Byggutbildning - lärlingsutbildning

Byggutbildning - lärlingsutbildning
För att möta den ökade efterfrågan på arbetskraft i Södermanland när Ostlänken och fler bostäder ska byggas behöver fler utbildas inom byggnation. Byggutbildningen sker i samarbete med Kunskapscompaniet och ger grundläggande kunskap i den teknik som krävs för arbete med nybyggnad, underhåll och reparationer. Utbildningen präglas av erfarenhetsbaserat lärande och praktiskt arbete och är en väg till yrkesbevis.

Utbildningens genomförande
Du får snabbt kontakt med arbetsgivare eftersom du är med på riktiga byggen och arbetsplatser. Vid början av utbildningen anordnar du tillsammans med handledaren en praktikplats. Praktiken gör du på en byggarbetsplats fyra dagar i veckan och en dag i veckan tillbringar du i skolan för att läsa teori. Utbildningens längd är 1 år och är kostnadsfri och CSN-berättigad. Utbildningsmaterial, arbetskläder och skyddsutrustning ingår.

Valbara inriktningar
Du kan välja mellan fem olika inriktningar:

  • Betongarbetare
  • Golvläggare
  • Murare
  • Plattsättare
  • Träarbetare


Behörighet
Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande. Det är önskvärt att du har B-körkort.

Ansökan och utbildningsstart
Ansökan är öppen till och med 3 augusti. Du ansöker till utbildningen via Campus Nyköpings  ansökningswebb. Utbildningen startar 24 augusti 2020.

Övrigt
Utbildningen är en kostnadsfri kommunal vuxenutbildning på heltid som berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningen genomförs av KunskapsCompaniet och bedrivs via Campus Nyköping. Utbildningen är godkänd av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN och du får tillgodoräkna dig tid i lärlingsboken från första utbildningsdagen. Efter fullgjord utbildning får du ett kompetensbevis samt betyg i de gymnasiala kurserna.

Mer information
För mer information kontakta Satu Sundlöf, rektor Campus Nyköping, satu.sundlof@nykoping.se, tfn 0155-24 87 86.

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter