Loggan för Oxelösunds kommun

Förskola

I Oxelösund finns sju kommunala och tre fristående förskolor. Vi erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger samt en utomhusavdelning, Naturen på Stenviks förskola. Vi erbjuder på Stenvik även en avdelning, Junibacken där vi har finsktalande språkstöd.

Nedan kan du läsa om hur du ansöker om plats för ditt barn samt vilka regler och avgifter som gäller.

Inkomstjämförelse för år 2021

Kommunen kan komma att genomföra en inkomstjämförelse där inlämnade inkomstuppgifter jämförs med redovisad inkomst till Skatteverket. Jmförelsen räknas två år bakåt i tiden.

Just nu pågår en inkomstjämförelse för de vårdnadshavare som betalat avgift för plats på förskola eller fritdshem under år 2021. Den görs i två steg, vilket innebär att vi först kontaktar de vårdnadsahvare som har betalat för mycket och kommer att få pengar tillbaka. Under hösten fortsätter vi med att kontakta de som har betalat för lite och kommer att behöva betala tillbaka.

För att få pengarna insatta på ditt konto behöver du meddela ditt kontonummer senast 30 september. Mejla ditt namn och kontonummer till fakturorutbildning@oxelosund.se. Vi tar inte emot kontouppgifter över telefon.

Återbetalning sker normalt sett inom 14 dagar från att fullständiga uppgifter mottagits. Har du sen tidigare en skuld hos Oxelösunds kommun kommer den först att justeras innan utbetalning.

Har du betalat för lite i avgift får du ett brev om det. Beloppet justeras via faktura eller autogiro. Vi skickar fakturan under vecka 35 (28/8 - 1/9) och förfallodatumet är 9 oktober 2023. Tidpunkten för utskicket av faktura har flyttats fram till vecka 36 (4/9-8/9).

Maxtaxa år 2021

Inkomsttaket för maxtaxan inom förskola och fritidshem för 2021 var 50 340 kronor per månad för hushållets samlade inkomst.

Hur gör jag för att säga upp mitt barns plats på förskola?

Säga upp plats på kommunal förskola

Vill du säga upp din plats på någon av våra förskolor gör du det i Självservice: Länk till annan webbplats.

 • Blåklockans förskola
 • Dalgångens förskola
 • Frösängs förskola
 • Oxelö förskola
 • Peterslunds förskola
 • Ramdalens förskola

Säga upp plats på fristående förskola

 • Havsgläntans förskola
 • Regnbågens förskola
 • Solgläntans förskola

Mejla till utbildning@oxelosund.se. Där skriver du vilket barn det gäller samt när du vill att platsen ska upphöra. Lämna också ett mobilnummer så att vi kan nå dig om vi behöver.

Säga upp plats på Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger

Mejla till utbildning@oxelosund.se. Där skriver du vilket barn det gäller samt när du vill att platsen ska upphöra. Lämna också ett mobilnummer så att vi kan nå dig om vi behöver.

Hur påverkas min avgift utifrån vistelstid på förskolan?

 • Barn 1-2 år, oavsett antal timmar - Hel avgift hela året (se debiteringstabell nedan).
 • Barn 3-5 år, mer än 15 timmar - Mellan september och maj minskas avgiften med 30 % motsvarande de avgiftsfria 15 timmar (allmän förskola). Under juni, juli och augusti betalas hel avgift (se debiteringstabell nedan).
 • Barn 3-5 år, 15 timmar med lediga lov (allmän förskola) - Fri avgift hela året.
 • Barn 3-5 år, 15 timmar med behov av placering på lov - Mellan september och maj är placeringen avgiftsfri. Under juni, juli och augusti betalas i stället hel avgift (se debiteringstabell enligt nedan).

Hur påverkas min avgift under sommarmånaderna?

Observera att avgiften kan förändras under sommaren. Nedan kan du läsa vad som gäller:

 • Barn 1-2 år, oavsett antal timmar
  Hel avgift hela året (se debiteringstabell nedan). Ingen förändring.
 • Barn 3-5 år, mer än 15 timmar
  Mellan september och maj minskas avgiften med 30 % motsvarande de avgiftsfria 15 timmar (allmän förskola). Under juni, juli och augusti betalas i stället hel avgift (se debiteringstabell nedan).
 • Barn 3-5 år, 15 timmar med lediga lov (allmän förskola)
  Fri avgift hela året. Ingen förändring.
 • Barn 3-5 år, 15 timmar med behov av placering på lov
  Mellan september och maj är placeringen avgiftsfri. Under juni, juli och augusti betalas i stället hel avgift (se debiteringstabell nedan).

Sista ansökningsdag för att ändra typ av placering (se ovan) för juni-augusti är den 31 maj.

Är du osäker på vad som gäller för dig, vänligen mejla din fråga till utbildning@oxelosund.se senast 31 maj.

Hur ofta måste jag skicka in ett anställningsintyg och arbetsschema om jag har en plats för mitt barn på Stenviks omsorg?

Det räcker att du gör det en gång. Du skickar in en kopia på anställningsavtal och arbetsschema när du ansöker om plats första gången.

Hur gör vi för att ansöka om plats på förskola eller fritidshem om vi är separerade? Ska vi ansöka om varsin plats?

Det räcker att en av vårdnadshavarna gör en ansökan. Båda vårdnadshavarna kommer att behöva godkänna ett erbjudande om plats vilket blir synligt i SchoolSoft/Tyra. För att ha separata kontrakt (det vill säga varsin faktura) måste du informera Utbildningsförvaltningen. Det gör du genom att mejla till utbildning@oxelosund.se

Vi är separerade men bara en av oss har behov av plats för vårt barn på förskola eller fritidshem?

Den förälder som behöver platsen äger kontraktet (fakturan) själv och registrerar de tider barnet behöver vara på förskolan/fritidshemmet. Den andra vårdnadshavaren behöver inte göra något.

Min inkomst har förändrats. Behöver jag meddela det och hur?

Ja, det gör du i e-tjänsten i Självservice. Länk till annan webbplats.

Du anger inkomsten brutto det vill säga före skatt.

Meddelar du inte förändringarna så justeras avgiften retroaktivt i samband med en eventuell inkomstjämförelse. Läs mer om inkomstjämförelse i plusmenyn nedan.

Jag har en ny sambo som inte är vårdnadshavare till mitt barn. Påverkar det vilken avgift jag betalar för platsen?

Ja, även samboendes inkomst ska räknas med. Meddela oss så snart som möjligt förändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften. Det gör du genom att mejla till utbildning@oxelosund.se  Uppge ditt namn, din sambos namn och telefonnummer så att vi kan nå dig om det behövs.

Kom också ihåg att ändra er inkomst i e-tjänsten i Självservice. Länk till annan webbplats.

Du ansöker om plats för ditt barn i e-tjänsten i Schoolsoft. Länk till annan webbplats. När du ansöker om plats behöver du logga in med ditt Bank-ID. I Schoolsoft väljer du Ansökan om förskola där du ansöker om förskoleplats i de kommunala och fristående förskolorna.

Du kan ansöka om plats tidigast sex månader innan du önskar plats för ditt barn. Du har möjlighet att välja tre köalternativ. När du väljer önskat startdatum tänk på att det datum du väljer är det datum du vill att ditt barn ska börja sin introduktion, som brukar ta cirka 1-2 veckor.

Kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter så som mobilnummer och e-postadress så att vi kan skicka en bekräftelse till dig.

Om ditt barn saknar fullständigt personnummer ansöker du om plats med denna blankett. Pdf, 151.6 kB.

Separat ansökan för omsorg på kväl Pdf, 151.6 kB.lar, nätter och helger

Om du har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger måste ditt barn först ha en kommunal förskoleplats i Oxelösunds kommun. Därefter ansöker du om en plats på omsorgen tillsammans med kopia på ditt anställningsbevis och arbetsschema. Pdf, 142.3 kB. Båda vårdnadshavarna behöver skriva under ansökan. Samtliga handlingar skickas per post till:

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

eller lämnas till Kommuncenter (Oxelösunds bibliotek) på Koordinaten, Järntorget 7.

Från och med september det år ditt barn fyller tre år har ditt barn rätt till allmän förskola. Det innebär att ditt barn har möjlighet att vistas 15 timmar per vecka på förskolan utan kostnad.

Vistelsetiden för allmän förskola är förlagd till klockan 09:00-14:00, tre dagar i veckan. Vilka veckodagar som omfattas beslutas av respektive förskola. Platsen gäller inte under lov.

Behöver ditt barn vara på förskola mer än dessa 15 timmar minskas din avgift med 30 % mellan september till och med maj. Under juni till och med augusti gäller inte allmän förskola och du betalar vanlig taxa.

När ditt barn börjar på förskolan behöver vi veta i vilken omfattning ditt barn kommer att vistas hos oss. Det registrerar du i samband med din ansökan.

Behöver du ändra omfattning för placering (vistelsetid) gör du det genom att mejla Utbildningsförvaltningen på utbildning@oxelosund.se. Vi tar inte emot ändringar muntligt.

Vi behöver nedanstående uppgifter:

 • Vilket eller vilka barn det gäller.
 • När du vill att ändringen ska börja gälla.
 • Vilken omfattning barnet ska vara placerat, arbete/studier, föräldraledig, arbetssökande, allmän förskola (lediga lov) eller allmän förskola löpande.
 • Lämna också ett mobilnummer om vi behöver nå dig.

Observera att ändringar efter den 10:e varje månad börjar att gälla den 1:a kommande månad.

Arbete/studier

Huvudregeln för ett barns vistelsetid i verksamheten bestäms av vårdnadshavares arbetstid, studietid, rimlig restid, sovtid vid nattarbete och utifrån barnets behov. Avgift betalas enligt maxtaxa.

Föräldraledig

Vid föräldraledighet kan du ha ditt barn på förskolan enligt tidigare vistelsetid en månad efter syskonets födelsedatum. Efter detta har ditt barn rätt till förskola 20 timmar i veckan. Vistelsetiden för 20 timmar i veckan på förskolan är förlagd till klockan 09:00-14:00, fyra dagar i veckan. Vilka veckodagar som omfattas beslutas av respektive förskola. Avgift betalas enligt maxtaxa.

Arbetssökande

Är du aktivt arbetssökande har ditt barn rätt till förskola 20 timmar i veckan. Vistelsetiden för 20 timmar i veckan på förskolan är förlagd till klockan 09:00-14:00, fyra dagar i veckan. Vilka veckodagar som omfattas beslutas av respektive förskola. Avgift betalas enligt maxtaxa.

Allmän förskola (3-5 år)

Se rubrik Allmän förskola ovan.

Allmän förskola inklusive lov (3-5 år)

För dig som behöver 15 timmar varje vecka även under loven så finns den möjligheten. Det är förskolan som planerar och fördelar de 15 timmarna. Den är avgiftsfri 1 september till och med 31 maj men du betalar som vanligt under juni, juli och augusti.

20 timmar i veckan

Du som arbetar skift, har en timanställning, är aktivt arbetssökande, studerande eller är föräldraledig kan välja att ha ditt barn upp till 20 timmar i veckan på förskolan. Avgift betalas enligt maxtaxa.

Vistelsetiden för 20 timmar i veckan på förskolan är förlagd till klockan 09:00-14:00, fyra dagar i veckan. Vilka veckodagar som omfattas beslutas av respektive förskola.

Har du 15 timmar i veckan och vill ansöka om 20 timmar i veckan? Mejla oss på utbildning@oxelosund.se och uppge ditt barns namn, födelsedatum och önskat startdatum. Kom ihåg att ändra hämtnings- och lämningstider i appen Tyra fem dagar innan.

Du som redan betalar enligt gällande maxtaxa behöver dock inte mejla några uppgifter till oss. Du behöver endast ändra hämtnings- och lämningstider i appen Tyra senast fem dagar innan önskat startdatum.

Kommunen är skyldig att ordna plats inom garantidtiden som är fyra månader. Barnet måste ha fyllt ett år innan det kan börja på förskolan.

Om ditt barn har plats på förskola i annan kommun ska den platsen vara uppsagd innan start i vår verksamhet.

Erbjudande om plats får du via sms eller brev. Svara i Självservice inom sju dagar om du vill ha platsen eller inte. Tackar du nej till erbjuden plats krävs en ny ansökan. Tackar du ja behöver vi följande uppgifter av dig:

 • Kontaktuppgifter såsom mobilnummer och e-postadress
 • Barnets schema (lämnings- och hämtningstider)
 • Omfattning (arbetar/studerar, allmän förskola, föräldraledig eller arbetssökande)
 • Inkomstuppgift från vårdnadshavare/sambo i det gemensamma hushållet (månadsinkomst före skatt)

Har du inte BankID mejlar du till utbildning@oxelosund.se och meddelar om du vill ha platsen eller inte.

Inför starten på förskolan kommer personal ta kontakt med dig. Under introduktionen behöver du som vårdnadshavare vara tillgänglig och delaktig. Introduktionen tar cirka 1-2 veckor. På respektive förskolas sida kan du läsa om hur introduktionen går till på just den förskolan.

Du registerar ditt barns lämnings- och hämtningstider (schema) i appen Tyra. Du lämnar tiderna minst 5 dagar i förväg.

Har du inte fasta arbetstider, det vill säga en timanställning skriver du ett schema för hand och lämnar till din förskola. Det gör du så långt i förväg som möjligt, senast två dagar innan tiderna börjar gälla. Exempelvis om du ska arbeta en fredag behöver vi ha tiderna för den dagen senast onsdag morgon.

Du betalar en avgift för ditt barns plats i förskola eller fritidshem utifrån hushållets inkomster. I samband med att ditt barn får en plats i förskola eller fritidshem så ska du meddela hushållets inkomstuppgifter i e-tjänsten Länk till annan webbplats.. Du som vårdnadshavar är skyldig att meddela inkomstförändringar när de sker. Har du en inkomst men inte anger den kommer du att bli återbetalningsskyldig.

Med hushåll menas

 • ensamstående
 • makar
 • sambos som är folkbokförda på samma adress.

Avgiften betalas från första inskolningsdagen till uppsägningstidens sista dag.

Med inkomst menas:

 • lön
 • sjukpenning
 • föräldrapenning/havandeskapspenning
 • utbildningsbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • vårdbidrag (omvårdnadsdelen)
 • starta eget-bidrag
 • bidrag vid militärtjänstgöring
 • aktivitetsstöd
 • pension
 • konfliktersättning

Ovanstående gäller före skatt och per månad.

Som inkomst räknas inte:

 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • studielån
 • studiebidrag
 • handikappersättning
 • etableringsersättning
 • försörjningstöd (socialbidrag)

Avgiften är den samma om du har ditt barn i kommunal eller i fristående förskola.

Du betalar avgift 12 månader per år även vid sjukdom, semester och annan ledighet.

Kom ihåg att uppdatera din inkomst i Självservice om den ändras under året. Länk till annan webbplats. Även sammanboendes inkomstuppgift ska registreras. Inkomsten anges brutto det vill säga före skatt.

Avgiften är baserad på inkomst och inte på hur många timmar per vecka ditt barn är i förskolan eller på fritidshemmet.

Ditt barns ålder, den gemensamma inkomsten i hushållet före skatt per månad och antalet barn du har i förskola och fritidshem påverkar vilken avgift du ska betala. Kontroll av rätt inlämnad inkomstuppgift sker retroaktivt och jämförelse görs mellan hushållets inkomstuppgifter och deklarerade inkomstuppgifter hos Skatteverket. För lite eller för mycket inbetald avgift justeras cirka två år senare.

Avgift för förskola 2023

 • Barn ett = 3 % maxavgift 1 645 kronor
 • Barn två = 2 % maxavgift 1 097 kronor
 • Barn tre = 1 % maxavgift 548 kronor

Det yngsta barnet räknas som barn ett. Har du fyra barn eller fler i förskola och fritidshem betalar du ingen avgift för det/dem barnet/barnen.

Under 2023 är maxbeloppet 54 830 kronor och följer Skolverkets maxtaxa som höjs den 1 januari varje år.

Här hittar du debiteringstabell för förskola och fritidshem 2023 Pdf, 124.7 kB.

Har du frågor om din faktura mejlar du din fråga, fakturanummer och kontaktuppgifter till fakturorutbildning@oxelosund.se

Har ditt barn växelvis boende och ni båda har behov av plats behöver den vårdnadshavare som idag inte får en faktura ansöka om delad faktura.

Du mejlar om delad faktura via utbildning@oxelosund.se

Avgiften baseras enigt debiteringstabell. Respektive vårdnadshavare betalar avgiften baserat på sitt eget hushålls inkomst. Ni betalar aldrig mer än maxavgiften tillsammans. Det är viktigt att båda hushållen har rätt inkomstuppgifter registrerade i e-tjänsten i Självservice. Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor om delad faktura/delad plats

Om vi separerar måste den andre vårdnadshavaren som inte står för fakturan ansöka om en plats för att kunna lägga schema för sina veckor?

Barnet kan bara ha en plats i Schoolsoft och de som är registrerade som vårdnadshavare kommer att kunna se barnet i SchoolSoft. Respektive vårdnadshavare loggar in med sitt bankid i SchoolSoft och registrerar schema för sina veckor.

Vi är separerade och vårt barn har inte en plats på förskola/fritidshem. Nu vill vi ansöka om plats. Ska vi ansöka om varsin plats och sedan mejla till Utbildningsförvaltningen och be om delad faktura?

Det räcker att en av vårdnadshavarna gör en ansökan. Båda vårdnadshavarna kommer att behöva godkänna ett erbjudande om plats vilket blir synligt i SchoolSoft. För att ha separata kontrakt (det vill säga varsin faktura) måste du informera Utbildningsförvaltningen. Det gör du genom att mejla till utbildning@oxelosund.se

Kom ihåg att uppge ditt namn och telefonnummer så att vi kan nå dig om det behövs.

Hur ska jag göra om jag och barnets andra förälder är separerade men det är bara en av oss som har behov av plats på förska/fritidshem?

Den förälder som behöver platsen äger kontraktet (fakturan) själv och registrerar de tider barnet behöver vara på förskolan. Är det så att ert barn bor hos er varannan vecka så lämnas de dagarna i schemat tomt. Den andra vårdnadshavaren behöver inte göra något då.

Jag har en ny sambo som inte är vårdnadshavare till mitt barn. Påverkar det vilken avgift jag betalar för platsen?

Ja, även bonusförälders inkomst ska räknas med. Kom ihåg att meddela Utbildningsförvaltningen i god tid i samband med att ni flyttar ihop. Vi gör inkomstjämförelse två år i efterhand, vilket innebär att vi begär in inkomstuppgifter från hushållet via Skatteverket. Har ni betalat för lite kommer ni att få betala tillbaka och har ni betalat en för hög gemensam inkomst så kommer ni att få pengar tillbaka.
Förändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften för platsen mejlar du till utbildning@oxelosund.se

Kom ihåg att uppge ditt namn, din nya sambos namn och telefonnummer så att vi kan nå dig om det behövs.

Jag och barnets andra förälder lever inte ihop och vi har svårt att komma överens. Kan kommunen hjälpa till och bestämma vem som ska stå för fakturan?

Nej, vi kan inte bestämma vem som ska stå för fakturan. Vi kan däremot se till att ni får varsin faktura (delad faktura).

Kommunen kan komma att genomföra en inkomstjämförelse där inlämnade inkomstuppgifter jämförs med redovisad inkomst till Skatteverket. Jämförelsen räknas två år bakåt i tiden.

För lite eller för mycket inbetald avgift justeras. Det innebär att hushåll som betalat för mycket kommer att få pengar tillbaka och de som betalat för lite kommer att få betala tillbaka.

Om du betalat för mycket avgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst och därmed betalat för mycket i avgift kommer du att få ett brev med information om återbetalning. För att vi ska kunna återbetala avgiften behöver vi veta ditt namn och bankkontonummer. Dessa uppgifter mejlar du till fakturorutbildning@oxelosund.se

Om du betalat för lite avgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för låg inkomst och därmed betalat för lite i avgift kommer du att få betala tillbaka. Har du betalat för lite kommer beloppet att justeras via autogiro eller faktura. Du har möjlighet att lägga upp en betalningsplan. Kontakta ekonomienheten på telefon 0155 - 380 00. Extra avgifter tillkommer vid avbetalning.

Rätt inkomst i e-tjänsten

För att avgiften ska bli rätt är det viktigt att du registrerar din aktuella inkomst i e-tjänsten. Varje gång din inkomst förändras meddelar du detta via Självservice. Länk till annan webbplats. Inkomsten anges brutto (innan skatt) per månad.

Kontakt

Har du frågor om din faktura mejlar du din fråga, fakturanummer samt ditt namn och kontaktuppgifter till fakturorutbildning@oxelosund.se

Inkomstjämförelse för år 2021

Just nu pågår en inkomstjämförelse för de vårdnadshavare som betalat avgift för plats på förskola eller fritdshem under år 2021. Under sommaren kontaktade vi de vårdnadsahvare som har betalat för mycket och får pengar tillbaka. Nu under hösten fortsätter vi med att kontakta de som har betalat för lite och kommer att behöva betala tillbaka.

För att få pengarna insatta på ditt konto behöver du meddela ditt kontonummer senast 30 september. Mejla ditt namn och kontonummer till fakturorutbildning@oxelosund.se. Vi tar inte emot kontouppgifter över telefon.

Återbetalning sker normalt sett inom 14 dagar från att fullständiga uppgifter mottagits. Har du sen tidigare en skuld hos Oxelösunds kommun kommer den först att justeras innan utbetalning.

Har du betalat för lite i avgift får du ett brev om det. Beloppet justeras via faktura eller autogiro. Vi skickar fakturan under vecka 25 (28/8 - 1/9) och förfallodatumet är 9 oktober 2023. Tidpunkten för utskicket av faktura har flyttats fram till vecka 36 (4/9-8/9).

Inkomsttaket för maxtaxan inom förskola och fritidshem för 2021 var 50 340 kronor per månad för hushållets samlade inkomst.

Har du frågor om din faktura mejlar du din fråga, fakturanummer samt ditt namn och kontaktuppgifter till fakturorutbildning@oxelosund.se

Säga upp plats på förskola

I Oxelösunds kommun gäller två månaders uppsägningstid. Du betalar för platsen till och med sista placeringsdag. Ditt barn kan inte börja på annan förskola innan sista placeringsdatum. Uppsägningstiden är alltid två månader räknat från den dagen uppsägningen inkommit. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Säga upp plats på kommunal förskola

Vill du säga upp din plats på någon av våra kommunala förskolor gör du det i Självservice: Länk till annan webbplats.

 • Blåklockans förskola
 • Dalgångens förskola
 • Frösängs förskola
 • Oxelö förskola
 • Peterslunds förskola
 • Ramdalens förskola

Säga upp plats på fristående förskola

 • Havsgläntans förskola
 • Regnbågens förskola
 • Solgläntans förskola

Mejla till utbildning@oxelosund.se. Där skriver du vilket barn det gäller samt när du vill att platsen ska upphöra. Lämna också ett mobilnummer så att vi kan nå dig om vi behöver.

Säga upp plats på Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger

Har ditt barn en plats på Stenviks omsorg som du vill säga upp? Då mejlar du till utbildning@oxelosund.se. Där skriver du vilket barn det gäller samt när du vill att platsen ska upphöra. Lämna också ett mobilnummer så att vi kan nå dig om vi behöver.

Om platsen på förskola inte används under två sammanhängande månader

Om förskoleplatsen inte används under två sammanhängande månader så har kommunen rätt att ifrågasätta barnets behov av platsen och kan då komma att säga upp den.

Kontaktinformation

Utbildningsförvaltningen
utbildning@oxelosund.se