Familjedaghem och omsorg på obekväm arbetstid (pedagogisk omsorg)

Familjedaghem
Familjedaghemmen arbetar med pedagogisk omsorg i sina hem. Barngruppernas storlek varierar från fyra barn och uppåt beroende på vistelsetiden. 

Barnen erbjuds en pedagogisk verksamhet med mycket lek och utevistelse, skapande aktiviteter och hemlagad mat. Passar barn och familjer som vill välja en mindre barngrupp och verksamhet i trygg hemmamiljö. 

Ansökan görs via E-tjänst förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

 

Omsorg på obekväm arbetstid
Oxelösunds kommun har en förskola, Stenviks förskola med dygnet runt öppet. Där placeras barn i åldern 1-12 år vars vårdnadshavare arbetar kväll, natt och/eller helger.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Familjedaghem och 
omsorg på obekväm arbetstid

Christer Åhlfeldt
Förskolechef familjedaghem
Telefon: 070-584 06 84

Lovisa Bjurlén
Rektor Stenviks Förskola
Telefon 0155-38 551

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter