Kommunens olycksfallsförsäkring

Alla barn och elever i kommunens förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, samt vissa andra kategorier, ingår i vår olycksfallsförsäkring som är tecknad hos Protector, försäkringsnummer 405760-1.1. Även Oxelösundselever studerande i annan kommun ingår i försäkringen, dock ej elever i fristående grund- och gymnasieskolor

Försäkringsbolaget ersätter kostnader för resor, undersökningar och vård som förorsakas av olycksfall. Ersättningen för vårdkostnaderna betalas endast mot verifikat i original över betalda kostnader. 

Försäkringsbesked och blankett skadeanmälan hittar du under Relaterade dokument till höger på den här sidan. Det finns även möjlighet att anmäla skada direkt på webben via denna länk.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Järntorget 7

Telefon: 0155-380 00  
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter