Oxelösunds logga

Allmän information

I Oxelösund finns sju kommunala och tre fristående förskolor. Omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds på Stenviks omsorg och vi har även öppen förskola. Här kan du läsa om hur du ansöker och säger upp plats och vilka avgifter och regler som gäller.

Du ansöker om plats för ditt barn i vår Självservice. När du ansöker om plats behöver du inte vara inloggad med ditt bank-id. I Självservice väljer du Ansökan om förskola där du ansöker om kommunal förskoleplats. Om du önskar plats i någon av de fristående förskolorna vänder du dig direkt till den förskolan.

Du kan ansöka om plats tidigast sex månader innan du önskar plats för ditt barn. Du har möjlighet att välja tre köalternativ. När du väljer önskat startdatum tänk på att det datumet du väljer är det datum du vill att ditt barn ska börja sin introduktion, som brukar ta cirka 1-2 veckor.

Klicka här för att ansöka om platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Du ska inte logga in med bank-id vid ansökan. Tänk på att lämna kontaktuppgifter som mobilnummer och e-postadress så att bekräftelse kan skickas ut.

Skyddade personuppgifter

Om barnet saknar fullständigt personnummer eller har skyddade personuppgifter ansöker du plats på förskola på blankett. Klicka här för ansökningsblankett.

Separat ansökan gäller för omsorg

Om du har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger för ditt barn måste du först ha en kommunal förskoleplats i Oxelösunds kommun innan du kan göra en ansökan. För att få en plats godkänd krävs anställningsintyg och arbetsschema från båda vårdnadshavarna. Kopia på dessa skickas per post till:

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Eller lämnas till Kommuncenter (Oxelösunds bibliotek) på Järntorget 7

Därefter skickas ett beslut hem till dig.

Kommunen är skyldig att ordna plats inom garantidtiden som är fyra månader. Barnet måste ha fyllt ett år innan det kan börja på förskolan.

Om du har förskoleplats för ditt barn idag ska platsen vara uppsagd innan start i vår verksamhet.

Erbjudande om plats får du via sms eller brev. Svara i Självservice inom tio dagar om du vill ha platsen eller inte. Tackar du nej till erbjuden plats krävs en ny ansökan. Tackar du ja behöver vi följande uppgifter av dig:

  • Kontaktuppgifter såsom mobilnummer och e-postadress
  • Barnets schema (lämnings- och hämtningstid)
  • Grund för placering (arbetar/studerar, 15-timmars plats, föräldraledig eller arbetssökande)
  • Inkomstuppgift från vårdnadshavare/sambo i det gemensamma hushållet (månadsinkomst före skatt)

Inför förskolestart kommer personal ta kontakt med dig. Under introduktionen behöver du som vårdnadshavare vara tillgänglig och delaktig. Introduktionen tar cirka 1-2 veckor.

Om du är arbetsökande eller föräldraledig för syskon har ditt barn rätt till 15-timmarsplats i förskolan.
Det du behöver göra är att logga in i Självservice och registrera ett 15 timmarsschema och ny Grund för placering:
Arbetssökande - under terminstider (ditt barn är ledig vid lov)
Arbetssökande - löpande (ditt barn har 15 timmar i veckan även under lov)
Föräldraledig - under terminstider (ditt barn är ledig vid lov)
Föräldraledig - löpande (ditt barn har 15 timmar i veckan även under lov)

Från och med september då ditt barn fyller tre år är 15-timmarsplatsen avgitsfri om du väljer att ha platsen under terminstider. Om du väljer att ha 15 timmar per vecka även under lov betalar du avgift för juni, juli och augusti.

Vad kostar barnomsorg?

Om du har barn i förskola och fritidshem betalar du efter maxtaxan. Taxan gäller oavsett om du har ditt barn i kommunal verksamhet eller i enskild regi.

Maxtaxan betalar du 12 månader per år och från första placeringsdag och så länge du har barnomsorgsplatsen kvar. Det betyder att man betalar avgift även vid sjukdom, semester och annan ledighet. Det är vårdnadshavares ansvar att lämna aktuella inkomstuppgifter för att rätt avgift ska debiteras. Om din inkomstuppgift ändras under året loggar du in i Självservice och ändrar den. Du registrerar alltid din månadsinkomst innan skatt. Även sammanboendes inkomstuppgift ska registreras.

Avgiften är inkomstbaserad och inte baserad på hur många timmar per vecka ditt barn är i förskolan eller fritidshemmet.

Ditt barns ålder, den gemensamma bruttoinkomsten per månad i hushållet och antalet barn du har i förskola och fritidshem påverkar vilken avgift du får. Kontroll av rätt inlämnad inkomstuppgift sker retroaktivt och jämförelse görs med hushållets inkomstuppgifter med deklarerade inkomstuppgifter hos Skatteverket. För lite eller för mycket inbetald barnomsorgsavgift justeras cirka två år senare.

Avgift för förskola 2020

Barn 1 3% maxavgift 1 478:-
Barn 2 2% maxavgift 986:-
Barn 3 1% maxavgift 493:-

Det yngsta barnet räknas som barn 1. Har du fyra barn eller fler i barnomsorgen debiteras ingen avgift.

Under 2020 är maxbeloppet 49 280 kronor och följer Skolverkets maxtaxa som höjs den 1 januari varje år.

Här hittar du debiteringstabell för barnomsorg 2020

Om barnet har växelvist boende och båda vårdnadshavarna har behov av plats behöver den vårdnadshavare som idag inte får en faktura för barnomsorg, ansöka om delad faktura/delad plats.
Du ska inte vara inloggad med BankID vid ansökan. Sammanboendes inkomstuppgifter ska också registreras i Självservice. Så länge man inte ansöker om delad faktura plats baseras avgift som tidigare och man enas om samma schema för barnet. Delad faktura sker tidigast den 1:a i månaden och aldrig retroaktivt.

Avgiften baseras enigt debiteringstabell. Man betalar aldrig mer än maxavgiften tillsammans. Det är viktigt att båda hushållen har aktuella inkomstuppgifter registrerat i vår Självservice.

Utbildningsförvaltningen genomför årligen en inkomstjämförelse i efterskott, där hushållets deklarerade inkomstuppgifter hos Skatteverket jämförs med lämnade inkomstuppgifter i Självservice för inkomståret.

För lite eller för mycket inbetald barnomsorgsavgift justeras. Det innebär att hushåll som betalt för mycket i barnomsorgavgift kommer få pengar tillbaka och de som betalt för lite kommer få en extra faktura. Skillnader i avgifter under 500 kronor kommer inte att justeras.

Varför inkomstjämförelse?

Genom att göra en kontroll av inkomst och avgift blir det rättvist. Hushåll med lägre inkomst ska betala mindre i barnomsorgsavgift än hushåll med högre inkomst.

Vilket inkomstår kommer att kontrolleras?

Vi kommer jämföra inkomster för de hushåll som hade barnomsorg för två år sedan.

Om du betalt för mycket i barnomsorgsavgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst och därmed betalt för mycket i avgift kommer du att få ett brev med information om utbetalning. För att vi ska kunna återbetala avgiften behöver vi veta ditt namn, bankkontonummer och bankens namn. Dessa uppgifter mejlar du till inkomstkontroll@oxelosund.se

Om du betalt för lite i barnomsorgsavgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för låg inkomst och därmed betalt för lite i avgift kommer du att få en extra faktura. Vid återbetalning gäller inte autogiro utan man betalar in beloppet manuellt till särskilt bankgiro som du får information om i samband med fakturan. Du har även möjlighet att lägga upp en betalningsplan. Då tar du kontakt med ekonomikontoret.

Om du vill bestrida din faktura behöver du informera oss genom att mejla ditt namn samt orsak till inkomstkontroll@oxelosund.se

Meddela inkomst

För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter från dig. Varje gång din inkomst förändras meddelar du detta via vår Självservice. Inkomsten anges brutto (innan skatt) per månad.

Kontakt

Har du frågor kring inkomstjämförelsen vill vi gärna att du mejlar informationen till inkomstkontroll@oxelosund.se så besvarar vi så fort vi kan.

Du loggar in i vår Självservice med ditt bank-id och säger upp platsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Oxelösunds kommun gäller två månaders uppsägningstid. Du betalar för platsen till och med sista placeringsdag. Ditt barn kan inte börja på annan förskola innan sista placeringsdatum.

I de fall då platsen på förskolan inte används enligt schema äger kommunen rätt att säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader räknat från den dagen kommunen beslutat om uppsägning.

Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Sidan uppdaterad: 1 oktober 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer