Peterslunds förskola

Rektorn har ordet

Färgglada och lysande leksaker och plastdjur inne på Peterslunds förskola i Oxelösund.

Förskolan är belägen mitt i Peterslunds villaområde. Vi har stora lekgårdar i anslutning till de olika avdelningarna, där vi erbjuder olika typer av undervisning, lek och utforskande. Vi delar vissa lokaler med Peterslundsskolan vilket ger många fördelar bland annat tillgång till en idrottssal.

Vi har ett fint skogsområde alldeles utanför grindarna som vi ofta besöker. Stora härliga gräsytor inbjuder till rörelseaktiviteter. Våra förskolecyklar ger oss möjlighet att utforska vår närmiljö med barnen.

Snörika vintrar åker vi i en pulkabacke i nära anslutning till förskolan. Härliga sommardagar har vi möjlighet att besöka omgivande stränder.

Här kan du läsa om skolutvecklingen (ny förskole- och skolorganisation) i Oxelösund

Varmt välkommen till Peterslunds förskola!

Vi har mycket hög behörighetsgrad vad gäller både förskollärare och barnskötare. Pedagogerna är engagerade, lyhörda och ambitiösa. Vi är mycket stolta över vår utbildning. Vår organisation bygger på delaktighet och medinflytande. Tillsammans skapar vi en välkomnande pedagogisk atmosfär. Vi har en reflekterande kultur med fokus på barnens hållbara och livslånga lärande.

Avdelningar

Arbetslag Klippan

 • Avdelning Pusselbiten 0155 - 384 448, 072 - 451 57 26
 • Avdelning Solstrålen 072 - 575 49 20

Arbetslag Glädjen

 • Avdelning Lyckan 0155 - 384 49, 073 - 093 16 18
 • Avdelning Skrattet 073 - 565 86 07

Arbetslag Hoppet

 • Avdelning Piruetten 384 50, 079 - 065 52 04
 • Avdelning Kullerbyttan 0155 - 384 98, 072 - 451 57 29

Arbetslag Havet

 • Avdelning Droppen 073 - 074 68 51, 0155 - 385 70
 • Avdelning Stranden 073 - 074 65 83

Dessutom har vi också husvikarier, resurser och köksbiträden.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på barnets behov av omsorg, utveckling och lärande. Undervisningen bygger på barnens intressen och är utformad efter barnens nivå. På vår förskola vill vi att alla barn ska känna sig viktiga och delaktiga.

Yoga och yogasagor är en del av vår undervisning. Det ger barnen en god balans mellan aktivitet och vila.

Vi har en musik- och danspedagog som utvecklar barnens rörelseglädje och musikintresse. Det ger barnen verktyg för att våga uttrycka sig och utveckla kroppsmedvetenhet.

Vi har följande förhållningssätt:

 • Vi vet vårt uppdrag och vilka vi är till för: Det betyder att vi sätter barnens och vårdnadshavarnas behov och rättigheter i centrum.
 • Vi arbetar tillsammans: Gemenskap och samarbete skapar engagemang, arbetsglädje och helhetssyn. Vi värdesätter mod, tilltro och ärlighet.
 • Vi tänker nytt: Utveckling är en ständigt närvarande fråga. Vi ser möjligheter och hittar lösningar. Nytänkande kräver öppenhet och utrymme för olikheter.

Vi arbetar utifrån arbetsgrupper

Vi har en Barnhälsogrupp där vi delar och utvecklar våra kunskaper om hur vi ska kunna stötta varje enskilt barn utifrån barnets förutsättningar.

I vår Likabehandlingsgrupp arbetar vi för att alla barn och all personal ska känna sig trygga och trivas i förskolan. Att vår utbildning ska vara fri från alla former av kränkande behandling och diskriminering. Se vår likabehandlingsplan.

I våra Reflektionsgrupper har vi dialoger kring lärande, förhållningssätt, pedagogiska dilemman och andra aktuella frågor som är viktiga för att utveckla kvalitén i utbildningen.

Verksamhetsmål under läsåret 2020/2021

Interkulturellt perspektiv

Vi skapar förutsättningar för barnen att förstå värdet av kulturell mångfald, att interagera med varandra för ett berikande samspel och att utveckla förmågan att ta hänsyn, visa respekt och förståelse för alla människors lika värde.

Normkreativitet

Vi skapar förutsättningar för barnen att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar och inspirerar barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val. Vi stärker barnens självkänsla genom att ge uttryck för att de duger som de är.

Språkstödjande arbetssätt

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.


Närvaro

Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i Självservice och skriver in lämnings- och hämtningstider (schema) för ditt barn. Länk till annan webbplats. Kontrollera att dina andra uppgifter är uppdaterade. Här registrerar du också Grund för placering som visar vilken placering ditt barn har.

Frånvaro

När ditt barn är frånvarande behöver du meddela förskolan att ditt barn inte kommer. Ring eller skicka sms till barnets avdelning före klockan 6.45. Det är viktigt att du skriver ditt barns namn och ditt eget om du skickar sms. Meddela oss helst dagen innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan igen.
Har ditt barn specialkost måste du ringa till Björntorps kök 0155-387 10 och avbeställa maten senast klockan 08.00 varje dag som ditt barn är frånvarande.

Har ditt barn inte specialkost räcker det att du hör av dig till förskolan.

Det här gäller om ditt barn är sjukt:

 • Feberfri minst en dag efter sjukdom.
 • Efter diarré ska barnet ha fast avföring och kunna äta ordentligt innan det kommer tillbaka till förskolan.
 • Vid magsjuka gäller 48-timmarsregeln, det vill säga barnen får komma tillbaka till förskolan efter två dygn sedan de blivit friska och äter som vanligt.
 • Svinkoppor (Impetigo) ska vara torra och utläkta.
 • Ögoninfektioner smittar lätt och därför bör barnen stanna hemma.
 • Trötta och hängiga barn behöver en vilodag

Ditt barn måste orka delta i förskolans utbildning och därför är det viktigt att ditt barn mår bra när ni kommer tillbaka till förskolan. För smittorisken är det också viktigt att ditt barn är helt friskt innan det träffar sina kompisar.

Förskolans personal har planering och kompetensutveckling följande datum.

Läsåret 2022-2023

 • Måndag 5 septemer 2022
 • Måndag 7 november 2022
 • Måndag 9 januari 2023
 • Måndag 17 april 2023
 • Måndag 12 juni 2023

Meddela rektor minst två veckor i förväg, om du har behov av omsorg vid dessa tillfällen. Då kommer ni att erbjudas ersättningsplats.

När du blivit erbjuden en plats och tackat ja kommer förskolans personal att skicka hem ett brev till er med information om introduktionen.

Första introduktionsdagen går vi tillsammans igenom rutiner och annan praktisk information.

Under introduktionen är det du som vårdnadshavare som har huvudansvaret för barnet. Du deltar aktivt i förskolans dagliga verksamhet de första dagarna. På så sätt kommer du att få en god insyn i förskolans värld och den utbildning vi erbjuder. Vi anpassar introduktionens längd efter barnets behov men räknar vanligtvis med cirka två veckor.

Tider bestämmer vi tillsammans beroende på hur ert barns schema kommer att se ut.

Kostenheten tillagar och serverar måltider till Peterslunds förskola. Vår ambition är att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Samtliga matsedlar och måltider planeras enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och skollagen.

Här kan du läsa mer om förskolans måltider.

Specialkost

Specialkost levereras och serveras efter särskild beställning.

Du ansöker om specialkost i Självservice.

Här kan du läsa mer om specialkost.

Matsedel

Här kan du se förskolans matsedel. Länk till annan webbplats.

Läsåret 2020/2021 fokuserar vi på följande områden för att arbeta för en Likvärdig förskola.

Interkulturellt perspektiv

Vi skapar förutsättningar för barnen att förstå värdet av kulturell mångfald, att interagera med varandra för ett berikande samspel och att utveckla förmågan att ta hänsyn, visa respekt och förståelse för alla människors lika värde.

Normkreativitet

Vi skapar förutsättningar för barnen att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar och inspirerar barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.
Vi stärker barnens självkänsla genom att ge uttryck för att de duger som de är.

Språkstödjande arbetssätt

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.

Här kan du läsa vår likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Pdf, 195.5 kB.

Kontaktinformation

Peterslunds förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress
Lingonvägen 10

Rektor Defne Koman Alm defne.koman.alm@oxelosund.se

Telefon

Arbetslag Kippan
Avdelning Pusselbiten 0155-384 48, 072-451 57 26
Avdelning Solstrålen 072-575 49 20

Arbetslag Glädjen
Avdelning Lyckan 0155-384 49, 073-093 16 18
Avdelning Skrattet 073-565 86 07

Arbetslag Hoppet
Avdelning Piruetten 0155-384 50, 079-065 52 04
Avdelning Kullerbyttan 0155-384 98, 072-451 57 29

Arbetslag Havet
Avdelning Droppen 0155-385 70,  073-074 68 51
Avdelning Stranden 073-074 65 83


Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer