Oxelösunds logga

Ansök om plats, säg upp plats, avgifter och regler

I Oxelösund finns sju kommunala och tre fristående förskolor. Vi erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger på Stenviks omsorg. Det finns en öppen förskola. Här kan du läsa om hur du ansöker om plats för ditt barn, får erbjudande om plats och säger upp ditt barns plats. Du kan också läsa om vilka avgifter och regler som gäller.

Du ansöker om plats för ditt barn via e-tjänst i Självservicelänk till annan webbplats. När du ansöker om plats behöver du logga in med ditt Bank-ID. I Självservice väljer du Ansökan om förskola där du ansöker om kommunal förskoleplats. Om du önskar plats i någon av de fristående förskolorna vänder du dig direkt till den förskolan.

Du kan ansöka om plats tidigast sex månader innan du önskar plats för ditt barn. Du har möjlighet att välja tre köalternativ. När du väljer önskat startdatum tänk på att det datum du väljer är det datum du vill att ditt barn ska börja sin introduktion, som brukar ta cirka 1-2 veckor.

Tänk på att lämna dina kontaktuppgifter så som mobilnummer och e-postadress så att vi kan skicka en bekräftelse till dig.

Skyddade personuppgifter

Om barnet saknar fullständigt personnummer eller har skyddade personuppgifter ansöker du plats på förskola på blankett. Klicka här för ansökningsblankett.

Separat ansökan för omsorg på kvällar, nätter och helger

Om du har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger för ditt barn måste du först ha en kommunal förskoleplats i Oxelösunds kommun innan du kan göra en ansökan. För att få en plats godkänd krävs anställningsintyg och arbetsschema från båda vårdnadshavarna. Kopia på dessa skickas per post till:

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

eller lämnas till Kommuncenter (Oxelösunds bibliotek) på Koordinaten, Järntorget 7.

Därefter skickas ett beslut hem till dig.

Kommunen är skyldig att ordna plats inom garantidtiden som är fyra månader. Barnet måste ha fyllt ett år innan det kan börja på förskolan.

Om du har förskoleplats för ditt barn idag ska platsen vara uppsagd innan start i vår verksamhet.

Erbjudande om plats får du via sms eller brev. Svara i Självservice inom tio dagar om du vill ha platsen eller inte. Tackar du nej till erbjuden plats krävs en ny ansökan. Tackar du ja behöver vi följande uppgifter av dig:

 • Kontaktuppgifter såsom mobilnummer och e-postadress
 • Barnets schema (lämnings- och hämtningstid)
 • Grund för placering (arbetar/studerar, 15-timmarsplats, föräldraledig eller arbetssökande)
 • Inkomstuppgift från vårdnadshavare/sambo i det gemensamma hushållet (månadsinkomst före skatt)

Inför förskolestart kommer personal ta kontakt med dig. Under introduktionen behöver du som vårdnadshavare vara tillgänglig och delaktig. Introduktionen tar cirka 1-2 veckor.

Är du arbetsökande eller föräldraledig för syskon har ditt barn rätt till 15-timmarsplats i förskolan. Du loggar in i Självservice och registrerar ett 15-timmarsschema och ny Grund för placering:

 • Arbetssökande - under terminstider (ditt barn är ledig vid lov)
 • Arbetssökande - löpande (ditt barn har 15 timmar i veckan även under lov)
 • Föräldraledig - under terminstider (ditt barn är ledig vid lov)
 • Föräldraledig - löpande (ditt barn har 15 timmar i veckan även under lov)

Från och med september när ditt barn fyller tre år är 15-timmarsplatsen avgitsfri om du väljer att ha platsen under terminstider. Om du väljer att ha 15 timmar per vecka även under lov betalar du avgift för juni, juli och augusti.

Om du har barn i förskola och fritidshem betalar du efter maxtaxan. Taxan gäller oavsett om du har ditt barn i kommunal verksamhet eller i enskild regi.

Maxtaxan betalar du 12 månader per år och från första placeringsdag och så länge du har platsen kvar. Det betyder att du betalar avgift även vid sjukdom, semester och annan ledighet. Du ansvarar för att lämna aktuell inkomstavgift för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Du loggar in i Självservice och uppdaterar din inkomstuppgift om din inkomst ändras under året. Du registrerar alltid din månadsinkomst innan skatt. Även sammanboendes inkomstuppgift ska registreras.

Avgiften är inkomstbaserad och inte baserad på hur många timmar per vecka ditt barn är i förskolan eller fritidshemmet.

Ditt barns ålder, den gemensamma bruttoinkomsten per månad i hushållet och antalet barn du har i förskola och fritidshem påverkar vilken avgift du får. Kontroll av rätt inlämnad inkomstuppgift sker retroaktivt och jämförelse görs mellan hushållets inkomstuppgifter och deklarerade inkomstuppgifter hos Skatteverket. För lite eller för mycket inbetald avgift justeras cirka två år senare.

Avgift för förskola 2021

 • Barn ett = 3 % maxavgift 1 510:-
 • Barn två = 2 % maxavgift 1007:-
 • Barn tre = 1% maxavgift 503:-

Det yngsta barnet räknas som barn ett. Har du fyra barn eller fler i barnomsorgen debiteras ingen avgift.

Under 2021 är maxbeloppet 50 340 kronor och följer Skolverkets maxtaxa som höjs den 1 januari varje år.

Här hittar du debiteringstabell för barnomsorg 2021PDF

Har ditt barn växelvist boende och ni båda har behov av plats behöver den vårdnadshavare som idag inte får en faktura för plats, ansöka om delad faktura/delad plats.

Du ska inte vara inloggad med BankID vid ansökan. Sammanboendes inkomstuppgifter ska också registreras i Självservice. Så länge du inte ansöker om delad faktura/delad plats baseras avgift som tidigare och ni enas om samma schema för barnet. Delad faktura sker tidigast den 1:a i månaden och aldrig retroaktivt.

Avgiften baseras enigt debiteringstabell. Ni betalar aldrig mer än maxavgiften tillsammans. Det är viktigt att båda hushållen har aktuella inkomstuppgifter registrerat i vår Självservice.

Utbildningsförvaltningen genomför årligen en inkomstjämförelse i efterskott, där hushållets deklarerade inkomstuppgifter hos Skatteverket jämförs med lämnade inkomstuppgifter i Självservice för inkomståret.

För lite eller för mycket inbetald avgift justeras. Det innebär att hushåll som betalat för mycket kommer att få pengar tillbaka och de som betalat för lite kommer att få en extra faktura. Skillnader i avgifter under 500 kronor justeras inte.

Varför inkomstjämförelse?

Genom att göra en kontroll av inkomst och avgift blir det rättvist. Hushåll med lägre inkomst ska betala mindre i avgift än hushåll med högre inkomst.

Vilket inkomstår kommer att kontrolleras?

Vi kommer jämföra inkomster för de hushåll som hade plats på förskola för två år sedan.

Om du betalat för mycket i avgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst och därmed betalat för mycket i avgift kommer du att få ett brev med information om utbetalning. För att vi ska kunna återbetala avgiften behöver vi veta ditt namn, bankkontonummer och bankens namn. Dessa uppgifter mejlar du till inkomstkontroll@oxelosund.se

Om du betalat för lite i avgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för låg inkomst och därmed betalat för lite i avgift kommer du att få en extra faktura. Vid återbetalning gäller inte autogiro utan du betalar in beloppet manuellt till särskilt bankgiro som du får information om i samband med fakturan. Du har även möjlighet att lägga upp en betalningsplan. Då tar du kontakt med ekonomienheten.

Vill du bestrida din faktura mejlar du oss ditt namn och orsak till inkomstkontroll@oxelosund.se

Meddela inkomst

För att avgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter från dig. Varje gång din inkomst förändras meddelar du detta via vår Självservice. Inkomsten anges brutto (innan skatt) per månad.

Kontakt

Har du frågor som rör inkomstjämförelsen vill vi gärna att du mejlar dina synpunkter till inkomstkontroll@oxelosund.se

Du loggar in i Självservice med ditt bank-id och säger upp platsen.länk till annan webbplats I Oxelösunds kommun gäller två månaders uppsägningstid. Du betalar för platsen till och med sista placeringsdag. Ditt barn kan inte börja på annan förskola innan sista placeringsdatum.

I de fall då platsen på förskolan inte används enligt schema äger kommunen rätt att säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader räknat från den dagen kommunen beslutat om uppsägning.

Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer