Loggan för Oxelösunds kommun

Allmän förskola - avgiftsfri förskola 15 timmar/veckan

Du som har ett eller flera barn i åldern 3-5 år och som inte har en plats i förskolan har rätt att ha ditt barn 15 timmar i veckan avgiftsfritt på förskolan, så kallad Allmän förskola. Ansök om plats i e-tjänsten via självservice.

Du som har ett eller flera barn i åldern 3-5 år och som inte har en plats i förskolan har rätt att ha ditt barn 15 timmar i veckan avgiftsfritt på förskolan, så kallad Allmän förskola.

Ditt barn har rätt till allmän förskola från och med september det år ditt barn fyller tre år. Allmän förskola innebär

  • 15 timmar per vecka i förskolan.
  • att barnet är ledig under helger och lov.
  • att platsen är avgiftsfri.

Du ansöker om plats i förskola i e-tjänsten via oxelosund.se/sjalvservice Länk till annan webbplats.

Från den 1 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen. De innebär att varje kommun ska informera om alla barns rätt till 15 timmar avgiftsfri förskola från att barnen fyller tre år. De nya bestämmelserna har kommit till för att öka deltagandet i förskolan. Förskolan är en viktig del av det livslånga lärandet och en framgångsrik skolgång.

Läs mer om våra förskolor på oxelosund.se/forskola