Loggan för Oxelösunds kommun

Nu är bygget av nya förskolan igång

Nu har bygget av nya förskolan börjat. Asfaltering av cykelbanor sker i april.

Grundläggningsarbeten pågår för fullt av nya förskolan och kommer pågå fram till sommaren. Förberedande arbeten med en ny cykelväg som kommer gå utmed gården till den nya förskolan är gjorda och asfaltering sker i april. Enligt planen kommer byggnaden att börja monteras i början av juni. Tack för visad hänsyn i samband med projektet!