Inkomstjämförelse

Utbildningsförvaltningen genomför varje år en inkomstjämförelse. De inkomstuppgifter som vårdnhadshavare registrerat för plats på förskola, omsorg och/eller fritidshem jämförs med hushållets deklarerade inkomstuppgifter hos Skatteverket. Mellanskillnaden justeras i form av utbetalning eller faktua.

Utbildningsförvaltningen jämför varje år de inkomstuppgifter som du som vårdnadshavare har registrerat i självservice för plats på förskola, omsorg på kvällar, nätter och helger och/eller fritidshem med din taxerade årsinkomst hos skatteverket. .

Om kontrollen visar att du har betalat fel avgift kommer vi att justera avgiften. Har du betalat för mycket får du en utbetalning på beloppet. Har du betalat för lite skickas en faktura till dig som ska betalas inom 30 dagar.

Inkomstjämförelsen avser inkomstuppgifter registrerade tvår år tillbaka och är viktig ur rättvisesynpunkt. Du som förälder ansvarar själv för att registrera rätt inkomst till kommunen.

Utbildningsförvaltningen genomför varje år en inkomstjämförelse i efterskott, där hushållets deklarerade inkomstuppgifter hos Skatteverket jämförs med lämnade inkomstuppgifter i Självservice för inkomståret. För lite eller för mycket inbetald avgift justeras. Det innebär att hushåll som betalat för mycket kommer att få pengar tillbaka och de som betalat för lite kommer att få en extra faktura. Skillnader i avgifter under 500 kronor justeras inte.

Varför inkomstjämförelse?

Genom att göra en jämförelse av inkomst och avgift blir det rättvist. Hushåll med lägre inkomst ska betala mindre i avgift än hushåll med högre inkomst.

Vilket inkomstår kommer ni att kontrollera?

Vi kommer att jämföra inkomster för de hushåll som hade plats på förskola för två år sedan.

Om du betalat för mycket i avgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst och därmed betalat för mycket i avgift kommer du att få ett brev med information om utbetalning. För att vi ska kunna återbetala avgiften behöver vi veta ditt namn, bankkontonummer och bankens namn. Dessa uppgifter mejlar du till inkomstkontroll@oxelosund.se

Om du betalat för lite i avgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för låg inkomst och därmed betalat för lite i avgift kommer du att få en extra faktura. Vid återbetalning gäller inte autogiro utan du betalar in beloppet manuellt till särskilt bankgiro som du får information om i samband med fakturan. Du har även möjlighet att lägga upp en betalningsplan. Då tar du kontakt med ekonomienheten.

Bestrida faktura

Vill du bestrida din faktura mejlar du oss ditt namn och orsak till fakturorutbildning@oxelosund.se Länk till annan webbplats.

Meddela inkomst

För att avgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter från dig. Varje gång din inkomst förändras meddelar du detta via vår Självservice. Inkomsten anges brutto (innan skatt) per månad.

Kontakt

Har du frågor som rör inkomstjämförelsen mejla oss på fakturorutbildning@oxelosund.se


Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer