Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen är en bred utbildning, för dig som vill arbeta med människor. Efter utbildningen kan du söka arbete inom äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård och psykiatri som exempelvis personlig assistent, skötare, undersköterska, vårdare.

Både Campus Oxelösund och Oxelösunds kommun är certifierade inom Vård- och omsorgscollege Sörmland. Vård och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar med hög kvalitet inom vård och omsorg. Konceptet bygger på regionala och lokala förutsättningar. Genom ett nära samarbete mellan arbetsgivare och utbildare utformas utbildningarna för att passa arbetsgivarens behov av kunskaper. Det innebär att elever från Vård och omsorgscollege är eftertraktade och får jobb lättare.

Utbildningen bygger på ett kunskapssökande med ett anpassbart och problemlösande arbetssätt. Lärarledd tid varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner, studiebesök som kan utövas enskilt eller i grupp, samt egen studietid.

Har du erfarenheter från vård- och omsorgsarbete har du möjlighet att validera hela eller delar av kurser i utbildningen.

När utbildningen startar deltar du i en orienteringskurs (ORK) som är studieförberedande, den innehåller bland annat studieteknik, hur man söker CSN, introduktion i vår lärplattform Itslearning med mera. Du kommer också att ha ett antagningssamtal och fördjupad kartläggning med vårdlärare, då alla våra elever på Campus Oxelösund har en Personlig studieplan och möjlighet att anpassa sin utbildning efter sina egna behov.

Ansökan
Ansök senast 21 juni
för att bli garanterad en plats till kursstart hösten 2020. Antagningsbesked får du per post i början av juli.

För hjälp med din ansökan kontakta vår studie- och yrkesvägledare via syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kurserna startar om det är tillräckligt många sökande samt om erforderliga beslut tas.

Förkunskapskrav 
Grundläggande svenska eller motsvarande.

Utbildningens längd 
Utbildningstiden är cirka 1,5 år, men kan ta kortare eller längre tid beroende på vilka förkunskaper du har samt vilken studietakt du väljer.

Har du frågor om utbildningens innehåll kontakta någon av våra vårdlärare genom att maila till:

Ingela Karlsson

Andrea Gejskog

Josefin Engvall Gahnertz

Utbildningens innehåll
Utbildningen består av 1500 poäng, samtliga kurser kan läsas som enstaka kurser. För att få full behörighet krävs de programgemensamma kurserna samt en yrkesutgång = 1550 poäng. Efter genomförd utbildning får du betyg samt diplom från Vård- och omsorgscollege.

Praktik 
Praktik är en obligatorisk del i utbildningen. När du börjar din praktik och omfattningen av praktiken planeras i samband med din kartläggning/ antagningssamtal med vårdlärare.

Validering
Vid validering ska du ta med en kopia på dina tidigare betyg och samtliga intyg, ex. tjänstgöringsintyg.

Studiemedel
Utbildningen berättigar dig till att söka CSN.

Kursutbud
Vård och omsorgsutbildningens kursutbud finns under relaterade dokument.

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 24

Kommuncenter
Telefon 0155-380 00

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter