Kock/Matlagare

Utbildningen till kock/matlagare ger dig grundkunskaperna för att efter avslutad utbildning kunna arbeta inom kök på a la carterestaurang, lunchrestaurang, storkök och offentlig måltid. Du får lära dig moderna och traditionella matlagningstekniker som täcker de behov som finns i ett modernt restaurangkök. Grundläggande kunskaper inom hygien, livsmedelskunskap och service byggs på med matlagningskunskaper. Du får också lära dig grunderna i servering, samt service och bemötande som är yrkets kärna. 

I samarbete med Campus Nyköping och Nyköping Strand Utbildningscenter erbjuder Campus Oxelösund utbildning till Kock/Matlagare. Den skolförlagda delen äger rum på Nyköping Strand Utbildningscentrum. Där sker den praktiska och teoretiska undervisningen men till största del kommer utbildningen att vara praktisk. 


Utbildningens upplägg
Utbildningen pågår i 50 veckor på heltid. 


Kurser

Hygien

Livsmedel och näringskunskap

Service och bemötande

Matlagning 1

Matlagning 2

Matlagning 3

Branschkunskap

Servering

Specialkoster

Matlagning specialisering


Förkunskapskrav
Kunskaper motsvarande grundskolan i Svenska eller Svenska som andraspråk. Matematik grund. 

Ansökan och utbildningsstart
Nästa planerade start är hösten 2021.
Du ansöker till utbildningen via Campus Nyköpings ansökningswebb. Om du har frågor kring utbildningen är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledningen på Campus Nyköping.

Kontakt

Rektor
Morgan Andersson
Telefon: 0155-386 55
morgan.andersson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Studie- och yrkesvägledare
Anita Hansson
Pernilla Ardehav
Drop-in: tisdag 13.00 -16.00 , torsdag 8.30-11.00
Telefon: 0155-386 70
syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter