Sprinklerutbildning

Branschen är i dagsläget i stort behov av sprinklermontörer därför har Campus Oxelösund i samarbete med branschen tagit fram en helt ny utbildning inom sprinkler!

Sprinkleranläggningars uppgift är att rädda människor och egendom från brand genom automatisk vattenbegjutning. Bränder som uppstår i en sprinklerskyddad byggnad kontrolleras eller släcks helt med ett sprinklersystem.

Utbildningen är ett yrkespaket med praktik och teori som leder till att du blir certifierad sprinklermontör efter utförd lärlingsperiod på företaget.

En sprinklermontör arbetar med montering av sprinklerrör och system inom olika typer av offentliga byggnader och boendemiljöer. Installationen utförs både i nyproduktion och i befintliga verksamheter under drift. Som sprinklermontör utför man också service och underhållsarbeten på befintliga sprinkleranläggningar. 

En sprinklermontör skall vara beredd att resa i tjänst, då arbetsplatserna är placerade i hela Sverige och många gånger ligger långt från sprinklerföretagets kontor.

Utbildningen är CSN-berättigad.  

Kunskapskrav
Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande

Start: 14 september 2020
Sista ansökningsdag:
12 juni 2020

Kontakta vår studie-och yrkesvägledning på Campus Oxelösund för hjälp med din ansökan.

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande samt om erforderliga beslut tas.

 

 

Utbildningens innehåll

Sprinklerutbildningen omfattar 23 veckor på totalt 460 poäng på gymnasienivå.

8 veckor av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL), det vill säga att den genomförs på ett sprinklerföretag tillsammans med en handledare.

Kurser som ingår i utbildningen

Poäng

Introduktion uppstart

20

Säkerhet/ arbetsmiljö

40

Entreprenadsteknik

100

Verktyg och materialhantering

100

Sprinklerteknik 1

100

Sprinklerteknik 2

100

 

 

Kontakt

Rektor
Morgan Andersson
Telefon: 0155-386 55

Studie- och yrkesvägledare
Pernilla Ardehav
syvcampus@oxelosund.se

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter