Hotell & turism

Campus Oxelösund, i samarbete med Campus Nyköping och Nyköpings Strand Utbildningscentrum, erbjuder hotell och turismutbildning. Utbildningen är en gymnasial vuxenutbildning med kurser från Hotell- och Turismprogrammet. Studierna ger en grundläggande yrkeskunskap för de valda områdena och ger dig en grund för att direkt efter utbildningens avslut kunna gå ut i ett yrke inom hotell- konferens och turistnäringen. 


Utbildningens genomförande
Utbildningen är på 48 veckor heltid och ger totalt 1200 poäng. 

Utbildningens innehåll

 • Besöksnäringen
 • Aktiviteter och upplevelser
 • Resmål och resvägar
 • Service och bemötande 1
 • Konferens 1
 • Reception 1
 • Frukost och bufféservering
 • Våningsservice
 • Värdskap på resmålet 1
 • Personlig försäljning
 • Servering 1
 • Företagsekonomi 1

Behörighet

Kunskaper motsvarande grundskolan i Svenska eller Svenska som andraspråk

Ansökan och utbildningsstart

Ingen ny utbildningsstart är planerad.

Om du har frågor kring utbildningen kontakta vår studie- och yrkesvägledning på syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se eller studie- och yrkesvägledningen på Campus Nyköping.

Kontakt

Rektor
Morgan Andersson
Telefon: 0155-386 55
morgan.andersson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Studie- och yrkesvägledare
Anita Hansson
Pernilla Ardehav
Drop-in: tisdag 13.00 -16.00 , torsdag 8.30-11.00
Telefon: 0155-386 70
syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter