innan, att ditt barn kommer tillbaka till förskolan igen. Ditt barn måste orka delta i förskolans verksamhet och därför är det viktigt att allmäntillståndet är gott innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

För smittorisken är det också av stor vikt att ditt barn är helt friskt innan det träffar sina kompisar på avdelningen. Vid magsjuka ska ditt barn vara hemma 48 timmar efter sista kräkningen/diarrén samt fått tillbaka sin matlust. Kontakta gärna pedagogerna på avdelningen om du har några frågor eller funderingar.

Om du blir försenad

Om du blir försenad när du ska hämta ditt barn, ring och berätta det, annars blir både ditt barn och pedagoger oroliga.

Förskolans personal har studiedagar för planering och kompetensutveckling följande datum.

Förskolan har stängt hela dagen:

Läsåret 2021-2022

Måndag 16 augusti 2021
Måndag 1 november 2021
Måndag 10 januari 2022
Tisdag 19 april 2022
Måndag 13 juni 2022

Läsåret 2022-2023

Måndag 5 septemer 2022
Måndag 7 november 2022
Måndag 9 januari 2023
Måndag 17 april 2023
Måndag 12 juni 2023

Har du frågor kontakta tillförordnad rektor Linda Kindblad.

När du blivit erbjuden en plats och tackat ja tar förskolans pedagoger kontakt med dig. Du kommer att få hem ett välkomstbrev med den information du behöver inför ditt barns introduktion på förskolan.

Under de första tre dagarna är det vårdnadshavaren som har huvudansvaret för ditt barn. Det ger trygghet och stöd för ditt barn, och du lär också själv känna verksamheten, pedagoger och våra rutiner.

Under introduktionen lägger vi tillsammans grunden för dig och ditt barn. Ni kommer få en god insyn i förskolans värld och den utbildning vi erbjuder. Vi vill att ditt barn ska få en bra start i sitt livslånga lärande i en trygg och stimulerande miljö.

Introduktionen brukar kunna ta mellan fem och tio dagar.

På Stenviks förskola har vi ett mottagningskök och måltiderna levereras från Björntorps kök. Här kan du läsa mer om måltider på förskola och skola.

Matsedel

Här kan du se vår matsedel. Länk till annan webbplats.

Måltidsordning och energifördelning över dagen

Energifördelningen av det totala dagliga intaget bör fördelas på tre huvudmål, frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål. Frukosten bör ge 20-25 % av dagens energiintag. Lunch och kvällsmat 25-35 % vardera och resterande del från mellanmål. För att barnen ska få i sig tillräckligt med näring är det viktigt att mellanmålen är näringstäta.

Barn/ elever som äter frukost, lunch och ett mellanmål i förskola/skola får i sig cirka 70 % av dagens totala energibehov. Resterande 30% ska barnen äta hemma.

Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun kan du få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl. Här kan du läsa mer om specialkost och hur du ansöker om specialkost.

Läsåret 2020/2021 fokuserar vi på följande områden för att arbeta för en likvärdig förskola.

Interkulturellt perspektiv

Vi skapar förutsättningar för barnen att förstå värdet av kulturell mångfald, att interagera med varandra för ett berikande samspel och att utveckla förmågan att ta hänsyn, visa respekt och förståelse för alla människors lika värde.

Normkreativitet

Vi skapar förutsättningar för barnen att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar och inspirerar barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.
Vi stärker barnens självkänsla genom att ge uttryck för att de duger som de är.

Språkstödjande arbetssätt

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.

Kontaktinformation

Stenvik förskola
613 35 Oxelösund

Besöksadress
Segelvägen 4

Telefon
Avdelning 1-3 år 0155-384 38, 070-567 28 43
Avdelning 4-5 år 0155-385 55, 070-567 28 45

E-post stenviksforskola@oxelosund.se

Rektor Linda Kindblad