Vår förskoleverksamhet

Förskola

I Oxelösunds kommun kan du välja mellan sju kommunala och två fristående förskolor. Oxelösunds kommun erbjuder även öppen förskola. Under rubriken förskolor finns mer information om respektive förskola.

Som vårdnadshavare kan du välja vilken förskola du vill oavsett var du bor i kommunen. 


Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare, omsorg på obekväm arbetstid)

Vi erbjuder även dagbarnvårdare och omsorg på obekväm arbetstid. Läs mer under rubriken pedagogisk omsorg. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter