Oxelösunds logga

Ramdalens förskola

Rektorn har ordet

Lekplatsen utomhus på Ramdalens förskola med färgglad klätterställning, sandlåda och växtlighet.

Varmt välkommen till Ramdalens förskola som ligger i området Ramdalen med skog och natur strax intill.

Vår förskola är en mötesplats där alla människor möts med glädje och nyfikenhet. Ett välkomnande förhållningssätt innebär för oss att bemöta små som stora med respekt genom att lyssna och försöka förstå. Hos oss är alla värdefulla

Det är viktigt att skapa en trygg miljö för barn, vårdnadshavare och pedagoger genom att ha en öppen dialog och ett respektfullt förhållningssätt till varandra. Vi ser barnen som kompetenta individer och alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov i en stimulerande och rolig utbildning som utmanar deras nyfikenhet och lust att lära. Vi utformar pedagogiska lärande lekmiljöer som inbjuder till kreativt utforskande tillsammans med medforskande pedagoger. Miljön inne och ute ska vara tillåtande, locka till nyfikenhet och lust, utmana och vara föränderlig utifrån de barn som är på förskolan.

Vårt arbete tar avstamp i skollagen, förskolans läroplan (Lpfö18) och barnkonventionen.

Förskolan har två avdelningar, Skattkistan och Piraten. På Skattkistan går våra yngsta barn (1-3 år) i två grupper som heter Guldpengen och Silverpengen. De äldre barnen (3-5 år) delas i tre grupper på Piraten. Gula Piraten är våra treåringar, Blå Pirater är våra fyraåringar och våra femåringar är Röda Pirater. På Skattkistan finns ett arbetslag med cirka sex pedagoger, med tre pedagoger knutna till varje grupp. På Piraten finns ett arbetslag med cirka sju pedagoger där två- tre pedagoger ansvarar för respektive grupp.

Ramdalens förskola hör tillsammans med Dalgångens förskola till Ramdalens skol -och förskoleområde.

Medvetna pedagoger och ett undervisande förhållningssätt

På förskolorna är vi observanta på och visar intresse för forskning som bidrar till att utveckla vår undervisning. Alla pedagoger arbetar utifrån Läroplanen för förskolan och följer den röda tråden i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi följer tillsammans barnen i deras olika lärprocesser, dokumenterar, reflekterar och följer upp för att kunna anpassa utbildningen utifrån läroplanen för förskolan, förskolans mål samt alla barns olika individuella behov. En medveten pedagog för oss kännetecknas av lyhördhet, gott bemötande, respekt för alla vi möter i förskolan, ansvar, medforskande och en person som vågar prova. Pedagogerna strävar efter att ha de entreprenöriella kompetenserna i fokus.

Pedagogiska lärmiljöer

På våra förskolor strävar vi efter att ge varje barn en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och undervisningssituationer. Vi reflekterar och arbetar tillsammans både med barn och pedagoger hur vi kontinuerligt kan utveckla våra pedagogiska lärmiljöer. För oss är det viktigt att ha en miljö som fysiskt erbjuder möjligheter för planerad och spontan undervisning kring vårt fokusområde som är interkulturellt perspektiv, normkreativitet och ett språkstödjande arbetssätt.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i vår Självservice och registrerar aktuellt schema för ditt barn.länk till annan webbplats Här registrerar du också grund för placering som visar vilken placering ditt barn har.

När barnet är frånvarande behöver du meddela för förskolan att ni inte kommer. Det gäller oavsett orsak. Du gör det genom att ringa eller skicka sms till ditt barns avdelning. Skickar du sms är det viktigt att du ser att vi har bekräftat att vi har sett meddelandet. Annars försök igen.

När barnet kommer tillbaka till förskolan meddelar du det i god tid. Helst dagen innan. Har ditt barn specialkost måste du ringa till Björntorps kök 0155-387 10 och avbeställa den innan klockan 8.00 varje dag ditt barn är frånvarande.

Har ditt barn vanlig mat räcker det med att du hör av dig förskolan.

Skattkistan: 0155-387 14, 070-567 08 07
Piraten: 0155-387 24, 070-567 08 10

Det är viktigt att barnet orkar vara med i förskolans verksamhet efter att ha varit sjuk. Kom ihåg att det är ditt barns allmänna tillstånd som avgör. Det är mycket viktigt att ditt barn är helt friskt för att inte smitta andra barn. Följ sjukvårdens och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer vid smitta. Ditt barn bör ha två symtomfria dagar innan det kommer tillbaka till förskolan.

Vid magsjuka ska barnet vara hemma 48 timmar efter sista kräkningen eller diarrén och fått tillbaka sin matlust och ork. Kontakta personalen på avdelningen om du har några frågor eller funderingar.

Förskolans personalen har planering och kompetensutveckling (studiedagar) följande datum under läsåret 2020/2021.

Förskolan har stängt hela dagen:

 • 28 augusti
 • 21 september
 • 2 november
 • 7 januari
 • 12 april
 • 14 juni

Förskolan stänger klockan 16.00:

 • 17 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 7 december

Har du frågor kontakta rektor charlotte.axelsson@oxelosund.se

När du tackat ja till en plats tar förskolans pedagoger kontakt med dig inför introduktionen. Du kommer att få hem ett välkomstbrev med information inför starten.

På Ramdalens förskola vill vi att barnen ska få en bra start i sitt livslånga lärande i en trygg och stimulerande miljö. Vi strävar efter ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare. Under introduktionen lägger vi tillsammans grunden för dig och ditt barn att få en god insyn i förskolans värld och att ni får möjlighet att få inblick i den utbildning vi erbjuder.

Vi har fem till tio dagars introduktion som grund, och under introduktionens första dagar är du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn på förskolan. Detta ger trygghet och stöd för ditt barn och du som vårdnadshavare får möjlighet att lära känna personal och bekanta dig med förskolans verksamhet och rutiner. Du och ditt barn lär er tillsammans känna verksamheten. Vi anpassar introduktionens längd efter barnens behov.

Kostenheten tillagar och serverar måltider till Ramdalens förskola. Här kan du se vår matsedel.länk till annan webbplats

Specialkost levereras och serveras efter särskild beställning. Du ansöker om specialkost i vår Självservice.länk till annan webbplats

Kostenheten lagar och serverar måltider till särskilt boende, förskolor, skolor och fritidshem i Oxelösunds kommun. Verksamheten består av Björntorps produktionskök och fem mottagningskök (Ramdalen, Peterslund, Brevik, D-skolan och Stenviks förskola).

Vår ambition är att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Samtliga matsedlar och måltider planeras enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och skollagen.

Matsedel

AivoMeny är en app där du kan se matsedlarna för skolor och äldreboenden i Oxelösunds kommun. Du laddar ner appen där du vanligtvis laddar ner dina appar. Om du hellre vill se menyn via din webbläsare så går det också bra.länk till annan webbplats Du måste välja Oxelösunds kommun för att komma till skolorna och boendenas menyer. I appen kan du lägga exempelvis din skola som favorit.

Frukost förskola och fritids

Frukost serveras på buffé och vi varierar mellan fil, yoghurt och havregrynsgröt till frukost. Det finns också äppelmos, sylt, bär, banan eller russin till gröten samt till flingor och müsli till yoghurten.

Mjukt bröd (1-2 sorter) och knäckebröd med smörgåsmargarin serveras varje dag. Det finns två sorters pålägg att välja mellan där ost alltid är ett alternativ. Det andra pålägget kan vara skinka, kalkon, fläskpastrami, leverpastej, ägg & kaviar. Till smörgåsarna serveras något grönt, till exempel gurka, paprika.

Ekologisk lättmjölk serveras varje dag.

Övriga livsmedel som är ekologiska är lättyoghurt, filmjölk (3 % till mindre barnen på förskolan), havregryn, havrekuddar, bananer och russin. Det finns även ekologiskt ost och brödsorter som vi serverar.

Mellanmål förskola och fritids

Mellanmål serveras på buffé och innehåller ekologisk lättmjölk, mjukt bröd (1-2 sorter), knäckebröd, smörgåsmargarin samt frukt och grönt varje dag.

Två sorters smörgåspålägg serveras varje dag och kan vara ost, färskost, skinka, kalkon, fläskpastrami, ägg & kaviar, leverpastej, keso, hummus, makrill i tomatsås.

En dag i veckan serveras hemmagjord bär- eller fruktyoghurt eller smoothie till mellanmål.

Korv med bröd serveras till mellanmål cirka 2 gånger per termin.

Måltidsordning och energifördelning över dagen

Energifördelningen av det totala dagliga intaget bör fördelas på tre huvudmål, frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål. Frukosten bör ge 20-25 % av dagens energiintag. Lunch och kvällsmat 25-35 % vardera och resterande del från mellanmål. För att barnen ska få i sig tillräckligt med näring är det viktigt att mellanmålen är näringstäta.

Barn/ elever som äter frukost, lunch och ett mellanmål i förskola/skola får i sig cirka 70 % av dagens totala energibehov. Resterande 30% ska barnen äta hemma.

Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun kan du få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl. För att få specialkost behöver du ett medicinskt utlåtande eller annan dokumentation vid ansökan om specialkost inom förskola och skola.

Du ansöker om specialkost via Självservicelänk till annan webbplats. Sista ansökningsdag för läsåret 2020/2021 är 1 augusti 2020.

Specialkost vid medicinska skäl

För att få rätt kost krävs

 • en diagnos för födoämnesöverkänslighet ställd av sjukvården
  eller
 • en bedömning gjord av sjukvården vid andra typer av matsvårigheter och/eller tillfälliga kostförändringar. Det kan gälla vid exempelvis påverkad tillväxt eller ätande med neuropsykologisk problematik. Du ansöker via Självservice och bifogar medicinskt utlåtandelänk till annan webbplats

Rutinbeskrivning för specialkostPDF

Anpassad meny (exempelvis vid neuropsykologisk problematik)

Måltidsleverantören tillhandahåller en gemensam anpassad meny, inte en individuell.

Rutinbeskrivning för anpassad menyPDF

Specialkost vid religiösa eller etiska skäl

För att få rätt kost krävs

Hur länge är ansökan och intyg giltigt?

Ansökan ska förnyas varje år inför höstterminstart. Ny ansökan skickas också in om den ätande byter förskola/skola. Läkarintyg för födoämnesöverkänslighet förnyas endast om allergi tillkommer. Ansökan om specialkost görs vid varje läsårsstart. Vid intyg som gäller vid särskilda behov (matsvårigheter av andra skäl än allergi) ska det framgå när uppföljning ska göras.

Läsåret 2020/2021 fokuserar vi på följande områden för att arbeta för en likvärdig förskola.

Interkulturellt perspektiv

Vi skapar förutsättningar för barnen att förstå värdet av kulturell mångfald, att interagera med varandra för ett berikande samspel och att utveckla förmågan att ta hänsyn, visa respekt och förståelse för alla människors lika värde.

Normkreativitet

Vi skapar förutsättningar för barnen att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar och inspirerar barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.
Vi stärker barnens självkänsla genom att ge uttryck för att de duger som de är.

Språkstödjande arbetssätt

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.

Här hittar du vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.PDF

Kontaktinformation

Ramdalens förskola
613 36 Oxelösund

Besöksadress
Torpsvägen 1 A

Telefon
Avdelning Piraten 0155-387 24, 070-567 08 10
Avdelning Skattkistan, Guldpengen och Silverpengen 0155-387 14, 070-567 08 07

Rektor Charlotte Axelsson 0155-386 11

Sidan uppdaterad: 5 oktober 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer